donderdag, januari 24, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Trustsector (pagina 6)

Trustsector

DNB: Nieuwe stappen in beheerste aanpak van bankfalen

pension

Vooruitlopend op deze nieuwe taak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in 2014 de complexiteit en afwikkelbaarheid van de Nederlandse grootbanken onderzocht en vertaald naar een resolutiestrategie en eerste, concrete operationele resolutieplannen. De grootbanken zullen op basis van deze plannen de komende tijd de nodige acties moeten ondernemen. Het resolutiegebouw In de financiële crisis zagen Europese overheden zich genoodzaakt om een groot aantal banken te redden. Banken bleken te verweven met elkaar binnen het financiële stelsel en te be... Lees Meer »

AFM: Meldingen van consumenten voor financieel toezicht belangrijk voor eerlijke markt

finance

In 2014 zijn er 12.349 meldingen via het Meldpunt Financiële Markten gedaan bij de AFM. Bijna de helft van de meldingen kwam via het online contactformulier, 48% via het gratis telefoonnummer 0800 – 5400 540 en 3% per post. De meeste meldingen (24%) gingen over (advies bij) een hypotheek, 23% betrof verzekeringen en 12% was een melding over consumptief krediet. Ten opzichte van 2013 was de relatieve stijging in meldingen over pensioenen het grootst. Melding kan leiden tot onderzoek AFM Een melding kan aanleiding zijn voor een nader ond... Lees Meer »

Visie AFM op pensioenstelsel: keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig

pension

De afgelopen maanden vond de landelijke Nationale Pensioendialoog plaats over de toekomst van ons pensioen. Deze dialoog is in augustus 2014 door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met als doel om met elkaar te kijken hoe we kunnen komen tot een betaalbaar en solide pensioenstelsel. De AFM is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op de informatieverstrekking van pensioenuitvoerders aan deelnemers. Dinsdag 13 januari heeft zij haar visie gepubliceerd op een toekomstbestendig pensioenstelsel ... Lees Meer »

Focus AFM in 2015 op zakelijke markt, accountants en kapitaalmarkten

finance

De sector maakt bijzondere veranderingen door. Marktpartijen worden geconfronteerd met een reeks van ingrijpende veranderingen. Een veelheid aan nieuwe regels en de niet afnemende hoge verwachtingen van de samenleving zijn daarin doorslaggevende factoren. “Hun volle agenda mag hen intussen niet afhouden van één gezamenlijke topprioriteit: een duurzaam herstel van vertrouwen”, stelt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in het voorwoord van de Agenda 2015. Er bestaat een breed gedeelde overtuiging dat het anders moet in de financiële sector. “Da... Lees Meer »

Vistra verwerft Fiduciary Management Limited

shake

Since its establishment in 1996, FML has maintained its focus as a high quality provider of trust and corporate services to high net worth private clients and international companies, with an emphasis on a personal, professional and flexible service. Paul Le Marquand and Lynda Vautier, the principals of FML, supported by their team of professionals, will join Vistra and play a key role in the management of client services and the ongoing development of the business. The acquisition will bring Vistra’s staff numbers in Jersey to 75. Commentin... Lees Meer »

AFM: Is een woonlastenverzekering nuttig voor u?

insurance

Woonlastenverzekeringen zijn producten die u bij het aangaan van een hypotheek kan afsluiten wanneer u zekerheid wil dat uw woonlasten betaalbaar blijven wanneer u arbeidsongeschikt wordt of werkeloos raakt. Stel: u gaat een huis kopen, en daarbij gaat u ook een hypotheek afsluiten. Uw hypotheekadviseur zal samen met u doornemen wat de consequenties zijn wanneer u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt of werkloos wordt. U raakt dan immers vaak een deel van uw inkomen kwijt. Een belangrijkste vraag is of u in dat geval uw m... Lees Meer »

Van Lanschot bereikt overeenstemming over nieuwe pensioenregeling

pension

Met deze aanpassing beperkt Van Lanschot de risico’s en volatiliteit van de pensioenkosten. Ter compensatie voor de overgedragen risico’s heeft Van Lanschot een eenmalige storting van € 50 miljoen gedaan in het Van Lanschot pensioenfonds. In 2014 heeft de aanpassing van de pensioenregeling per saldo een positief effect op het nettoresultaat van Van Lanschot ter grootte van naar verwachting ruim € 50 miljoen. Dit is het gevolg van de vrijval van de netto pensioenverplichting en de verwerking van de eenmalige storting. De phase-in Common Eq... Lees Meer »

DNB en politie pakken gezamenlijk illegale geldtransferkantoren aan

money

Illegale geldtransferkantoren maken ongezien via een wereldwijd, informeel netwerk contant geld van het ene land naar het andere land over. Drugssmokkelaars, mensenhandelaren en terroristen maken gebruik van 'underground banking' om zo het geld uit criminele activiteiten te verplaatsen. Deze illegale overboekingen staan haaks op een eerlijke en integere financiële sector waar DNB zich sterk voor maakt. Het kan gebeuren dat de consument geheel te goede trouw toch gebruik maakt van illegale geldtransferkantoren, en daardoor onbewust meewerkt a... Lees Meer »

Toetreding Litouwen leidt tot roulatie stemrechten ECB-raad

world-map

Figuur 1: EU-landen met en zonder de euro Per 1 januari 2015 voert Litouwen als 19e land de euro in. De laatste twee euro-toetreders waren de andere Baltische staten: Estland in 2011 en Letland in 2014. Met de toetreding van Litouwen zijn er nog negen lidstaten van de Europese Unie (EU) die de euro nog niet hebben ingevoerd. Van deze landen hebben Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (VK) het recht om de euro niet in te voeren, ook al voldoen ze aan de zogenoemde “convergentiecriteria” (zie EU-website voor de verschillend vormgegeven opt-ou... Lees Meer »

DNB: Groei BFI’s neemt af in 2013

deficit

Figuur 1 Mutatie balansomvang BFI’s Groei BFI’s neemt af BFI’s zijn dochtermaatschappijen van buitenlandse multinationals die een functie vervullen in de grensoverschrijdende financiële infrastructuur van deze multinationals. De balans van deze instellingen bestaat vrijwel geheel uit buitenlandse vorderingen (activa) en verplichtingen (passiva). Inkomende en uitgaande grensoverschrijdende transacties van BFI’s heffen elkaar grotendeels op. De balans van Nederlandse Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) nam in 2013 toe met EUR 156 ... Lees Meer »

Scroll To Top