woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 2)

Overheid & Politiek

Jongeren kopen minder alcohol

alcohol3

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De resultaten blijken uit onderzoek door bureau Intraval. Sociale normverandering Van Rijn is blij met de duidelijke verandering is in het koopgedrag van jongeren: ‘Het aanpassen van de wet was stap één, de nu veranderende sociale norm is stap twee. Maar waar het mij uiteindelijk allemaal om te doen is, is de gezondheidswinst die het oplevert voor onze jongeren’. NIX18 blijft de boodschap Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren o... Lees Meer »

Fietsen en lopen belangrijker als smeerolie van onze mobiliteit

bicycle

Nederlanders zijn sinds 2004 vaker en verder gaan fietsen (+9%) en lopen (+13%). Vooral de e-fiets wordt steeds vaker gebruikt, ook voor woon-werkverkeer en door steeds jongere gebruikers. Met name in stedelijke gebieden groeit het aandeel van de fiets. De groei is wel ongelijk verdeeld over bevolkingsgroepen. Niet-westerse allochtonen lopen meer en kiezen minder vaak voor de fiets. De voordelen van fietsen en lopen zijn evident als het gaat om gezondheid, milieu en leefbaarheid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ongelukken waarbij een fiet... Lees Meer »

IND, COA en DT&V lanceren online magazine VreemdelingenVisie

magazin

De drie organisaties werken intensief samen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Een samenwerking waarbij de vreemdeling centraal staat. Dat geldt ook voor het gezamenlijke online magazine. VreemdelingenVisie belicht alle onderwerpen die met toelating, opvang en begeleiding en terugkeer van vreemdelingen te maken hebben. Naast actuele nieuwsitems, bevat het magazine achtergrondartikelen en heldere uitleg over formele procedures en termen. Verder is er ruimte voor persoonlijke verhalen van medewerkers én vreemdelingen. Van asielzoeke... Lees Meer »

VNG vraagt Rijk om andere verdeling bijstandsbudgetten

oney2

Vorige week is de verdeling van de bijstandsbudgetten voor 2016 bekend gemaakt. Het verdeelmodel is verbeterd, maar bevat nog steeds fouten zo concludeerde ook de Raad voor Financiële Verhoudingen. Dat zien we ook terug in de verdeling: opnieuw zijn er gemeenten die te maken krijgen met flinke, niet-verklaarbare tekorten. De risico's kunnen oplopen tot vele tientallen miljoenen euro's. De VNG heeft in overleggen met het Rijk er steeds voor gepleit om voorlopig nog 75% van het budget op basis van historische uitgaven te verdelen en het vangne... Lees Meer »

IND opent intakefaciliteit in Amsterdam

poverty-kids

Om deze druk te verminderen is besloten om een intakefaciliteit in te richten bij de Politie in Amsterdam. De bedoeling is dat de IND op deze locatie zo’n 120 aanmeldgehoren per dag gaat afnemen. Het gaat om asielzoekers die al geïdentificeerd en geregistreerd zijn en in de (nood)opvang verblijven. Na het gehoor wordt de asielzoeker weer teruggebracht naar de opvang.​ ... Lees Meer »

Eerste ‘Week van Ons Water’ van start

water

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om met een gezamenlijk programma van publieksactiviteiten mensen bewuster te maken van waterbeheer in Nederland. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is op 12 oktober aanwezig bij de oplevering van het innovatieve Ruimte voor de Rivier-project Noordwaard bij de Biesbosch. De Week van Ons Water sluit af met een watermuseumweekend. Het thema van de eerst... Lees Meer »

Nederland, Duitsland en België versterken gezamenlijke aanpak criminele motorbendes

motorcycles

Dat heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag in Luxemburg afgesproken met de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Günter Krings en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De aanpak van grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes vraagt zowel om strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen. Nederland, Duitsland en België hebben daarom afgesproken om voor het einde van dit jaar in kaart te brengen op welke manier bestuurlijke informatie over criminele motorbendes beter met elk... Lees Meer »

IND: Mvv-vereiste bij start-up

business

Uit ervaringen met de regeling voor startende ondernemers die op 1 januari 2015 in werking is getreden, blijkt dat het mvv-vereiste een knelpunt kan zijn voor deze specifieke categorie. Startende ondernemers die willen worden toegelaten tot het zogenaamde acceleratorprogramma bij een facilitator moeten daarvoor vaak in Nederland eerst enkele zaken regelen. Bijvoorbeeld het presenteren van de ideeën bij de facilitator om toegelaten te worden tot een programma en het regelen van (vaak) enkele administratieve zaken, zoals het oprichten van een BV ... Lees Meer »

VN: per dag 8000 vluchtelingen naar Europa

UN

Als het weer goed blijft in de winter en de grenzen openblijven, dan komt in die situatie weinig verandering. Die verwachting spreekt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) uit tegenover de BBC. De IOM is een internationale, onafhankelijke organisatie op het gebied van migratie. Ongeveer een half miljoen migranten, vooral uit Syrië en andere conflictgebieden in het Midden-Oosten en Afrika, zijn dit jaar aangekomen in Europa. ... Lees Meer »

IND: Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

financial-result

Herhaalde asielaanvragen Het aantal herhaalde asielaanvragen is in augustus licht gedaald. In augustus werden 144 herhaalde asielaanvragen ingediend; in juli waren dat er nog 170. Over de afgelopen twaalf maanden zijn de belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen de Iraakse en Afghaanse. Nareis Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In augustus 2015 is het aantal gezinsleden dat Nederland is in gereisd ongeveer gelijk gebleven. Afgelopen maand zijn ... Lees Meer »

Scroll To Top