vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 239)

Specials

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie

pain1

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak. Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland kunnen meer informatie vinden op www.NaarNederland.nl Kijk onder voorbereiding on... Lees Meer »

Kroatie lid van de Europese Unie

EU

Timmermans: 'Het is een historische gebeurtenis. Twintig jaar geleden was er nog een bloedige oorlog in Kroatië. Sindsdien is er veel bereikt op het gebied van verzoening, ook met de buurlanden.’ De president van buurland Servië was zondag ook aanwezig. De weg naar het EU-lidmaatschap is voor Kroatië lang geweest. Als jongste lidstaat heeft Kroatië meer EU-wetgeving moeten overnemen dan enige andere toetreder. En - belangrijker nog - moeten aantonen dat het die wetgeving ook kan uitvoeren. Timmermans: ‘De EU heeft er scherp op toegezien dat ... Lees Meer »

The Valleys: eeuwige roem of verzopen in de goot

dj

Meer make-up dan kleding In het rustige en pittoreske landschap van South Wales bevindt zich een plek dat beter bekend staat als 'the Valley'. In tegenstelling tot wat het liefelijke landschap doet vermoeden, is het leven verre van rustig. The Valley wordt gekenmerkt door een bende losgeslagen jongeren die als levensdoel feesten, zuipen en seksen hebben en het liefst zo schaars gekleed gaan als maar mogelijk is. Zo ook voor de 9 jongeren uit deze nieuwe serie. Maar ja; je wordt natuurlijk nooit de nieuwe Beyoncé, Tom Jones of Catherine Zeta-Jo... Lees Meer »

PostNL bereikt principeakkoord met vakorganisaties

package

PostNL heeft in overleg met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP een principeakkoord bereikt over het Sociaal plan, de cao voor PostNL Pakketten, de cao voor zaterdagbestellers en de pensioenregeling voor postbezorgers. Ook is vastgesteld dat PostNL aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het akkoord Beperken gedwongen ontslag heeft voldaan. De vakorganisaties leggen dit principeakkoord nu voor aan hun leden. Als zij het er mee eens zijn, is het akkoord definitief. De verwachting is dat dit eind juli duidelijk za... Lees Meer »

EU aarzelend akkoord met start toetredingsonderhandelingen met Servië

seminar

It says the ministers recommend the first intergovernmental conference (IGC), launching the process, is to take place "at the very latest" in January 2014. Earlier drafts of the text had spoken of an IGC no later than December this year, but the date was pushed back at the request of Germany, which requires a mandate from the Bundestag and which is traditionally cautious on enlargement. Tuesday's decision also says: "The European Council [EU leaders] will … be invited to decide if it wishes to confirm the EU negotiating framework to be adopt... Lees Meer »

Jonge werkzoekende langer zonder baan

employment2

Sterke toename aantal werkzoekende jongeren UWV telde eind april 2013 bijna 30 duizend werkzoekende jongeren meer dan een jaar geleden. Ruim 82.000 jongeren tot 27 jaar staan bij UWV geregistreerd als werkzoekend*. Van deze groep heeft 42 procent een mbo-opleiding afgerond. Elf procent is hbo- of wo-opgeleid. De overige 47 procent heeft een lage of algemeen middelbare opleiding**. Jongeren staan in vergelijking met vorig jaar gemiddeld langer ingeschreven als werkzoekende: 65 procent is langer dan 3 maanden werkzoekend, tegen 60 procent in 201... Lees Meer »

Controle bij luchtvrachtbedrijf op Schiphol

airport

Bij de controle zijn verschillende overtredingen geconstateerd.De controle werd gedaan omdat het bedrijf bij herhaling de arbeidswetten had overtreden. Daar verwacht werd dat ook op andere terreinen overtredingen mogelijk waren, is besloten tot een gezamenlijke controle van de verschillende diensten. Gezien de geconstateerde, vermoedelijke overtredingen, was deze verwachting terecht. De Inspectie SZW heeft zes overtredingen geconstateerd, drie betroffen de Wet arbeid vreemdelingen en drie betroffen de Arbeidsomstandighedenwet. Een van deze d... Lees Meer »

Europa moet productiesector uitbreiden om internationale concurrentiepositie te handhaven

bakru

BRUSSEL, 16 mei 2013 – De grote meerderheid van de Europese bedrijfsleiders en besluitvormers geeft aan dat Europa de omvang van zijn productiesector moet uitbreiden als het zijn concurrentiepositie wil handhaven, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Accenture in opdracht van BUSINESSEUROPE. Uit het onderzoek, onderdeel van het rapport Unlocking Industrial Opportunities, blijkt ook de bezorgdheid van bedrijfsleiders over de achterstand van Europa ten opzichte van de concurrentie als het gaat om technologische innovatie, (hoge) energiekosten en... Lees Meer »

Effectiviteitsonderzoek bij de Rijksoverheid: vervolgonderzoek 2013

coins

In 2012 bleek al dat ministers moeite hebben met het nakomen van hun evaluatieplicht: ministers bleken toen bijna de helft van miljardenuitgaven niet op effectiviteit te hebben getoetst. Effectiviteitsonderzoek is belangrijk omdat het kabinet alleen met informatie over de werking van het beleid goed onderbouwde beleidskeuzes kan maken. Het onderzoek is een vervolg op het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de Rijksoverheid uit 2012. Het vervolgonderzoek bevat de huidige stand van zaken. Daarnaast kunnen de ministeries onderling worden vergele... Lees Meer »

Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen

science

Referent Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wat gaat er veranderen? Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch. Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemd... Lees Meer »

Scroll To Top