zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials (pagina 29)

Specials

De Nederlandsche Bank toont zeldzame Romeinse muntschat in Rijksmuseum van Oudheden

Coins

Twee amateurarcheologen vonden de zilveren denarii en antoniniani in 2014 in de modder van een uitgebaggerde sloot bij het dorpje Buren. De oudste munt in de schat is er een van keizer Septimius Severus, geslagen tussen 196 en 198 na Chr. Het meest recente exemplaar is gemaakt in 248-249 na Chr., tijdens de regering van keizer Philippus I. Waarschijnlijk zijn de munten kort daarna in de bodem terechtgekomen. Gezamenlijk vertegenwoordigden ze ongeveer twee maandlonen van een Romeinse soldaat. De derde eeuw na Chr. was een periode van grote po... Lees Meer »

Anne Frank Stichting: Onderzoek naar moslimdiscriminatie in de klas

discriminat

Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. De Anne Frank Stichting wil met het onderzoek, waaraan 498 docenten meededen, een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van moslimdiscriminatie op middelbare scholen. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek i... Lees Meer »

Ministerie van Financiën: Douane lanceert e-zine voor externe relaties

security

Het eerste nummer van Douane inZicht staat stil bij onder meer de Union Customs Code (UCC), de nieuwe Europese douanewetgeving die volgend jaar van kracht wordt. Wat betekent de komst van deze UCC voor Nederlandse ondernemers, en hoe kunnen zij zich er op voorbereiden? Verder is er aandacht voor de Inspiratiebundel AEO, die bedrijven helpt méér te halen uit hun status van Authorised Economic Operator. Ook de master Customs & Supply Chain Compliance wordt belicht, een unieke academische opleiding voor het douanevak, die evengoed plaats biedt... Lees Meer »

Jaarverslag Tabakstop – Stichting tegen Kanker vraagt overheid om slimmere terugbetaling rookstopmedicatie

tobac

Tabakstop begeleidt veel zware rokers 22% van de mensen die begeleid worden door een persoonlijke coach (8 gratis telefoongesprekken met een erkend tabakoloog) ondernamen al 5 of meer stoppogingen voor ze in contact kwamen met Tabakstop. 48% van hen zijn zware rokers (>20 sig/dag). Dat percentage ligt veel hoger dan het percentage zware rokers in België volgens de laatste Gezondheidsenquête, nl. 6,5%. Tabakstop = toegankelijk! De diensten van Tabakstop zijn gratis en makkelijk te bereiken. Het telefoonnummer en de website staan verm... Lees Meer »

AFM: ‘Contracts for Differences ongeschikt voor merendeel beleggers’

share

Een CfD is een financieel instrument waarbij twee partijen met elkaar afspreken om de waarde van een onderliggende belegging op twee verschillende momenten met elkaar te verrekenen. Hierbij wordt ingespeeld op een koersverandering. Die onderliggende belegging kan van alles zijn, zoals een vreemde valuta, beursindex of een aandeel. Een beperkte koersschommeling kan door de hefboomwerking bij CfD’s leiden tot forse verliezen. In december 2011 heeft de AFM al een waarschuwing over de risico’s van CfD’s overgenomen van de Europese toezichthouder... Lees Meer »

DNB ontvangt wederom Top Employers certificering

corporate

Op 12 februari kreeg DNB de certificering toegekend. Het geeft (toekomstige) werknemers en andere stakeholders het vertrouwen dat zij kiezen voor een organisatie die wordt erkend als een van de beste werkgevers in Nederland. DNB is er dan ook trots op dat de certificering ook dit jaar is toegekend! Kwalificaties Na een gedetailleerd onafhankelijk onderzoek naar de Human Resource (HR) omgeving is bepaald dat DNB aan de voorwaarden voldoet. En dus gekwalificeerd is voor de Top Employers certificering 2015. In het onderzoek is het beleid van... Lees Meer »

Banque De Luxembourg: Btw-verhoging in Luxemburg: impact op vastgoed

data5

De recente btw-verhoging van 15% naar 17% in Luxemburg heeft ook gevolgen voor beleggingen in vastgoed. Hoewel het verlaagde btw-tarief van 3% ongewijzigd bleef, is het toepassingsgebied echter wel aangepast en dat heeft zijn gevolgen. Wat het hoofdverblijf betreft, blijft het tarief van 3% gelden voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met een maximale btw-besparing van 50.000 euro per woning. Voor woningen die worden verhuurd, is het verlaagde btw-tarief alleen nog van toepassing voor werkzaamheden in oudere woningen. De toepassing van he... Lees Meer »

ABU: De toekomst van pensioen voor flexibele en mobiele werknemers

employment2

Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals horeca, uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) steeds lastiger. De vier sectoren worden gekenmerkt door een hoge mate van arbeidsmarktdynamiek entellen ruim twee miljoen werkenden: veel werknemers met korte, kleine contracten, veel wisselingen daartussen en met een beperkt inkomen. De pensioenfondsen in deze sectoren tellen 3,4 miljoen deelnemers van wie driekwart(!) geen pensioen meer opbouwt (‘slapers’).... Lees Meer »

Van Eck nieuwe voorzitter De Hart&Vaatgroep

recruitment

Van Eck heeft ruime ervaring als bestuurder van vrijwilligersorganisaties en is goed ingevoerd in de sector zorg en welzijn. Zij is onder meer werkzaam geweest als directeur/bestuurder van de nationale Vereniging De Zonnebloem en bestuurslid van de VFI, de brancheorganisatie van goede doelen. Vanaf 2012 is Van Eck voorzitter van het hoofdbestuur van vereniging Humanitas. Deze functie zal zij continueren naast het voorzitterschap van De Hart&Vaatgroep. Zij vindt het werk van patiëntenorganisaties van wezenlijk belang voor de verbetering v... Lees Meer »

VNG: Sterke groei sociale (wijk)teams

colleagues

Gemeenten staan voor de grote opgave om zorg en ondersteuning op een geheel andere manier vorm te geven. Gemeenten willen de zorg en ondersteuning voor burgers zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren. Dit doen ze door zorg en ondersteuning dichter bij de burger te brengen, zelfredzaamheid van burgers te vergroten, problemen of de escalatie daarvan te voorkomen, meerdere problemen tegelijk aan te pakken, en de versnipperde hulpverlening voor zorgbehoevenden en multiprobleemgezinnen tegen te gaan. In toenemende mate kiezen ze daarbij voor ... Lees Meer »

Scroll To Top