zondag, januari 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Anderen / De Burundese organisatie ADISCO krijgt de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015
De Burundese organisatie ADISCO krijgt de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015

De Burundese organisatie ADISCO krijgt de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015

  • Anderen
  • Omwille van haar rol bij het versterken en het promoten van de autonomie van gemeenschappen
  • Koning Boudewijnstichting
  • http://www.kbs-frb.be
  • info@kbs-frb.be
  • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=316958&langtype=2067

De Burundese organisatie ADISCO krijgt de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015 De Burundese organisatie ADISCO krijgt op woensdag 3 juni de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika overhandigd ‘voor haar acties die de ondernemerszin stimuleren, die het ontstaan van coöperatieven en ziekenfondsen mogelijk maken en om de financiële autonomie van individuen en het samenleven van de Burundese bevolking op duurzame wijze te verbeteren’. De organisatie bereikt meer dan 200.000 mensen.

De prijs werd op het Paleis te Brussel overhandigd door barones Françoise Tulkens, voorzitster van de Koning Boudewijnstichting en in aanwezigheid van de Koning en de Koningin.

ADISCO staat voor Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines (Steun voor de Integrale Ontwikkeling en de Solidariteit op de Heuvels) en werd opgericht in 2006 in de periode van heropbouw van het land na de burgeroorlog.

Op dit ogenblik wordt het land opnieuw geconfronteerd met spanningen naar aanleiding van de geplande verkiezingen eind juni. Deogratias Niyonkuru, secretaris-generaal van de organisatie, verwees ernaar in zijn toespraak. “Ik neem deze prijs in naam van ADISCO met veel nederigheid in ontvangst. Burundi maakt een extreem delicate periode in zijn geschiedenis door, maar ADISCO verliest haar rol van verzoener van de bevolking niet uit het oog.”

Na de burgeroorlog beslisten een aantal Burundesen naar hun land terug te keren om er het herstel van de vrede te ondersteunen. ADISCO wil de eigen krachten van de Burundese landbouwers en landbouwsters aanspreken om hun autonomie te vergroten en samen met hen werkbare economische modellen op te bouwen. Doel is het mogelijk maken van solidaire, welvarende en waardige collines.

ADISCO: principe en werking

“ADISCO vertrekt van het idee dat armoede stamt uit het verlies aan zelfvertrouwen, wat op zijn beurt voeding geeft aan een gevoel van fatalisme en berusting,” aldus Deogratias Niyonkuru.

Om de energie bij mensen vrij te maken zet ADISCO in op ‘gist’-figuren: mannen en vrouwen die representatief zijn voor hun gemeenschap en die daar ook erkend worden, niet zozeer om hun puur technische expertise als wel om de menselijke waarden die zij belichamen. Deze referentiepersonen volgen eerst een opleiding en vormen vervolgens groepen van mensen rond zich die zich richten op zelfpromotie en solidariteit (in het Kirundi: IGG’s). Vanuit deze kernen ontstaan diverse projecten die zowel individueel als van de gemeenschap zijn.

Concreet helpt ADISCO de bevolking in de Burundese heuvels bij het ontwikkelen van geïntegreerde familiebedrijfjes. Dat type landbouw is meer geschikt voor de kleine boeren in Afrika, vooral voor de boeren in overbevolkte streken en voor hen die de kwetsbare gronden in het bergachtige deel van Afrika bewerken. Door geïntegreerde landbouw wordt het risico op afhankelijkheid van klimaat, marktschommelingen en ziektes, ingeperkt. De natuurlijke bronnen worden gerespecteerd en de voedselveiligheid en de inkomsten van de lokale gemeenschappen zijn verzekerd.

De organisatie begeleidt deze geïntegreerde bedrijfjes en stimuleert de oprichting van door hen zelf geleide coöperatieven (bijvoorbeeld voor koffie) om de beheerskosten te delen en de positie van de landbouwers te versterken in hun onderhandelingen met de diverse partners.

Eind 2014 telden de 2.102 IGG’s 17.100 gezinnen of 97.400 mensen.

