zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Trustsector (pagina 3)

Trustsector

Van Lanschot: Mogelijke fusie doet aandeel Ahold goed

business

Beleggers reageren positief op berichten dat Ahold (+7,9%) en het Belgische Delhaize gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Daarbij is het vooral te doen om in de VS voordelen te behalen. Beide bedrijven behalen een groot deel van hun omzet en resultaat in de VS. Hoewel beide bedrijven nog geen witte rook naar buiten brachten, reageren beleggers enthousiast. De meningen van analisten zijn verdeeld. Een samengaan van beide bedrijven zou kunnen leiden tot een hoger bedrijfsresultaat, betere inkoopvoorwaarden (door schaalgrootte) en uitera... Lees Meer »

AFM: Advies over hypotheken verbeterd, advieskwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijft achter

insure

Dit blijkt uit een marktbreed onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vorig jaar heeft verricht naar de kwaliteit van advies. Tijdens het onderzoek heeft de AFM gekeken naar twee belangrijke behoeften van klanten: het kopen van een eigen woning en het afdekken van het financiële risico van arbeidsongeschiktheid door zelfstandigen. In totaal zijn er 97 adviezen over hypotheken en 140 adviezen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen onderzocht. Met dit onderzoek wil de AFM zicht krijgen op de actuele stand van ... Lees Meer »

DNB: Monetair beleid zet financiële markten op ander spoor

finances

Grafiek 1: Traditionele verhouding aandelen en staatsobligaties is wereldwijd gewijzigd Genormaliseerd = 1 in januari 1998 (januari 1999 voor de ECB) Bron: Bloomberg Traditionele verhouding is wereldwijd gewijzigd De rendementen van aandelen en obligaties bewegen traditioneel in tegenovergestelde richting. Een aandeel wordt interessant wanneer er wordt verwacht dat de economische risico’s laag en de potentiële winsten hoog zullen zijn. Terwijl een obligatie met name gekocht wordt als de economische risico’s hoog zijn en de belegger ee... Lees Meer »

Van Lanschot plaatst met succes haar eerste Conditional Pass-Through Covered Bond van € 500 miljoen

success

Naar verwachting krijgen de covered bonds een AAA-rating van de rating agencies S&P en Fitch. Het Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse covered-bond-wetgeving en wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het programma is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en voldoet aan de UCITS- en CRD-vereisten. Als onderdeel van haar algemene fundingactiviteiten heeft Van Lanschot met deze transactie nieuwe kapitaalmarktfinanciering met een langere looptijd aangetrok... Lees Meer »

DNB: Consumenten pinnen vaker door publiekscampagne

bankcards

2% meer pinbetalingen door publiekscampagne Banken en winkeliers hebben in 2007 gezamenlijk een grootschalige publiekscampagne opgezet om consumenten te stimuleren vaker met de pinpas te betalen. De campagne heeft volgens DNB-onderzoek geleid tot 2% additionele pinbetalingen, bovenop de al aanwezige trendmatige groei, zie grafiek 1. Het gaat hierbij in totaal om 352 miljoen extra pinbetalingen gedurende de periode 2007 – 2013. Het effect van de campagne manifesteert zich pas duidelijk na vier jaar, wanneer acties niet alleen het gedrag van c... Lees Meer »

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 125.000 op aan The Royal Bank of Scotland N.V.

money2

Overtreding DNB heeft vastgesteld dat The Royal Bank of Scotland N.V. artikel 3:63, tweede lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat zij ten onrechte in onderpand gegeven (kas-)gelden heeft meegenomen bij de berekening van haar aanwezige liquiditeit als bedoeld in artikel 111, vijfde lid, van het Bpr over de periode van maart 2011 tot en met april 2013. Boetehoogte Het basisbedrag voor overtreding van dit artikel 111 Bpr is EUR 500.000. Bij het b... Lees Meer »

Portefeuillewisseling divisiedirecteuren DNB

recruitment

Drs. B. Boertje Divisie Toezicht Pensioenfondsen Drs. B. Boertje gaat de divisie Toezicht Pensioenfondsen leiden. Deze divisie is verantwoordelijk voor het toezicht op de meer dan 300 pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. Ook het onsite toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars valt onder deze divisie. Boertje is momenteel divisiedirecteur Financiële Markten bij DNB. Daarvoor was hij binnen DNB afdelingshoofd van het expertisecentrum Interventie en Handhaving en afdelingshoofd van het expertisecentrum Risk en Asset & Liabil... Lees Meer »

DNB: Contant geld: oude liefde roest langzaam

coins

Bron: DNB/BVN. Wel verliefd, maar niet getrouwd Een aanzienlijk deel van de consumenten prefereert het gebruik van de pinpas boven contant geld, maar overschat de mate waarin zij hun aankopen betalen met de pinpas: zij zijn wel verliefd geworden op de pinpas, maar in de praktijk nog steeds getrouwd met contant geld. Nederlandse consumenten blijken erg tevreden te zijn over betalen met de pinpas, ook in vergelijking met contant geld: 7 op de 10 consumenten betaalt namelijk liever met de pinpas dan contant (figuur 1a). Toch rekenen consumen... Lees Meer »

Van Lanschot: solide resultaten in 2014

finance

Op koers met uitvoering wealth managementstrategie Nettowinst gestegen naar € 54,2 miljoen (2013: € 33,5 miljoen), daarnaast eenmalige netto bate van € 54,5 miljoen door wijziging pensioenregeling. Totale nettowinst bedraagt € 108,7 miljoen Client assets groeien met 7,5% naar € 57,4 miljard (ultimo 2013: € 53,4 miljard) Verdere balansversterking: CET I-ratio* bedraagt 14,6% (ultimo 2013**: 13,1%) Verdubbeling dividend voorgesteld: € 0,40 per aandeel (2013: € 0,20 per aandeel) Private Banking heeft haar aanbod voor klanten vernieuwd e... Lees Meer »

DNB: ook Nederland vaart wel bij ECB-beleid

nederlan

Maar volgens Knot moet het effect van het ECB-beleid op de Nederlandse handelsbalans niet worden overdreven. ,,Wij exporteren natuurlijk ook veel naar andere eurolanden, dat zijn onze belangrijkste handelspartners. Maar het is wel degelijk een stimulans voor de Nederlandse handel en economie.'' Desondanks is DNB wat minder optimistisch dan het Centraal Planbureau (CPB). Met name over de daling van de werkloosheid en de verbetering van de overheidsfinanciën is de centrale bank wat voorzichtiger, zei Knot zonder concrete cijfers te noemen. Wel... Lees Meer »

Scroll To Top