vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 190)

Specials

’Alert Online? Cybercriminaliteit vraagt om coördinatie en middelen’

cybercrime

Quanza´s directeur Frans ter Borg zegt: ”Met de bewustwordingscampagne Alert Online rondom cybercriminaliteit, maakt het kabinet een late, maar essentiële eerste stap. Toch is dit onvoldoende in de huidige cyberoorlog die het Europese bedrijfsleven nu al jaarlijks 4 miljard euro kost en waarmee het Nederlandse bedrijfsleven al honderden keren per jaar wordt geconfronteerd. De overheid moet het niet bij waarschuwen en naar zichzelf terugverwijzen laten: in dit plan missen de aanpak en de middelen. De kennis en de technologie is voorhanden. Vr... Lees Meer »

Nederland verhoogt aantal opvangplekken Syrische vluchtelingen

syria

Door de nieuwe opvangplekken kan Nederland voldoen aan de vele Syrische asielaanvragen. Vanwege de situatie in Syrië ligt het inwilligingspercentage tegen de 100 procent. Aangezien de voorbije week al door honderd Syriërs asiel werd aangevraagd en er eerder dit jaar al 1700 Syrische asielaanvragen binnen waren gekomen, zijn de nieuwe opvangcentra nodig om aan alle asielaanvragen te kunnen beantwoorden. Dinsdag liet Teeven weten dat er geen speciale regeling voor Syrische vluchtelingen komt om tijdelijk bij familie in Nederland in te trekken.... Lees Meer »

Overzicht nieuwe regelgeving seizoensarbeiders in de EU

EU

“We finally have agreement on a Directive that manages temporary, legal migration and ensures protection of workers from exploitation. It will be a strong tool to ensure humane conditions for low wage workers, discourage undercutting, and benefit good employers”, said Parliament’s rapporteur Claude Moraes (S&D, UK) on the compromise. These rules, the first to be agreed at EU level on seasonal work, will not affect the right of member states to decide how many seasonal workers they allow in. Member states will also be free to widen the de... Lees Meer »

Strengere migratiecontroles Mediterrane Zee enige optie voor migrantenstroom

world

Deserving humanitarian treatment consistent with EU principles and values, these people face EU and Italian laws restricting immigration. The important issue here is that the Mediterranean border is so structurally flawed that these measures make repetition of such dramatic situations inevitable. The shipwrecks in Lampedusa and in the Straits of Gibraltar are the consequence of a securitisation approach as the EU seeks to seal the border between the developed North and the developing South. Although the Mediterranean is not the world’s only ... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Hangmat

De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn. Daardoor werden bij het einde van het dienstverband te weinig vakantiedagen afgerekend door de werkgevers. Het gerechtshof oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de Europese richtlijn destijds onjuist te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2012 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijn. De Nederlandse Staat legt zich niet neer bij dit arrest van... Lees Meer »

Schikkingen en maatregelen bij Rabobank wegens Libor

business

Ook heeft Rabobank in nauw overleg met DNB het initiatief genomen om de interne organisatie te versterken om voortaan dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en de bedrijfscultuur te verbeteren. Naast deze maatregelen betaalt Rabobank Eur € 70 mln in het kader van een transactie met het OM ter afwikkeling van het Libor en Euribor dossier. Interne bedrijfsvoering was niet op orde blijkt uit onderzoek DNB (i.s.m. AFM) DNB heeft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd, waaraan de AFM een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Uit het onderzoek van... Lees Meer »

Eindexamen 2013: meer geslaagden en hogere cijfers

exams

Verscherpte eindexameneisen De laatste jaren zijn de eindexameneisen stap-voor-stap aangescherpt. Vorig jaar ging het om de eis dat het centraal examen gemiddeld ten minste op 5,5 werd afgesloten, omdat in het verleden leerlingen zónder gemiddeld een voldoende voor het centraal examen tóch een diploma konden halen. Dit jaar gold voor het eerst de zogeheten kernvakkenregel: op het havo en vwo mocht maar één vijf worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te b... Lees Meer »

Kritische oriëntatie belangrijk bij keuze financieel adviseur

recruitment

Tros Radar heeft maandag 28 oktober aandacht besteed aan het provisieverbod en het belang van oriëntatie bij de keuze van een financieel adviseur. Een vergelijking tussen de dienstverlening en de kosten van verschillende adviseurs stelt consumenten in staat een goede keuze te maken, reageerde hoofd Michiel Denkers bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanbieder of zelfstandig adviseur? Wil je bijvoorbeeld advies van een bank of verzekeraar, of van een zelfstandig adviseur? Een bank of verzekeraar adviseert doorgaans alleen eigen pro... Lees Meer »

Verhuurmakelaar lanceert tussentijdse screening huurder

orking

Verhuurmakelaar 123Wonen heeft een check ontwikkeld om tussentijds de betrouwbaarheid van huurders te controleren. De zogeheten 10-Weken-Check geeft verhuurders van woningen de mogelijkheid om de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun huurders tussendoor te controleren. De check wordt onder andere ingezet in de strijd tegen illegale hennepteelt en woonfraude. Zonder toestemming van de bewoner mag een huisbaas de door hem verhuurde woning niet zomaar betreden. Hierdoor is het vaak moeilijk om bij vermoedens van misbruik de woning te inspecteren e... Lees Meer »

Minister opent Gouds Technasium

kids2

Voor een kennismaatschappij als de Nederlandse zijn technici bijzonder belangrijk. Geen wonder dat de schaarste aan goed opgeleide technici het kabinet zorgen baart. Om die reden is het Techniekpact 2020 gesloten. Hierin staan afspraken tussen bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Het openen van zogenoemde technasiumopleidingen is er een van. "Door projecten als het ontwerpen van een stadspark of een schaatsbaan maken leerlingen op speelse wijze kennis met techniek", aldus minister Hennis, die ook het belang van technici voor Defensie... Lees Meer »

Scroll To Top