dinsdag, april 23, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Trustsector (pagina 60)

Trustsector

Minimaal twee dagelijkse beleidsbepalers bij trustkantoren? (82-2013)

human

In deze brief stelt DNB dat integriteitsrisico’s vanwege een gebrek aan functiescheiding bij trustkantoren met een enkele dagelijkse beleidsbepaler, onvoldoende worden gemitigeerd door de aanstelling van een externe compliance officer. In navolging op deze wetgevingbrief aan het Ministerie van Financiën schrijft de Minister een dergelijk schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste voornemens en ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële mark... Lees Meer »

Verplichte meldingen aan DNB (86-2013)

telecommunication

Het doen van meldingen op grond van art. 5 Wtt. Hierbij dient gedacht te worden aan de gegevens van bestuurders, (mede)beleidsbepalers en houders van een gekwalificeerde deelneming, antecedenten maar ook formele/materiële wijzigingen in de structuur waartoe het trustkantoor behoort. Het melden van “voorgenomen benoemingen, herbenoemingen, functiewijzigingen en wijzigingen in de portefeuille of het takenpakket”. (zie inleiding op Meldformulier voorgenomen benoeming) Hierbij dienen trustkantoren te realiseren dat bijvoorbeeld ook het feit dat e... Lees Meer »

De rol van de Compliance Officer (92-2013)

business

Indien een trustkantoor gebruik maakt van de diensten van een externe Compliance Officer (ZZP’er of werknemer van een compliance dienstverlener) is zij verplicht de dienstverlening vast te leggen in een overeenkomst. Omdat de externe Compliance Officer betrokken is bij de bedrijfsvoering dient een kopie van de overeenkomst te worden gezonden aan DNB en zal de rol van de externe Compliance Officer net zoals de interne Compliance Officer terugkomen in het procedurehandboek. Het is van belang dat de activiteiten helder worden omschreven en DNB kan... Lees Meer »

DNB Openboek Toezicht

magazin

Hierbij dienen trustkantoren te denken aan formele wijzigingen in bijvoorbeeld de structuur, groep van houders van een gekwalificeerde deelneming, bestuurders, commissarissen en medebeleidsbepalers. Ook als er materieel niets wijzigt zal er wel een melding plaats dienen te vinden. Andere zaken die gemeld dienen te worden zijn op basis van de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing antecedenten en op basis van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 voorgenomen benoemingen, herbenoemingen, functiewijzigingen en wijzigingen in de portefeuille of het t... Lees Meer »

Verdragsontwikkelingen 1ste helft 2013

books

DTA-verdragen Over de DTA-verdragen zijn de volgende ontwikkelingen te melden: China (nieuw verdrag, ondertekend op 31 mei 2013), gepubliceerd in het Tractatenblad op 28 juni 2013; Duitsland (nieuw verdrag ondertekend op 12 april 2012, parlementaire goedkeuringsprocedure van Staten Generaal nog niet afgerond); Ethiopië (nieuw verdrag ondertekend op 10 augustus 2012, parlementaire goedkeuringsprocedure van Staten Generaal is uitdrukkelijk door de Tweede Kamer aangevraagd); Noorwegen (wijzigingsprotocol op 23 april 2013 ondertekend);... Lees Meer »

DNBulletin: DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid

scoot

Zo’n tien verzekeraars zijn actief op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zij bieden op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) zogenoemde eigenrisicoproducten aan. Deze aanbieders zijn met veel enthousiasme in deze markt gestapt in 2006, toen de WAO overging in de WIA. Sindsdien kunnen bedrijven kiezen of ze het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zelf gaan dragen of zich verzekeren bij het UWV of een ver... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake SNS

law

Het is de eerste keer dat de Interventiewet is toegepast. De Staat vindt het belangrijk dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag hoe bepaalde onderdelen van de wet moeten worden uitgelegd, voordat het door de Ondernemingskamer bevolen deskundigenonderzoek van start gaat. Het is voor het deskundigenonderzoek van belang dat deze uitleg in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gegeven. De Staat heeft daarom besloten om gebruik te maken van de door de Ondernemingskamer geboden mogelijkheid om nu al in cassatie te gaan en niet te wachten totdat ... Lees Meer »

Beleggers checken vaker dan voorheen hun beleggingsdoel

oldpa

Heb jij een beleggingsdoel, bijvoorbeeld om je pensioen aan te vullen, je hypotheek af te lossen, of om (deels) te gebruiken voor de studie van je kinderen? Check dan samen met je adviseur de haalbaarheid van dit doel. Bespreek samen met je adviseur je financiële situatie en hoeveel je eenmalig en per jaar kunt inleggen. Geef bij de adviseur aan hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Hoe zeker wil je zijn dat je het gewenste vermogen straks gaat halen, en kun je voor een deel van dat vermogen wat meer risico nemen of speel je liever voor he... Lees Meer »

Het sluiten van fiscale hiaten – OESO lanceert actieplan voor Base Erosie en Profit Shifting

directors

OESO Actieplan Basis Erosie en Profit Shifting (BEPS) biedt een globaal stappenplan waarmee overheden om de fiscale inkomsten die zij nodig hebben om hun burgers dienen te verzamelen. Het geeft ook bedrijven de zekerheid die ze nodig hebben om te investeren en te groeien. Wordt op verzoek van de G20 en introduceerde tijdens de vergadering van de G20 ministers van Financiën in Moskou, het actieplan worden 15 concrete maatregelen die de regeringen van de binnenlandse en internationale instrumenten om bedrijven te voorkomen dat het betalen wein... Lees Meer »

Keuze van consument voor betaalmiddel vaak niet bewust beredeneerd

chipkart

Mensen beslissen in verreweg de meeste gevallen niet bewust en gepland, zo komt in het algemeen naar voren uit onderzoek naar het handelen van de ‘rationele mens’. Ook financiële beslissingen blijken veelal niet uit de ratio te worden genomen, maar bijvoorbeeld uit automatisme en emotie. Nieuw onderzoek van DNB toont aan dat dit óók geldt voor de keuze van de consument voor het betaalmiddel aan de kassa. We denken gewoon niet veel na over ons betaalgedrag en de betaalkeuzes aan de kassa zijn maar beperkt te beïnvloeden. In een virtual-rea... Lees Meer »

Scroll To Top