vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 241)

Specials

Paspoort veroordeelde criminelen sneller intrekken om vlucht naar buitenland te voorkomen

police

De Rijksministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De nieuwe termijn van vier maanden sluit aan bij de termijn voor het uitvaardigen van een Europees opsporingsbevel voor voortvluchtige veroordeelden. Een paspoort kan ook al worden ingetrokken bij een opgelegde geldboete van 3.900 euro of hoger. Daar komt nu een opgelegde ontnemingsmaatregel (uit de 'pluk ze'-wetgeving) en een opgelegde schadevergoedingsmaatregel van... Lees Meer »

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

woman

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas,... Lees Meer »

Ex-president Frankrijk: Na Polen geen nieuwe eurolanden

parliament

The 87-year-old politician, who also helped draft the EU's defunct constitution, later reborn as the Lisbon Treaty, spoke out in an interview with the Polish edition of Newsweek magazine published on Monday (25 March). He said: "I think the process of accepting new countries to the eurozone should be frozen. We cannot afford another comedy like the one we have today with Cyprus, which was accepted into the euro-area unnecessarily. But there is an exception to this rule - and that is Poland. You support further European integration and you have ... Lees Meer »

Geëmigreerde kinderen hebben minder kans op goed onderwijs

schoo

Dit leidt tot slechtere prestaties en een grotere kans op voortijdige schooluitval. Volgens de studie zouden de lidstaten moeten zorgen voor gerichte onderwijsondersteuning voor migrantenkinderen, zoals gespecialiseerde leerkrachten en systematische betrokkenheid van ouders en gemeenschappen om de integratie van deze kinderen te verbeteren. Voor de studie is gekeken naar het nationale ondersteuningsbeleid voor kinderen van pas aangekomen migranten in 15 landen waar onlangs een aanzienlijke instroom van immigranten heeft plaatsgevonden: Belgi... Lees Meer »

Rotterdam waarschuwt Roemenen en Bulgaren

rotterdam

De Roemeense en Bulgaarse autoriteiten denken dat niet heel veel extra landgenoten naar Nederland verhuizen voor werk. Rotterdam denkt daar anders over, maakte wethouder Karakus vrijdag duidelijk. Hoeveel extra mensen dat worden, durft hij niet in te schatten, ook omdat vooral de Roemenen zich in eerste instantie richten op Italië en Spanje. In Rotterdam leven nu naar schatting 7000 Roemenen, van wie er zich 900 hebben ingeschreven bij de gemeente en 7500 Bulgaren, van wie er 2500 staan geregistreerd. ,,We willen gaan sturen op de instroom. ... Lees Meer »

Meer asielaanvragen EU

human-traffic

The EU statistics office, Eurostat, said on Friday (22 March) the EU registered 330,000 asylum seekers in 2012, up from 302,000 applicants in 2011. Syrian nationals are now the second most common asylum seeker in Europe, with the war pushing over 1 million refugees into neighbouring countries. Afghans remain the top asylum applicants in the EU followed closely by Syrians, Russians, Pakistanis and Serbs. The United Nations agency for refugees (UNHCR) says nearly 22,000 Syrians applied for asylum in Europe last year. Last week, Germany announc... Lees Meer »

Hoe kan de EU aantrekkelijker worden voor studenten en onderzoekers

solution

Moving to Europe temporarily is an opportunity embraced by over 200.000 students and researchers from outside the EU every year. However, far too many of them have to face unnecessary bureaucratic hurdles. Current rules for obtaining a student visa or a residence permit are often complex and unclear; procedures can be lengthy and vary considerably across Member States and moving from one Member State to another can be very difficult or even impossible. This hampers the possibility to provide EU countries with a greater pool of talent and ... Lees Meer »

Nederlandse grens nog twee jaar gesloten voor Kroatische werknemer

privacy

Kroaten hebben zodra hun land tot de EU is toegetreden in beginsel recht op vrij verkeer van werknemers. Maar andere EU-landen kunnen daar wel uitstel op bedingen, maximaal 7 jaar. Wie dan wil komen werken heeft een tewerkstellingsvergunning nodig. Nederland deed dat eerder bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU. De overgangstermijn voor Bulgaren en Roemen loopt 1 januari af. Zij kunnen dan zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken. Asscher pleitte er onlangs al voor om de grens voor Kroatische werknemers voorlopig ... Lees Meer »

Eurocommissaris: ‘Roemenen en Bulgaren vooral naar zuiden EU’

beach

Hij denkt dat degenen die elders in de EU werk zoeken vooral voor zuidelijke lidstaten als Italië en Spanje zullen kiezen. Andor zei dat dinsdag tijdens een ontmoeting met Tweede Kamerleden in Den Haag. Per 1 januari 2014 gaan de Nederlandse grenzen open voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Het kabinet heeft dat zo lang mogelijk uitgesteld, omdat het problemen verwacht als grote groepen uit die landen naar ons land komen. Maar vanaf volgend jaar kan het ze door EU-afspraken niet langer tegenhouden. Andor zei dinsdag dat Bulgaren en Roe... Lees Meer »

PVV: geen bijstandsuitkering voor EU-onderdanen

wallet

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de PVV-fractie donderdag heeft gesteld aan het kabinet. Aanleiding vormt een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in het sociale bestuursrecht. Deze heeft in een tussenvonnis bepaald dat een EU-burger in Nederland aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering zolang de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND nog niet heeft beslist of hij in verband met het beroep op bijstand hier mag blijven. De PVV noemt het ,,bizar'' dat er recht is op bijstand, terwijl EU-burgers verplicht zi... Lees Meer »

Scroll To Top