zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 40)

Overheid & Politiek

EU-literatuurprijs voor Marente de Moor

rite

De prijs wordt uitgereikt aan de beste nieuwe en aanstormende auteurs in Europa. Het doel is om hedendaagse literatuur in Europa onder de aandacht te brengen, de grensoverschrijdende verkoop te stimuleren en het lezen van boeken uit andere landen aan te moedigen. Europa beloonde dit jaar in totaal 13 schrijvers. Elke winnaar krijgt 5000 euro. ... Lees Meer »

DigiD bestaat 10 jaar

touchpad

Verbeteringen De verbeteringen die zijn doorgevoerd maken het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergeten wachtwoord te herstellen, maar ook om een DigiD aan te vragen en te activeren. Om misbruik van DigiD in een vroeg stadium te herkennen, krijgen gebruikers nu per e-mail bericht als er een wijziging in hun instellingen heeft plaatsgevonden. Als zij dit niet zelf hebben gedaan is dat een reden om bij de DigiD helpdesk aan de bel te trekken. Gebruik neemt toe DigiD is dit jaar al 110 miljoen keer gebruikt. Dat is nu al bijna evenveel als... Lees Meer »

Ouderen steeds minder slachtoffer van overvallen

pension

Senioren maken zich vaak zorgen dat ze slachtoffer worden van een overval of een babbeltruc. Opstelten zie de zorgen te begrijpen, maar benadrukte dat de kans dat een oudere slachtoffer van een overval heel klein is. Er vonden er vorig jaar 99 plaats, op 2,5 miljoen 65 plussers. “Dat zijn er natuurlijk nog weel 99 te veel,” aldus de minister. Ook benadrukte hij dat ouderen met vaak simpele maatregelen de kans dat ze slachtoffer worden nog kleiner kunnen maken. ... Lees Meer »

Spectaculaire daling aantal straatroven

mirror

Van januari tot en met augustus 2014 vonden er 3612 straatroven plaats, tijdens dezelfde maanden vorig jaar waren dat er nog 4525. Hiermee zet de eerder ingezette daling door, in 2013 vonden er 12% minder straatroven plaats dan in 2012. Minister Opstelten is tevreden met inzet van alle betrokken partijen: “Juist door de gezamenlijk inzet van politie, gemeenten, OM, bedrijven en burgers, lukt het om het aantal straatroven te laten dalen. Laat dit een impuls zijn om de aanpak voort te zetten.” Het thema van de Week van de Veiligheid is dit jaa... Lees Meer »

Leraren van het Jaar 2014 komen uit Nijmegen, Zwolle, Amsterdam en Utrecht

kids2

Deze Leraren van het Jaar zijn een jaar lang ambassadeur voor alle 350.000 leraren in Nederland. Leerlingen en ouders nomineerden honderden leraren voor deze titel. Na de eerste juryronde bleven er 37 genomineerden over: tien voor het basisonderwijs, tien voor het voortgezet onderwijs, acht voor het middelbaar beroepsonderwijs en negen voor het speciaal onderwijs. Volgens staatssecretaris Sander Dekker is het belangrijk dat een dergelijke verkiezing er is: “Leraren in Nederland leveren elke dag een topprestatie. Hier staan vier kanjers die v... Lees Meer »

Monitor financieel gedrag: “Uitgaven in de hand en beter in staat rekeningen tijdig te betalen”

coins

De meerderheid van de Nederlanders kijkt bij financiële beslissingen niet langer dan 10 jaar vooruit. 41% van de mensen is niet van plan om maatregelen te treffen voor een verlies van inkomsten uit arbeid. Vooral jongeren, laag opgeleiden en mensen beneden een modaal inkomen zijn dit niet van plan. Meer dan zes van de tien Nederlanders hebben een buffer voor de korte termijn (62%). Het bedrag in dit spaarpotje is bij 26% van de mensen hoger dan € 5.000,-. Bij het nemen van financiële beslissingen houden de meeste Nederlanders t/m 66 jaar rekeni... Lees Meer »

Winkelverkopen eurolanden fors omhoog

shopping

De detailhandel zette in totaal 1,2 procent meer om dan een maand eerder, waar economen op een stijging van 0,1 procent rekenden. In juli daalden de winkelverkopen in het eurogebied nog met 0,4 procent en in de maanden daarvoor was slechts sprake van een bescheiden toename. De sterkste groei (2,5 procent) deed zich voor in Duitsland en Luxemburg. In Letland, Estland en Ierland was sprake van een lichte daling. Cijfers over Nederland werden niet apart vermeld. Ten opzichte van augustus 2014 zijn de winkelverkopen in de eurozone met 1,9 procen... Lees Meer »

Toptalenten kunnen nog eerder examen doen

exams

Om toptalenten te stimuleren, uit te dagen en te belonen hebben scholen aangegeven behoefte te hebben aan meer ruimte voor het flexibel inrichten van de schoolloopbaan voor deze leerlingen. Het eerder examen kunnen doen in bepaalde vakken valt hieronder. Met de voorgestelde verruiming kunnen nog meer talententvolle leerlingen in het voortgezet onderwijs eerder examen afleggen waardoor zij de ruimte krijgen voor verrijking of verdieping. Hierdoor wordt het ook gemakkelijker examen te doen in meer dan één profiel. De maatregel maakt onderdeel ... Lees Meer »

IND en Rechtspraak automatiseren deel vreemdelingenrechtelijke procedures

law

Vanaf 23 september kan het CIV de belangrijkste gegevens van een beroep- of verzoekschrift digitaal naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sturen. Nu een deel van de asielaanvraagprocedure geautomatiseerd gaat verlopen, beschikken de IND en haar ketenpartners straks sneller over de noodzakelijke gegevens en wordt de kans op handmatige fouten of vertraging aanzienlijk kleiner. Voorwaarde is wel dat de gegevens ook juist en volledig worden aangeleverd aan de Rechtspraak. Deze ontwikkeling is de eerste stap in de digitalisering van de... Lees Meer »

IND: Convenant Aziatische Horeca

vegi

Met dit convenant kan de komende twee jaar voor bepaalde functies een gelimiteerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verleend voor gekwalificeerde Aziatische koks, waarbij door het UWV niet wordt getoetst op de aanwezigheid van 'prioriteitgenietend aanbod'(kandidaten in Nederland en Europa die werkzoekend zijn en voorrang genieten). De minister van SZW heeft een tijdelijke regeling getroffen voor aanvragen in de Aziatische horeca die dit mogelijk maakt. UWV toetst wel aan de overige voorwaarden van de Wet... Lees Meer »

Scroll To Top