vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Coca-Cola: Nieuwe Belgische ambassadrice van professionele gendergelijkheid
Coca-Cola: Nieuwe Belgische ambassadrice van professionele gendergelijkheid

Coca-Cola: Nieuwe Belgische ambassadrice van professionele gendergelijkheid

 • Belgie
 • Brussel. Op 3 december heeft JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium, voor de vierde keer zijn Wo.men@Work Award uitgereikt. De laureaat van 2013 is Janneke van der Kamp, CEO van Novartis België en Luxemburg. De jury en het publiek hebben haar de prijs toegekend omwille van de initiatieven die ze neemt om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in haar bedrijfsmanagement te stimuleren.
 • Coca-Cola Enterprises Belgium
 • https://cocacolabelgium.be
 • brusselsreceptiondesk@eur.ko.com
 • https://cocacolabelgium.be/persberichten/nieuwe-belgische-ambassadrice-professionele-gendergelijkheid/

Janneke van der Kamp, CEO Novartis Belgium & Luxembourg, is erin geslaagd om in het management hetzelfde percentage vrouwen te bereiken als bij het totaal van alle werknemers. Dat deed ze via een ambitieus HR-programma dat in 2007 gelanceerd werd. Janneke is geen typische CEO: deze 38-jarige vrouw is chemicus en violiste van opleiding. Om 17.30 uur gaat ze naar huis om tijd te kunnen doorbrengen met haar twee kinderen. Maar vaak werkt ze nog verder na 20.30 uur. Ze moedigt haar teams aan door de positieve dingen te benadrukken.

“Ik doe mijn best om een inclusieve bedrijfscultuur te creëren, waar individuele verschillen, zoals je geslacht, erkend en gewaardeerd worden. Zo kunnen al onze medewerkers zichzelf zijn, het beste van zichzelf geven en evolueren in hun carrière, terwijl er toch tijd overblijft om voor hun gezin te zorgen. We proberen ervoor te zorgen dat iedereen een duurzaam evenwicht kan vinden tussen werk- en privéleven.”

De twee andere genomineerden waren Laurence Einsweiler, Legal Affairs Director bij Pfizer, en Michel Croisé, CEO van Sodexo Belgium. Het resultaat werd voor 40 % bepaald door de stemmen van het publiek via de site www.womenatworkaward.be en voor 60 % door de mening van de jury.

Belgische vrouwen nog steeds te weinig vertegenwoordigd in de economische wereld

Vooral op het vlak van politieke vertegenwoordiging is er in België, dankzij de quota, al een enorme vooruitgang geboekt. Toch kende het World Economic Forum ons land amper de 34ste plaats toe voor de economische participatie van vrouwen en hun kansen om professioneel al hun talenten te ontplooien. In tegenstelling tot Franse bedrijven, krijgen Belgische bedrijven die de professionele gelijkheidswetten met de voeten treden (nog) geen sancties opgelegd. In die context speelt een prijs die vernieuwende initiatieven voor gendergelijkheid aanmoedigt een nog belangrijkere rol.

4de award voor ambassadeur van professionele gendergelijkheid

Met de Wo.men@Work Award wil JUMP het thema van gelijkheid op de werkvloer in de verf zetten. Dat doet de organisatie door een ondernemer of onderneemster te bekronen die zich inzet en de nodige middelen vrijmaakt voor een betere man-vrouwverhouding in het bedrijfsmanagement. De winnaar wordt zo één jaar lang ambassadeur of ambassadrice van professionele gendergelijkheid. Hij of zij zet andere leidinggevenden met best practices ertoe aan om net hetzelfde te doen en te focussen op de prestaties van mensen, in plaats van op hun geslacht.

De ambassadeur van 2013, en dus de laureaat van 2012, is Tom Declercq, Managing Partner Talent Deloitte Belgium.

“De Wo.men@Work Award is uiteraard een persoonlijke erkenning, maar hij heeft mij ook een groter platform geboden om het debat rond professionele gelijkheid in de zakenwereld te voeren. Ik heb niet alleen mijn eigen ervaring bij Deloitte gedeeld, ik heb ook enorm veel bijgeleerd over hoe andere bedrijfsleiders deze problematiek aanpakken.

We zetten bij Deloitte al sinds 2007 sterk in op diversiteit. En vandaag merken we dat die diversiteit inderdaad flink is toegenomen. Door ons te profileren als een bedrijf dat belang hecht aan gelijkheid, maken we ook het verschil op de markt. De Wo.men@Work Award die we gewonnen hebben, heeft onze autoriteit op dat gebied nog verder versterkt, zowel intern als extern.”

Dat is een visie die Isabella Lenarduzzi, oprichtster en Managing Director van JUMP, deelt: “Een meritocratie is enkel mogelijk als bedrijven hun cultuur en hun aanpak grondig herzien. Dat vraagt veel passie en inzet. De houding van leidinggevenden vormt in die zin een voorbeeld voor de rest van het management en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden bereikt. Daarom riep JUMP de Wo.men@Work Award in het leven, samen met Coca-Cola Enterprises Benelux: om bedrijfsleiders te bekronen die zich hiervoor inzetten. De beste onder hen wordt ambassadeur of ambassadrice van professionele gendergelijkheid… onder zijn gelijken.”

Na 4 edities van de Wo.men@Work Award en de deelname van 44 ondernemingen trekt expert Marc Timmerman, Managing Partner bij Axiom Consulting Partners Europe, de volgende conclusies:

 • Sinds de eerste editie in 2010 zagen we de kwaliteit van de kandidatuurdossiers duidelijk toenemen, met betere cijfers wat betreft het aantal vrouwen in leidinggevende functies.
 • De persoonlijke inzet van de bedrijfsleiders is wellicht de meest doorslaggevende succesfactor voor meer professionele gendergelijkheid.
 • We stellen ook een continue verbetering vast van de HR-processen en het HR-beleid. Meer en meer worden maatregelen ingevoerd die vrouwen moeten helpen het hoofd te bieden aan bepaalde obstakels waar ze tijdens hun loopbaan op stuiten.
 • De beste resultaten zien we wanneer professionele gelijkheid wordt beschouwd als een strategische doelstelling.
 • Er zijn nog te veel organisaties die niet weten hoe het komt dat vrouwelijk talent niet tot uiting komt of gepromoveerd wordt. En te weinig bedrijven evalueren op regelmatige basis de doorgevoerde maatregelen voor meer man-vrouwgelijkheid.

“Een vierde editie onder de vleugels van Coca-Cola enterprises, een onderneming waar het evenwicht tussen mannen en vrouwen geen leeg concept is”

Na twee jaar in de jury te hebben gezeteld als Vice President & General Manager van Coca-Cola Enterprises Benelux, besliste Ben Lambrecht om zijn onderneming als partner aan de award te koppelen. Sinds enkele maanden oefent hij dezelfde functie uit in Frankrijk: “Coca-Cola Enterprises Belgium is co-organisator van JUMP’s Wo.men@Work Award. Een wedstrijd waar we ons graag voor engageren, omdat we denken dat een gezond man-vrouwevenwicht essentieel is in een dynamische en inclusieve bedrijfscultuur. De voorbije vier jaar is het aantal vrouwen in hoge leidinggevende posities in ons bedrijf in België gestegen van 6 % naar 39 %. Onze uiteindelijke doelstelling is om het algemene percentage vrouwen op te trekken naar 45 % tegen 2020.”

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top