vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 222)

Specials

Let op, de ene obligatie is de andere niet

share

In 2012 wees de AFM al op risicovolle vastgoedobligaties. Andere voorbeelden van risicovolle obligaties zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden- en kleinbedrijf (MKB). De opbrengsten van deze beleggingen worden gebruikt om de obligaties af te lossen. Daarnaast is er bij deze beleggingen vaak sprake van beperkt eigen vermogen van de uitgevende onderneming. Hierdoor lopen beleggers een groter risico om bij een faillissement hun geld kwijt te raken. De AFM doet op dit momen... Lees Meer »

Toestroom Bulgaren en Roemenen naar Duitsland

luggage

Het migratieoverschot aan Bulgaren en Roemenen komt dan naar schatting op 100.000 à 180.000 te liggen, aldus de dinsdag gepubliceerde studie. In 2012 was het positieve migratiesaldo nog 71.000 geweest. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken waarschuwde zaterdag dat groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten de dupe dreigen te worden van het vrije verkeer van werknemers binnen de unie. De PVV wil een debat met de minister ,,waarin hij moet uitleggen hoe hij de hordes Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari 2014 bij de grens gaat tege... Lees Meer »

Nederland waarschuwt voor ‘code oranje’ bij arbeidsmigratie

presentation

"In the Netherlands, a 'Code Orange' is issued as the water in the rivers reach an alarmingly high level. It is now time for a similar alarm, namely about the sometimes negative consequences of the free movement of persons within the EU," Asscher wrote in an op-ed for De Volkskrant newspaper on Saturday (17 August). Labour migration from Romania and Bulgaria has become a hot topic in Britain, Netherlands and Germany before the last remaining labour market restrictions will be lifted on 1 January. Co-signed with David Goodhart, a British c... Lees Meer »

Consultatieronde wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2015 (95-2013)

meeting

Thans is tevens een consultatieronde gestart aangaande de Wijzigingswet Financiele markten 2015 welke enkele minimale wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren 2004 inhoudt. Door middel van deze consultatieronde kunnen belanghebbenden commentaar geven op het voorstel tot de wetswijzigingen. Op het moment dat definitief, althans er meer zekerheid is omtrent hetgeen er in de Wet toezicht trustkantoren gaat wijzigen komen wij hier uitgebreid op terug. ... Lees Meer »

Reactie AFM op uitspraak Accountantskamer

budget-deficit

Deze verwijten houden in dat de accountant heeft nagelaten de juistheid en volledigheid van de derivaten van Vestia vast te stellen; de juistheid van de waarderingsmethode van de derivaten vast te stellen; de juistheid en volledigheid van de toelichting in de jaarrekening vast te stellen; en in de controle gebruik te maken van specifieke deskundigheid op het gebied van derivaten. Overtreding gedrags- en beroepsregels De AFM ziet haar onderzoeksconclusies bevestigd in de constatering van de Accountantskamer dat de betrokken accountant op e... Lees Meer »

Asscher waarschuwt EU over arbeidsmigratie

business-team

Volgens Asscher en Goodhart heeft het vrije verkeer van werknemers binnen de EU een ,,ontregelend effect gehad op een deel van de armere en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen.'' Ze becijferen dat zeker 12 procent van het personeel in de Nederlandse land- en tuinbouw uit Midden- en Oost-Europa komt. In de zakelijke dienstverlening zou dat percentage liggen op zo'n 7 procent. De uitdaging is volgens het duo om te voorkomen dat kwetsbare groepen in de samenleving werkloos worden, zonder andere EU-burgers te discrimineren. ,,Al... Lees Meer »

AFM nu ook te vinden op Facebook

social

De AFM is al een tijd actief op sociale media: op Twitter en LinkedIn hebben we een groeiend aantal volgers en connecties. Met onze Facebookpagina richten we ons specifiek op consumenten: wat is voor jou handige financiële informatie en wat kan de AFM voor jou betekenen. Dialoog De AFM speelt een belangrijke rol in het transparanter maken van de financiële sector. De directe en open vorm van communiceren op Facebook sluit hier bij aan. Via onze pagina kun je met ons in gesprek like-button-facebook-kleinen zullen we ook regelmatig om jouw ... Lees Meer »

Sovereign koopt ‘China vermelding’ specialist JLJ Group

business-people

JLJ beschrijft zichzelf als een dienst die "het vermogen van internationale bedrijven 'te begrijpen en te bedienen op de Chinese markt versnelt". Howard Bilton, voorzitter van The Sovereign Group, zei: "Het opzetten van een bedrijf in China is vooral gepaard gaan met problemen en kan enorme bureaucratie te betrekken. "We hebben gewerkt met JLJ voor enige tijd en erkende hun grote deskundigheid op dit gebied. Deze overname stelt soeverein om zijn wereldwijde klantenkring een efficiënte en hoogwaardige service voor diegenen die zaken doen in C... Lees Meer »

Sovereign om geld aankoop illustraties geven aan alle leden pensioen

meeting

MPI's zijn standaard voorzien van het Verenigd Koninkrijk sinds 2003 en zijn ontworpen om een ​​verstandige blik bieden op de werkelijke hoogte van de pensioenuitkering mensen kunnen verwachten in de toekomst gezien het niveau van het geld dat ze hebben op dit moment opzij zetten. Ze moeten mensen helpen om te beoordelen in algemene termen de toereikendheid van hun pensioenafspraken en de mate waarin zij kan nodig zijn om verdere voorziening te maken. De dienst zal worden verstrekt in combinatie met Pentech Limited, een eiland Man gevestigde... Lees Meer »

Phoenix Management Services rondt herfinanciering van $ 15,8 voor Globe Wireless

money

Phoenix werd ingeschakeld door de Vennootschap aan een nieuwe senior kredietfaciliteit bestaat uit een doorlopende lijn van het krediet en een lening gedekt door onroerend goed te beveiligen. Phoenix nam directe controle van de herfinanciering proces. Phoenix samen een gedetailleerde, duidelijke en beknopte financiële pakket dat de aspirant-asset based lender gemakkelijk kunnen beoordelen en vervolgens te nemen om haar kredietcomite om toestemming te vragen. Ondanks aanhoudende verliezen van de Vennootschap, de inspanningen van Phoenix resul... Lees Meer »

Scroll To Top