dinsdag, januari 19, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties (pagina 34)

Maatschappelijke Organisaties

Aftrap Kinderfietsenplan voor azc Dronten

kids55

Voor de kinderen van het centrum  is er een fietsfeest met diverse activiteiten zoals een fietscheck en een fietsparcours. Met het project ‘Kinderfietsenplan’ willen ANWB, Rabobank Foundation, Stichting de Vrolijkheid en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) er voor zorgen dat kinderen in asielzoekerscentra  op een goede fiets veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er worden tweedehands fietsen ingezameld en de kinderen krijgen fiets- en verkeersles. Bij elk asielzoekerscentrum wordt een fietswerkplaats ingericht waar bewoners zelf de fi... Lees Meer »

EU Network of Excellence werkt aan betere bescherming Vitale Infrastructuur

web

Op 1 maart j.l. is het vier jaar durende Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research Network (CIPRNet) project gestart. CIPRNet is een Network of Excellence activiteit dat grotendeels betaald wordt door het Security programma binnen het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie. Het CIPRNet consortium slaat een brug tussen de researchgemeenschap rond de bescherming van vitale infrastructuur (CIP), hulpdiensten, overheden en beleidsmakers met als doel beter voorbereid te zijn op ernstige verstoringen van Europa’s complexe... Lees Meer »

Gemeenten kunnen toeristenbelasting lastig verantwoorden

euro

De ANWB dringt er bij de gemeenten op aan  om op korte termijn een heldere toelichting op de inning van de toeristenbelasting te publiceren.  Zodat toeristen -die deze belasting moeten betalen - precies weten waar ze aan toe zijn. Uit het onderzoek onder de tien gemeenten blijkt dat de kwaliteit van de informatievoorziening over de toeristenbelasting onder de maat is. Gemeenten als Terschelling,  Maastricht en Schouwen-Duiveland vormen daarop een uitzondering. Deze gemeenten verstrekten een uitvoerige toelichting en informeren de burger ook ov... Lees Meer »

“Antibioticakuur afmaken”: waarom eigenlijk?

medication

Dit is één van de opvallendste conclusies uit het proefschrift van apotheker en onderzoeker Josta de Jong: “Antibiotics use in children”, waarop zij 31 mei hoopt te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij constateerde in haar onderzoek dat ouders van jonge kinderen die antibiotica krijgen voorgeschreven zeer therapie­trouw blijken, “wellicht zelfs iets te veel” (stelling 3). Het is vaak een hele worsteling om de middelen toe te dienen, maar de ouders gaan er toch mee door omdat het nu eenmaal voorgeschreven is, ook al blijven de symp... Lees Meer »

Oudere werknemers: veel zorgen, maar ook meest enthousiast over baan

old-people

Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. Deze zorgen zijn het grootst bij 50- tot 60-jarige werknemers. Tegelijkertijd zijn werknemers van deze leeftijd vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS. Eind 2012 maakte 32 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van de baan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen 16 procent zich zorgen maakte. In... Lees Meer »

Eén op de drie werknemers in Nederland voelt zich ‘onderbenut’

cleaning

Deze mate van ‘onderbenutting’ van beschikbaar menselijk kapitaal is niet alleen opmerkelijk, maar ook ‘zonde’. Zonde van de enorme investering die de Nederlandse samenleving heeft gepleegd in de opbouw van dit onbenutte menselijke kapitaal. "Mijn kennis verslijt": zegt 25% van de werknemers Onderbenutting brengt het risico met zich mee dat het beschikbare menselijke kapitaal dat niet wordt gebruikt haar waarde verliest. Kennis en vaardigheden die niet worden gebruikt ‘verslijten’ of verouderen immers. Een kwart van de werknemers ervaart ... Lees Meer »

Lichte daling verkeersdoden 2012

traffic

Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De dalende trend onder jongeren van 15 ... Lees Meer »

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

job

De toename komt vooral door het hogere aandeel werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband en oproepkrachten. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel is toegenomen van 7 procent naar 10 procent van de werkzame beroepsbevolking. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering, een uitgave van het CBS en TNO. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie stromen vaker uit naar werkloosheid of inactiviteit en wisselen vaker van werkgever dan werknemers met een vas... Lees Meer »

Keuzehulp TNO helpt zwangere vrouw bij kiezen pijnbehandeling

Hulp bij persoonlijke keuze Veel vrouwen vinden het moeilijk tijdens de bevallig zelf goed na te denken over pijnbehandeling. Juist daarom is het van belang dat zij vooraf goed geïnformeerd zijn. Met de keuzehulp kunnen zwangere vrouwen zelf die informatie inwinnen. Er staan ook oefeningen in om de vrouw te laten nadenken over wat zij zelf belangrijk vindt bij de keuze. Hiermee kan zij tot een meer persoonlijke keuze komen, afgestemd op haar medische situatie, zorgverlening en bevalling. Keuzehulpen De keuzehulp is gemaakt door TNO in same... Lees Meer »

Werkloosheid verder toegenomen

kantoor

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in april uitkwam op 380 duizend, evenveel als in maart. Werkloosheid 8,2 procent De werkloosheid is in april verder opgelopen en kwam uit op 8,2 procent. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 19 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij mannen. Er kwamen per maand gemiddeld 13 duizend werkloze mannen bij. De werkloosheid onder vrouwen nam per maand met bijna 7 duizend toe. In april kwam de werkloosheid in Nederland volgen... Lees Meer »

Scroll To Top