dinsdag, augustus 4, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie (pagina 10)

Immigratie

Comité Raad van Europa tikt Nederland op de vingers over opvang asielzoekers

hand

Dat stelt het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg maandag. Het onafhankelijke comité controleert de naleving van het Europees Sociaal Handvest, een verdrag over mensenrechten dat is opgesteld door de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. Het comité boog zich over klachten van de Conferentie van Europese Kerken en een Europese federatie van nationale organisaties voor daklozen. De Nederlandse overheid schendt bijvoorbeeld de Europese afspraken over het recht op sociale en medische bijstand. Het comité zal de komende tijd naga... Lees Meer »

VVD en PvdA: afwachten in bed en brood-kwestie asielzoekers

politics

De Nederlandse overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter opvangen, oordeelde het Comité voor Sociale Rechten maandag. De kwestie ligt gevoelig in de coalitie van VVD en PvdA. Teeven (VVD) riep eerder dat Nederland niet in de houding zou springen en meteen iedereen zou voeden. Maar de PvdA wil een ruimhartiger beleid. Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken zei te begrijpen dat de staatssecretaris wacht: ,,Nederland moet voorkomen dat mensen op straat belanden, en uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten uiteinde... Lees Meer »

IND: Dienstverlening loketten Hoofddorp, Eindhoven en Den Bosch wijzigt per 1 december

calendar

In sommige gevallen kunnen we u direct telefonisch helpen. Voor andere zaken is het misschien beter een afspraak te maken bij een van de loketten zodat we u goed kunnen helpen. Voor biometrie en afhalen pasjes kunt u wel zonder afspraak het loket binnen lopen. Dit betekent dat u vanaf 1 december niet meer zonder afspraak bij het loket terecht kunt, maar eerst ons algemene telefoonnummer (088-043 04 30) belt. ... Lees Meer »

Basisexamen inburgering in het buitenland tijdelijk niet mogelijk

exams

Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat vanaf 1 december 2014 weer examens kunnen worden afgenomen. U kunt zich wel aanmelden voor het examen, maar het maken van een definitieve afspraak met een ambassade is nu niet mogelijk.” ... Lees Meer »

EU Hof: ook illegaal heeft recht op geld na ontslag

law

De Nederlandse overheid weigert de Turk een uitkering te geven omdat de man illegaal in Nederland verblijft. Maar volgens het hof in Luxemburg druist de opvatting van Nederland in tegen de Europese regels over de bescherming van werknemers. Die sluiten burgers van buiten de EU niet uit. De Turk was volgens Nederlands recht een werknemer. Het doet er dan niet toe dat hij geen verblijfsvergunning had, redeneren de rechters. ... Lees Meer »

EU citizens overestimate immigrant numbers, survey shows

document2

The survey, published on Wednesday (29 October) was conducted in nine EU countries (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain, Sweden, and United Kingdom), Australia, Canada, Japan, South Korea, and the United States of America. The result shows the respondents believed that there were far more immigrants in their country than is actually the case. While 10.8 percent of the population in the surveyed countries was born abroad, the respondents reckoned it was 24 percent. Italians think 30 percent of their population are immig... Lees Meer »

IND: Aantal asielzoekers fors gestegen door sterke toename Syriërs

statistics

Syriërs en staatlozen samen meer dan 75% De Syrische en staatloze asielzoekers vormden in september samen meer dan 75% van het totale aantal eerste aanvragen. Ten opzichte van een jaar geleden is het totale aantal eerste aanvragen bijna verdubbeld (1.498 In september 2013 tegen 2.911 in september jl.). Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In september 2014 werden er 245 herhaalde asiela... Lees Meer »

Merkel: ‘Blijf van vrij verkeer EU af’

conference

Dat zegt ze zondag in een interview met de krant The Sunday Times. ,,Duitsland zal niet tornen aan het fundament van het vrije verkeer binnen de EU," aldus Merkel. Premier Cameron wil het aantal laaggeschoolde werknemers uit andere lidstaten van de EU te beperken. Merkel wil wel praten over het tegengaan van uitkeringsfraudes door arbeidsmigranten, maar ziet het beperken van het vrije werknemersverkeer niet als oplossing daarvoor. ... Lees Meer »

IND: EMN-netwerkmiddag

board-room

De algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is gevraagd om als dagvoorzitter op te treden. Deze EMN-bijeenkomst werd geopend door de directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Verder werden enkele studies (onder andere inreisverbod en alternatieven voor detentie) door Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en het EMN gepresenteerd en konden de deelnemers nader kennismaken met de EMN Return Expert Group (REG) waarvan d... Lees Meer »

IND en Rechtspraak automatiseren deel vreemdelingenrechtelijke procedures

law

Vanaf 23 september kan het CIV de belangrijkste gegevens van een beroep- of verzoekschrift digitaal naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sturen. Nu een deel van de asielaanvraagprocedure geautomatiseerd gaat verlopen, beschikken de IND en haar ketenpartners straks sneller over de noodzakelijke gegevens en wordt de kans op handmatige fouten of vertraging aanzienlijk kleiner. Voorwaarde is wel dat de gegevens ook juist en volledig worden aangeleverd aan de Rechtspraak. Deze ontwikkeling is de eerste stap in de digitalisering van de... Lees Meer »

Scroll To Top