Jongeren en ondernemen

Gezien de overexploitatie en de karige gronden is het ook noodzakelijk om het werken buiten de landbouw te promoten. Daarom ondersteunt ADISCO mensen, en vooral dan de jongeren, die projecten opzetten rond ondernemingen met een toegevoegde waarde voor de lokale economie. Doel is dat zij makkelijker toegang krijgen tot vorming en tot de noodzakelijke technische en commerciële informatie.

Gezondheid

Ook gezondheid is een belangrijk actiedomein van de organisatie. Door de armoede en de onveiligheid zijn de omstandigheden waarin de bevolking leeft erg verslechterd, vooral bij de armste klassen. Om deze uitdaging aan te pakken ondersteunt ADISCO de oprichting van lokale ziekenfondsen, waardoor de gezondheidskosten voor de inwoners in de heuvels een collectieve verantwoordelijkheid worden. De beweging neemt in omvang toe: we tellen vandaag de dag 25 lokale ziekenfondsen, die samen 113.442 mensen bereiken.

Financieel

Ook het financiële beleid is één van de originele facetten in de aanpak van ADISCO, zoals Déo Niyonkuru uitlegt: “Wij houden de externe financiering beperkt, omdat we weten dat dit ‘koude’ geld – makkelijk geld dat gemeenschappen zonder inspanningen te leveren toegestopt krijgen – maar zelden tot duurzame ontwikkeling leidt. Al de lokale initiatieven zijn trouwens helemaal autonoom wat de financiën betreft. Zij functioneren dankzij instrumenten waarmee eigen bronnen worden aangesproken: bijdragen voor de ziekenfondsen, sociale aandelen voor de coöperatieven en een systeem van Afrikaanse tontine (maar dan geoptimaliseerd) voor de IGG’s.” Ook in België werkt ADISCO met meerdere partners zoals Broederlijk Delen, Socialistische Solidariteit en Wereld Solidariteit.

Gemakkelijk te reproduceren model

Het model van ADISCO is gemakkelijk over te nemen omdat het eenvoudig is, omdat het stevig verankerd is in de Afrikaanse cultuur en de lokale knowhow, en omdat het maar in geringe mate afhankelijk is van externe steun. Het is geen toeval dat er in nauwelijks enkele jaren tijd meer dan 2000 IGG’s zijn opgericht in de vier regio’s waar ADISCO prioritair optreedt: Kirimiro, Buyenzi, Mumirwa en Bugesera. Wanneer ADISCO deze initiatieven ondersteunt, waakt de organisatie er altijd over dat ze worden bedacht, gedragen en aangedreven door de bevolking zelf, in de eerste plaats door zij die traditioneel uitgesloten zijn van besluitvormingsprocessen: vrouwen, jongeren, kansarmen, minderheden…

“De laureaat moet inspireren en illustreert de vele positieve veranderingen die Afrikanen in gang zetten voor Afrika. Het selectiecomité was onder de indruk van de overtuiging van ADISCO dat duurzame ontwikkeling enkel mogelijk is door mensen sterker en zelfvoorzienend te maken”, zegt Koen Vervaeke, voorzitter van het selectiecomité van de Koning Boudewijnprijs en Directeur Hoorn van Afrika, Oost- en Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan, en Hoofdcoördinator voor de Grote Meren regio bij de Europese dienst voor Extern Optreden.

Françoise Tulkens voorzitster van de Koning Boudewijnstichting omschreef ADISCO tijdens haar toespraak bij de uitreiking van de Prijs als “tegelijkertijd simpel en ambitieus. Ambitieus door zijn doelstelling: de vooruitgang van de heuvels op een solidaire, welvarende en waardige manier mogelijk maken. Simpel door zijn benadering: de middelen van de Burundese landbouwers mobiliseren om hun autonomie te vergroten en samen economische modellen te bouwen.”

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika wil erkenning tonen voor het werk van mensen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling in Afrika.

De Prijs heeft bijzondere aandacht voor initiatieven die zich in hun domein onderscheiden, die erin slagen de levenskwaliteit van lokale gemeenschappen opmerkelijk te verbeteren en die plaatselijke gemeenschappen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

Naast een geldbedrag van 200.000 euro biedt de Prijs de laureaten unieke kansen om hun zichtbaarheid te vergroten en hun doel te promoten bij een internationaal publiek. De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika wordt om de twee jaar uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top