dinsdag, november 24, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 220)

Specials

Thema onderzoek commanditaire vennootschappen (97-2013)

touchpad

In het project onderzoekt DNB de integriteitsrisico’s die aan CV-structuren zijn verbonden en welke maatregelen trustkantoren nemen om deze risico’s te beheersen. ... Lees Meer »

Vermogen pensioenfondsen voor 14 procent belegd in Nederland

old-people

De cijfers zijn van belang voor de maatschappelijke discussie die momenteel gaande is over de rol van pensioenfondsen bij de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in Nederland. DNB heeft vanuit haar toezichthoudende rol overigens geen direct aangrijpingspunt bij de keuze van pensioenfondsen voor de (geografische) bestemming van hun beleggingen. Binnen de gestelde toezichtkaders is dat aan de pensioenfondsen zelf, waarbij DNB er in de eerste plaats op toeziet dat de beleggingen in het belang van de deelnemers zijn en dat de risico’s van ... Lees Meer »

Onderzoek AFM: veel forex-aanbieders illegaal actief

business-people

De AFM heeft zeven aanbieders van forex een brief gestuurd, waarin de vergunningplicht wordt uitgelegd. Eerder heeft de AFM een waarschuwing gepubliceerd tegen een partij die zonder vergunning in Nederland actief was. Er is daarnaast een aantal andere handhavingmaatregelen opgelegd. De AFM sluit niet uit dat er meer maatregelen volgen. Dringend beroep Verschillende aanbieders stellen niet onder toezicht van de AFM te vallen. De AFM heeft echter geconstateerd dat ze in de meeste gevallen wel degelijk onder toezicht vallen en dus een vergun... Lees Meer »

Toekomstplannen ABN AMRO en ASR

businessman

'Banken vervullen een belangrijke rol in de samenleving. De beoogde beursgang van ABN AMRO en die van ASR bevordert de concurrentie in de financiële sector. Dat is – zeker op de langere termijn – goed voor de consument. De beursgangen sluiten aan bij de vandaag gepresenteerde visie op de Nederlandse bankensector. Banken moeten bijdragen aan het goed functioneren van de Nederlandse economie. Dat gaat het best als zij op eigen benen staan.' aldus minister Dijsselbloem. De in 2008 door de Staat geredde ondernemingen ABN AMRO en ASR moeten zich ... Lees Meer »

Bekijk Insider’s into zaken doen in Oekraïne

oldpa

Als TMF Group biedt financiële verslaggeving, fiscale en payroll services voor buitenlandse investeerders in Oekraïne, begonnen we ons interview met de vraag waar in Oekraïne een buitenlandse bedrijf moet investeren. "Ik wou dat ik wist de magische formule Industry X + Land Ukraine = Winst Z. Er is geen dergelijke formule in het algemeen", aldus Boyko. Als een bedrijf een goed bedrijfsmodel en getalenteerde leiderschap is er geen reden om het niet rendabel te zijn in de Oekraïne, of ergens anders. "We hebben een 80/20 regel," vervolgde Boyko. "... Lees Meer »

Bankenvisie: solide, integere en concurrerende bankensector

business

'Consumenten en bedrijven zijn sterk afhankelijk van banken. Daarom is het belangrijk dat de bancaire sector goed functioneert, met minder grote risico’s dan in het verleden. Met deze visie presenteer ik een brede aanpak die de bankensector weer sterk en stabiel maakt en die bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de sector', aldus minister Dijsselbloem. In de visie wordt duidelijk hoe het kabinet aan de slag gaat met de bankensector. De kern van het kabinetsbeleid bestaat uit strengere kapitaaleisen, versterkt en uitgebreid toezicht, me... Lees Meer »

Toekomstige flood verliezen in major coastal cities

beach

Toekomstige Flood Verliezen in Major Coastal Cities, is onderdeel van een lopend OESO-project om de beleidsimplicaties van overstromingsrisico's te onderzoeken als gevolg van klimaatverandering en de economische development. This studie bouwt voort op eerdere werkzaamheden van de OESO, die een mondiale havensteden gerangschikt op basis van de huidige en toekomstige blootstelling, wanneer de blootstelling is het maximum aantal personen of goederen die kunnen worden getroffen door een overstroming. De auteurs schatten de huidige en toekomstige... Lees Meer »

‘Geen renteverlaging ECB nodig’

microphone

,,Ik zie momenteel niet veel argumenten voor een renteverlaging'', aldus Nowotny, die ook president is van de Oostenrijkse centrale bank. Hij gaf aan dat er op de korte termijn ook geen verhoging van de rente valt te verwachten. ,,De meest recente ontwikkelingen hebben geen invloed op het beleid van de ECB'', aldus Nowotny. ECB-president Mario Draghi heeft gezegd de rente voor een langere periode op het historisch lage niveau van 0,5 procent te zullen houden. Nowotny gaf aan dat het herstel in de eurozone nog zwak is, maar dat er wel degelij... Lees Meer »

Brenninkmeijer naar Europese Rekenkamer

politics

Alex Brenninkmeijer (1951) vervult momenteel het ambt van Nationale Ombudsman, een functie die hij in 2005 aanvaarde. In de jaren daarvoor was hij rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht. Ook was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Brenninkmeijer studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1976 zijn doctoraal examen Nederlands recht deed. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op e... Lees Meer »

Internationale kinderopvang zal starten in augustus / september 2013

schoo

Zij zullen flexibele planning te voorzien van een scala aan aanbiedingen die een verscheidenheid van behoeften zal voldoen. Eenmaal geregistreerd in hun kinderopvang programma, zult u in staat om uw planning per kwartaal aan te passen. Kinderopvang zal opereren onder de naam "Funtazia International Child Care 'en zal worden geleid door Colette Skaff. Ze zijn open voor pre-registratie met ingang van vandaag. Het doel van de pre-regiration fase is meer potentiële markt te bepalen en stelt een wachtlijst. Zij zullen in totaal 30 parkeerplaatsen... Lees Meer »

Scroll To Top