vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 238)

Specials

Europarlement verwelkomt nieuwe leden

celebrate2

Het land, dat is ontstaan uit het voormalige Joegoslavië, is sinds 1 juli lid van de EU, die nu 28 lidstaten telt. Ook de Kroatische vlag wappert nu tesamen met de andere Europese vlaggen voor de gebouwen van het EP. De voorzitter van het EP, Martin Schulz, herinnerde aan de nog recente woelige geschiedenis van het land. In de jaren 90 woedde in Joegoslavië een oorlog. Enkele van de nieuwe Europarlementariërs hebben zelf ook meegevochten voor vrijheid. ,,De Europese hereniging is niet af. Ze leeft!'' Voor de EU en Kroatië is het dan ook een ... Lees Meer »

Expats in Rotterdam can now easily join others for social activities with JOINING

professionals

Nowadays there are numerous websites telling you about the cool things happening in your area. But how do you know who is actually up for a tennis match or maybe just a beer? Joining is the place where you join people for social activities. You can easily search for activities nearby and meet people with similar interests. And don’t worry; if you want something else, just create your own activity and let other people join you! Whether you have just arrived in Rotterdam or living here for quite some time, this platform offers a great tool to ... Lees Meer »

Introduction of Expatcenter Amsterdam service fees

Rob

Guaranteed service quality In 2013 the Expatcenter Amsterdam celebrates its fifth anniversary. The formation of the Expatcenter Amsterdam has proved to be a great success and we are delighted that we have been able to assist such a large number of highly skilled migrants upon their arrival in the Netherlands. Each year the number of highly skilled migrants and companies using our services has increased by more than 10%. As such, it has been decided by the Steering Committee of the Expatcenter Amsterdam Metropolitan Area and the Mayor &... Lees Meer »

Restitutie leges

money2

In die brief wordt aan de referenten gevraagd de brief te overhandigen aan de vreemdeling, zodat hij zijn adres en zijn bankrekeningnummer kan doorgeven. In sommige gevallen wordt ook om een betaalbewijs gevraagd. Het betaalbewijs kan een kopie van een kwitantie zijn of een kopie van een bankafschrift waarop de betaalde leges zijn vermeld. Mocht u niet over het gewenste betaalbewijs beschikken, dan kunt u op het formulier aangeven wanneer en hoe u heeft betaald (bijvoorbeeld via automatische incasso, overschrijving of betaling aan het IND-lo... Lees Meer »

MVV-ref adviesaanvragen niet langer mogelijk

money

Wanneer u erover denkt om een verblijfsvergunning voor Nederland aan te vragen, of u treedt als referent voor een vreemdeling op en wilt deze persoon naar Nederland laten komen, kunt u hier meer informatie vinden, of bellen met het Klant Informatie Centrum (telnr. 0900-1234561). ... Lees Meer »

B9-regeling voortaan ‘verblijfsregeling Mensenhandel’

human-traffic

De verblijfsregeling Mensenhandel in het kort De regeling houdt in het kort in dat het slachtoffer of de getuige van mensenhandel aangifte kan doen van mensenhandel bij de politie (of als slachtoffer op andere wijze medewerking kan verlenen aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek van politie en het Openbaar Ministerie) waarna de IND aan deze persoon een tijdelijke verblijfsvergunning verleent voor de duur van het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Het betreft dan een verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden. In sommige ... Lees Meer »

Nieuw postadres voor Klachten en Ingebrekestellingen

envelopes

Het telefoonnummer van de Klachtenlijn (070-779 54 40) is ongewijzigd gebleven. ... Lees Meer »

Het partnerbeleid treedt weer in werking per 1 juni

training

Naar aanleiding van het regeerakkoord van het huidige kabinet, waarin is vastgelegd dat voor gezinshereniging en -vorming een duurzame en exclusieve relatie volstaat,wordt het partnerbeleid weer ingevoerd zoals dat gold voor 1 oktober 2012. Zogenoemde tijdelijke trouwvergunning vervalt. Met deze wijziging komt de zogenoemde tijdelijke trouwvergunning per 1 juni 2013 te vervallen. Deze verblijfsvergunning diende om een huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland aan te gaan wanneer het voor de partners in het land van herkomst wetteli... Lees Meer »

Litouwen aan het roer van EU en akkoord over de zevenjarenbegroting

foto vierkant

Het heeft beloofd zich in die periode bij de besluitvorming als een onpartijdig bemiddelaar te zullen opstellen. Veel van de beslissingen zullen erop gericht zijn Europa uit het economisch moeras te trekken. Als een van de meest succesvolle landen bij het bestrijden van de crisis, verkeert Litouwen misschien wel in de beste positie om EU weer op het spoor van groei te brengen. Na een diepe val in 2009, toen het bbp in Litouwen met bijna 15% daalde, kent het land sinds 2010 weer groei. In 2013 zal het naar verwachting een van de best prestere... Lees Meer »

Waarschijnlijk stroom vluchtelingen voor Kroatië, asielsysteem echter niet op orde

business

“Zagreb should see the accession as an incentive to further improve rights protection, rather than a signal to slow down,” said Hugh Williamson, HRW Europe and Central Asia director on Friday (28 June). The Brussels-based Jesuit Refugee Service (JRS) drew similar conclusions in a study out this week.The group found Croatian centres are under an additional strain because of a dysfunctional asylum system in Macedonia. “What happens in one country in the Balkans has consequences for the region,” said JRS Europe senior policy chief Stefan Kessle... Lees Meer »

Scroll To Top