dinsdag, augustus 16, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 30)

Overheid & Politiek

Nederland investeert €140 miljoen in Europese ruimtevaart

space

'Investeringen in ruimtevaarttechnologie zoals satellietdata en geavanceerde zonnepanelen, leiden tot inkomsten voor het Nederlandse bedrijfsleven, kansen voor de wetenschap en oplossingen voor maatschappelijke problemen', aldus Kamp die wijst op het economische belang van ruimtevaart. 'Iedere euro die we in de Europese ruimtevaart investeren, vloeit terug via directe opdrachten voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De kennis en ervaring die voortkomt uit ruimtevaart is onmisbaar voor het versterken van onze concurrentiepositie in d... Lees Meer »

Randstad veilig met zeesluis, vismigratie door Oosterschelde

see

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is voorstander van een zeesluis in de Nieuwe Waterweg om de Randstad te beschermen. Door afsluiting van de Nieuwe Waterweg stromen de Waal en Maas via de Oosterschelde naar zee. Zo ontstaat een geleidelijke zoet-zout gradiënt, en dat is  goed voor vismigratie van bijv. zalm en glasaal. Met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel is het belangrijk om nu al na te denken over een zeesluis in de Nieuwe Waterweg. Daarmee wordt de kustlijn verkort en zijn de Drechtsteden veilig bij hoog water. Als... Lees Meer »

Benoeming nieuwe leden Onderwijsraad

recruitment

Mevrouw drs. K.F.B. Baele (nieuw, oud geassocieerd lid) De heer prof.dr.mr. S. ten Have (nieuw) De heer prof.dr.mr. P.W.A. Huisman (nieuw) De heer R. Kneyber (nieuw) De heer drs. M.A.G.J. Leenaars (nieuw) De heer S. Mbarki (nieuw) Mevrouw dr. S.P. Schenning (nieuw) De heer drs. R. Schuur (herbenoeming) Mevrouw prof.dr. S. Waslander (herbenoeming) Eerder stemde de ministerraad al in met de benoeming van Henriëtte Maassen van den Brink tot voorzitter van deze raad. De nieuwe raad treedt per 1 januari 2015 in functie. De Onderwijsraa... Lees Meer »

‘Waterveiligheid en vismigratie gaan goed samen in Zuidwestelijke Delta’, zegt AWP

sealife

Met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel is het belangrijk om nu al na te denken over een zeesluis in de Nieuwe Waterweg. Daarmee wordt de kustlijn verkort en zijn de Drechtsteden veilig bij hoog water. Als het rivierwater uit Waal en Maas niet meer via de Nieuwe Waterweg naar zee kan stromen, moet het water naar buiten via Volkerak en Haringvliet. Daardoor gaat de delta weer stromen en ontstaat er een dynamische zoet-zoutgradiënt. En dat is goed voor vismigratie. Met een voorbereidingstijd van 20 tot 25 jaar, mogen we nu w... Lees Meer »

Sancties kosten Russen veel geld

conference

De Russische economie wordt ook getroffen door de daling van de olieprijzen. Rusland verliest daardoor nog eens rond de 75 miljard euro aan inkomsten per jaar, becijferde de bewindsman. Het Westen straft Rusland met een serie sancties vanwege zijn rol in het conflict in Oost-Oekraïne. Ondanks de sancties blijft het Kremlin volhouden niets te maken te hebben met het conflict, dat sinds april al 4000 levens eiste. Onlangs liet de Russische president Vladimir Poetin weten dat de sancties een negatief effect hebben op de Russische economie, m... Lees Meer »

Vreemdelingenwet aangepast aan Europese procedure- en opvangrichtlijn

weigh

De Europese richtlijnen zorgen ervoor dat EU lidstaten dezelfde normen hanteren op het terrein van asielprocedures en asielopvang. De richtlijnen moeten ook zorgdragen voor een effectieve en efficiënte asielprocedure en voor waarborgen voor asielzoekers in de asielprocedure. Voor Nederland betekent dit dat de rechter de geloofwaardigheid van het asielrelaas van een asielzoeker voortaan diepgaander zal toetsen. Ook bevat het wetsvoorstel duidelijke criteria voor de vraag wanneer een asielzoeker de uitkomst van beroepsprocedure bij de rechter ... Lees Meer »

Officiële opening IND-loketten in expatcenters Groningen en Twente

colleagues

Het International Welcome Center North is een samenwerkingsverband van de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Stichting Connect International. Op diezelfde datum is ook de officiële opening van het IND-loket in het Expat Center Twente in Enschede. In het expatcenter kunnen kennismigranten hun verblijfsdocument afhalen en zich inschrijven bij de gemeente. Het IND-loket in Enschede is een nauwe samenwerking tussen Expat Center Twente, de IND en de gemeente Enschede. ... Lees Meer »

Vrijstelling tot 1 april 2015 van paspoort- en geboorteaktevereiste bij naturalisatieverzoeken van Syriërs

visa

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat het in verband met de bestaande politieke situatie in Syrië, zeer moeilijk is om in Syrië zelf danwel via de Syrische vertegenwoordiging in het buitenland aan documenten te komen. Volgend jaar zal duidelijk worden of de vrijstelling verlengd zal worden. De vrijstelling zal gelden voor nieuwe verzoeken die gedurende dit jaar worden gedaan, en ook voor reeds ingediende verzoeken die nog niet onherroepelijk afgehandeld zijn. Het geldt tevens voor verzoeken (en verklaringen) die tusse... Lees Meer »

VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen

UN

‘De vrouwenhaat in de wereld is schrikbarend toegenomen. Het is daarom goed dat al deze landen laten zien dat ze het bestrijden van geweld tegen vrouwen belangrijk vinden’, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. ‘Er is nog veel werk te verzetten om de positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Daarom blijft Nederland hier aandacht voor vragen.’ In de resolutie spreken de Verenigde Naties hun zorg uit over het enorme aantal vrouwelijke vluchtelingen en ontheemden in de wereld. ‘Zij zijn extra kwetsbaar voor seksueel en fysiek... Lees Meer »

Najaarsnota 2014: Kabinet op koers met begroting

politics

Dat blijkt uit de Najaarsnota 2014 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselboem van Financiën heeft ingestemd. ‘We halen onze doelen. Het is belangrijk koers te houden.’ De budgettaire situatie biedt tevens ruimte om voor het einde van het jaar de eenmalige bruto naheffing van 1,1 miljard euro aan de Europese Commissie te betalen. Netto gaat het om een bedrag van 642,7 miljoen euro omdat Nederland ook recht heeft op terugbetaling van 460 miljoen euro. De naheffing is het gevolg van de herziening van de bruto nationale inkomen... Lees Meer »

Scroll To Top