zaterdag, juni 6, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties (pagina 35)

Maatschappelijke Organisaties

TNO-studie toont subtiele gezondheidseffecten groente aan

fork

Veel groente eten is gezond, zo komt uit grootschalig epidemiologisch onderzoek naar voren. Hoe en in welke mate een hoge groenteconsumptie aandoeningen als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes kan helpen voorkomen, daarover zijn wetenschappers het nog niet eens. Groente bevat veel verschillende stoffen, elk met hun eigen subtiele gezondheidseffecten. Het is moeilijk te bepalen welke stof precies verantwoordelijk is voor welk effect. Bij veel epidemiologische studies is bovendien onduidelijk waaraan de gevonden gezondheidseffecten zijn toe ... Lees Meer »

Nieuw Cyber Security Lab TNO voor integrale aanpak cyber-risico’s

screen

In het CSL ontwikkelt TNO innovatieve oplossingen samen met relevante partijen om de digitale veiligheid op voorhand te verhogen en lessen te leren van actuele incidenten. Daarbij gaat de aandacht niet alleen naar de techniek maar ook naar de mens, de processen, de organisatie en de besturing. De openingshandeling wordt in het bijzijn van Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof, verricht door Jan Willem Kelder, lid van de TNO Raad van Bestuur. De opening bestaat uit een symbolische ‘hack’ door twee jongens van negen jaar. ... Lees Meer »

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen

pills

In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011. Vooral de uitgaven aan de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS. De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen fors met ruim 10 procent. Voor langdurige zorg zijn in 2012 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Bovendien kregen naar verhoudi... Lees Meer »

Screening op erfelijke darmkanker kan veel beter

rengen

In Nederland is het risico dat iemand darmkanker krijgt is vijf tot zes procent. Wanneer meerdere familieleden darmkanker kregen of wanneer dit voor hun 50e werd vastgesteld, dan stijgt dat risico meteen naar minimaal tien tot twaalf procent. Jaarlijks krijgen ongeveer 11.000 Nederlanders de diagnose darmkanker en bij ongeveer 2200 van hen spelen erfelijke factoren een rol. Wordt bij iemand erfelijke darmkanker vastgesteld, dan is het dus belangrijk om te onderzoeken of ook bij familieleden dit erfelijke risico aanwezig is. Zo nee, oké.  Zo ja,... Lees Meer »

Nederlandse kern- en kolencentrales dicht vóór 2020

solar

Dat concludeert het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie in opdracht van Greenpeace. ‘Nederland stoot volgens dit scenario in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 uit ten opzichte van 1990’, stelt Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. ‘Dat is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, want de realiteit is dat de uitstoot van CO2 in Nederland sinds 1990 alleen maar is gestegen.’ Met deze studie laat Greenpeace zien dat het technisch prima haalbaar is om in 205... Lees Meer »

Greenpeace: Amerika architect van eerste olieramp Noordpool

antarctida

 ‘Amerika durft het niet aan om een verbod af te kondigen, terwijl Shell heeft bewezen dat het Noordpoolgebied en olieboringen een fatale combinatie zijn’, zegt Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. De Amerikaanse overheid geeft als belangrijkste aanbeveling in zijn rapport dat Shell zijn papierwerk beter op orde moet hebben om op die manier beter te kunnen coördineren. De conclusies uit het rapport zijn echter niet mals: Shell had geen controle en was de coördinatie over het project kwijt, Shell ging boren zonder d... Lees Meer »

Urenlang televisie kijken door de auto een keer te laten staan

car-polution

Om dat eenvoudig te kunnen uitrekenen hebben voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en NS de handen ineengeslagen. Met een nieuwe app krijgen reizigers vanaf vandaag inzicht in de CO2-uitstoot van hun auto in vergelijking tot de trein. De nieuwe ‘CO2-vergelijker’ geeft real time inzicht in uw CO2-uitstoot terwijl u reist met de trein. Zo ziet u dat door over een afstand van tien kilometer de trein te pakken in plaats van de auto, u grofweg al één kilo CO2 bespaart. De app rekent om dat "u daarvoor bijvoorbeeld ook 17 uur TV kan kijken of bijn... Lees Meer »

Ruim 4 procent staat sociaal aan de kant

outcast

Weinig ouderen uitgesloten Tot de groep die sociaal en materieel aan de kant staat behoren meer mannen dan vrouwen en zo’n 8 procent van de jongeren. Jongeren hebben het vooral op materieel gebied moeilijk. Daar staat tegenover dat slechts weinig 65-plussers hoog scoren op de vier aspecten van sociale uitsluiting. Hogere kans bij gescheidenen De kans dat iemand die gescheiden is sociaal is uitgesloten, is een op de tien. Ook heeft deze groep  vaak minder te spenderen en verder ontplooien deze personen naar verhouding minder maatschappelijke ... Lees Meer »

Patti Valkenburg benoemd tot universiteitshoogleraar Media, Jeugd en Samenleving

professors

De benoeming gaat in per 1 mei 2013. Valkenburg is nu faculteitshoogleraar Jeugd en Media aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Het gebruik van digitale media is de laatste jaren explosief gegroeid. Vooral jongeren zijn grootgebruikers van digitale technologieën als Youtube, Facebook en Instagram. Als universiteitshoogleraar gaat Valkenburg zich richten op de turbulente veranderingen in het digitale medialandschap en de implicaties hiervan voor individu en samenleving. Om de gevolgen van de veranderingen i... Lees Meer »

Media in verkiezingscampagnes focussen op politieke strijd journalisten beïnvloeden stemgedrag kiezers

politics

De hoeveelheid aandacht voor de politieke strijd, personen en negatief nieuws is sinds 2002 echter afgenomen. Wel richten de media zich steeds meer op de partijleiders in plaats van de politieke partijen. Takens promoveert vrijdag 1 februari aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Invloed van media op verkiezingen Tijdens verkiezingscampagnes spelen de media een belangrijke rol door hun berichtgeving over de politieke strijd. In het publieke debat wordt kritiek geuit op de invloed van de media op ... Lees Meer »

Scroll To Top