zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Trustsector (pagina 30)

Trustsector

AFM positief over toekomstvisie NVB

business

Het is voor het herstel van vertrouwen in de banken cruciaal op de lange termijn dat banken het belang van de klant consequent centraal stellen en dit streven verankeren in hun organisatie én cultuur. Een bankierseed voor alle medewerkers en het daaraan gekoppelde tuchrecht kan daar aan bijdragen en is een belangrijke stap in de cultuurverandering in de sector. Klanten willen hun financiële instelling eerlijk zien handelen, waar dan ook, met wie dan ook en met wiens informatie dan ook. Ze willen voelen dat hun belang gediend wordt met eerlij... Lees Meer »

Overzicht Financiële Stabiliteit: Financiële spanningen in Europa afgenomen, start bankenunie cruciaal voor verder herstel

statistics

Voor verder economisch herstel is het opschonen en versterken van Europese bankbalansen cruciaal. Dit geldt ook voor Nederlandse banken, die goed op weg zijn om te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen. Het grote aantal onderwaterhypotheken maakt duidelijk dat het balansherstel bij huishoudens nog lang gaat duren. Dit alles blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank. Gezondheidscheck banken belangrijk; akkoord over afwikkeling Europese banken positief DNB benadrukt het belang van de... Lees Meer »

Rechtbank vernietigt boetes voor aanbieden van effecten zonder prospectus

law

Floresteca had effecten (rente-certificaten) aan het publiek aangeboden zonder door de AFM goedgekeurd prospectus. Volgens de AFM hadden die rente-certificaten in een aantal gevallen een waarde van minder dan €50.000 en was daarom een goedgekeurd prospectus verplicht. De rechtbank oordeelde echter dat niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat de tegenwaarde van de rente-certificaten minder dan €50.000 bedroeg. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfs... Lees Meer »

Letland wordt lid van OECD Anti-Bribery Convention

businessman

“Joining the Convention will enable Latvia to play a more active role in global efforts to tackle bribery and corruption,” said OECD Secretary-General Angel Gurría. “It also marks an important step in strengthening Latvia’s ties with the OECD in the current accession process to our Organisation.” The OECD invited Latvia to join the OECD Working Group on Bribery in September 2013 and to take the necessary steps to become a Party to the Convention. This follows the opening of talks in May 2013 for Latvia to become an OECD member. Latvia wil... Lees Meer »

Nederland per 1 augustus 2014 volledig over op IBAN

calendar

De banken hebben het NFS om dit advies gevraagd nadat de minister van Financiën op 31 januari 2014 de IBAN-waiver had ingeroepen. Het NFS heeft hierop een inventarisatie gemaakt van de voor- en nadelen en de belangrijkste risico’s die het verlengen van de overgangstermijn naar IBAN met zich meebrengt. Op basis van deze inventarisatie is het NFS tot een unaniem advies gekomen. Het langer in stand houden van een duale periode naar IBAN zorgt vooral voor onduidelijkheid wat risico’s met zich meebrengt. Allereerst spelen criminelen in toenemende... Lees Meer »

Centrale banken communiceren over toekomstige rente

business

Beleidsrente laag Om de economische neergang als gevolg van de crisis tegen te gaan, hebben centrale banken in onder meer het VK, de VS en het eurogebied de beleidsrente verlaagd tot praktisch nul. Maar dat betekent niet dat centrale banken geen speelruimte meer hebben om via het monetaire beleid invloed uit te oefenen op de economie. Naast de beleidsrente, kunnen centrale banken namelijk gebruikmaken van verschillende onconventionele maatregelen zoals het opkopen van activa of het verstrekken van extra leningen aan banken. Maar er is nog ee... Lees Meer »

AFM: Meer actie nodig om klanten met beleggingsverzekeringen te helpen

business-people

Dat blijkt uit onderzoek (tot december 2013) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de vooruitgang van de nazorg door verzekeraars en adviseurs voor klanten met een beleggingsverzekering. De minister van Financiën stuurt de AFM-rapportage 18 maart naar de Tweede Kamer. Nazorg is zeer belangrijk, omdat voor veel klanten geldt dat ze nu in actie moeten komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De AFM dringt er al enige tijd bij verzekeraars en adviseurs op aan om deze klanten actief te benaderen en te helpen. ... Lees Meer »

AFM roept alle banken op gesprek aan te gaan over big data

directors

Vragen die in het maatschappelijk debat aan de orde zouden moeten komen zijn in hoeverre het gebruik van deze gegevens in het belang van de klant is en in hoeverre de bank de veiligheid van de klantgegevens kan waarborgen. Hierbij zouden banken ook goed moeten kijken of het gebruik van deze gegevens wel aansluit bij de behoeftes van klanten. Eerlijk omgaan met informatie betekent ook dat een bank goed en eerlijk communiceert over de manier waarop zij met die informatie omgaat. Het ligt in die zin voor de hand dit soort plannen eerst uitvoerig m... Lees Meer »

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

business

Daarnaast heeft de ministerraad besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren. Met de introductie van tuchtrecht en d... Lees Meer »

AFM legt boete op aan Your Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

money

Consumenten konden via de website www.voorschotje.nl van Your Finance tegen 0% rente voor een korte periode geld lenen. De consument ontving een standaard krediet van €150 echter pas drie tot vijf werkdagen na goedkeuring van de aanvraag. Als de consument het krediet direct wilde ontvangen, moest hij gebruikmaken van de mogelijkheid van spoedoverboeking. De kosten voor die spoedoverboeking bedroegen €25 per krediet van €150. Daarnaast rekende Your Finance per krediet van €150 hoge kosten bij niet op tijd betalen. Berekende kosten Hoewel d... Lees Meer »

Scroll To Top