zondag, november 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper
Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

  • Europa
  • De Commissie gaat na wat er al gedaan is om de bureaucratische last te verminderen en kondigt nieuwe plannen aan om de EU-regels te vereenvoudigen en zo groei en werkgelegenheid te stimuleren.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://ec.europa.eu
  • jaume.duch@europarl.europa.eu
  • http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140619_nl.htm

Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) is in december 2012 van start gegaan. Het moet de EU-regelgeving vereenvoudigen om zo te zorgen voor de best mogelijke voorwaarden voor groei en werkgelegenheid met een minimum aan administratieve lasten.

REFIT English (en) wordt uitgebreid ten behoeve van ondernemingen en burgers. Dit zal ervoor zorgen dat de EU-wetgeving beperkt blijft tot kwesties die best op EU-niveau worden geregeld. Onnodige lasten en onsamenhangende of ondoeltreffende maatregelen worden weggewerkt.

Voortgangsverslag

Het eerste jaarlijkse scorebord pdf – 584 KB [584 KB] English (en) laat zien hoeveel vooruitgang er is geboekt sinds de Commissie in oktober 2013 haar ambitieuze agenda voor de vermindering van administratieve lasten heeft gepubliceerd.

De meeste voorstellen voor vereenvoudiging en lastenverlichting zijn inmiddels aangenomen of zullen dit jaar worden aangenomen. Verder zijn zowat 53 lopende voorstellen ingetrokken, wordt gewerkt aan de intrekking van bestaande regels en is een begin gemaakt met evaluaties van bepaalde beleidsterreinen.

De meest interessante voorstellen voor ondernemingen, zoals de invoering van een standaard btw-aangifte en de verbetering van de Europese procedure voor geringe vorderingen, liggen al op tafel.

Werk aan de winkel

De EU-wetgeving “fit for purpose” houden is een continue taak. Op grond van de recente screening van de EU-regels en de opmerkingen van belanghebbenden heeft de Commissie een aantal nieuwe actieterreinen afgebakend. Daarbij gaat het onder meer om:

  • eenvoudigere EU-regels voor identiteitskaarten en reisdocumenten
  • een nieuw systeem voor bedrijfsstatistieken
  • eenvoudigere visaregels voor niet-EU-burgers
  • een Europees btw-webportaal

Er zijn ook plannen om wetgeving in te trekken inzake energie-etikettering, vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden, het EU-landbouwbeleid en milieurapportage.

Een gezamenlijke inspanning

De Commissie wil dat alle EU-instellingen gezonde regelgeving op de eerste plaats stellen, zodat de gevolgen van beleidskeuzes worden onderzocht tijdens het gehele wetgevingsproces.

Naar schatting een derde van de administratieve lasten vloeit voort uit nationale uitvoeringsmaatregelen. Daarom wordt ook de regeringen van de EU-landen verzocht gebruik te maken van de mogelijkheden tot vereenvoudiging die de EU-wetgeving biedt.

De Commissie blijft toezien op de uitvoering door de lidstaten. De geboekte vooruitgang wordt geëvalueerd in het scorebord van 2015.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top