maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen
De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen

De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen

  • Europa
  • Als de lidstaten willen dat universiteiten en het beroepsonderwijs beter presteren, dan moeten zij afstappen van een afvinkprocedure en zorgen voor betere kwaliteitssystemen. Dat blijkt uit twee vandaag gepubliceerde verslagen van de Europese Commissie over kwaliteitsborging in het hoger onderwijs en de beroepsopleiding. Daarin wordt benadrukt dat er weliswaar enige vooruitgang is geboekt, maar dat verdere hervormingen nodig zijn om een "kwaliteitscultuur" te waarborgen, zodat het onderwijs beter is afgestemd op de realiteit van de arbeidsmarkt en op maatschappelijke behoeften. In de verslagen wordt ook opgeroepen om meer de nadruk te leggen op internationale samenwerking en de studenten meer inspraak te geven in de besluitvorming.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjgtgv3hnvs7/nieuws/de_lidstaten_worden_ertoe_aangespoord_de?ctx=vhsih95vppua&tab=0

“Kwaliteitsborging is cruciaal om vertrouwen te wekken in onze onderwijsstelsels en moet meer worden ingezet als katalysator voor de modernisering van onze universiteiten en het beroepsonderwijs. Wij willen de normen in die zin verbeteren dat zij niet zozeer uniformiteit maar diversiteit en kansen op de arbeidsmarkt in de hand werken,” aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

In het verslag over het hoger onderwijs wordt uiteengezet hoe kwaliteitsborging nuttig is bij het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen en de aanpak van uitdagingen zoals het groeiende aantal studenten in Europa, dat sinds 2000 met meer dan 25 % is toegenomen tot 20 miljoen. Het belang wordt benadrukt van een optimaal gebruik van op ICT gebaseerde technologieën. Daarbij is transparantie van vitaal belang: de resultaten van kwaliteitsborging moeten openbaar worden gemaakt en worden meegenomen in de strategische besluitvorming.

Eqavet, het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs, zo blijkt uit het verslag, heeft bijgedragen aan het ontstaan van een kwaliteitscultuur, door steun in de vorm van bv. het online-instrument voor de opbouw en de monitoring van kwaliteitsborgingssystemen en door stimulansen voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken via het Eqavet-netwerk. Maar ook hier is verdere actie nodig om de kwaliteitsborging meer transparant te maken en het wederzijds vertrouwen in kwalificaties die in verschillende landen zijn toegekend, te bevorderen.

Daardoor zouden leerlingen in het beroepsonderwijs en werknemers hun vaardigheden, competenties en kwalificaties gemakkelijker erkend kunnen zien in het buitenland. Voor een verdere samenwerking moet prioritair werk worden gemaakt van een betere kwaliteitsborging op het vlak van werkplekleren, waaronder stages, en bij de vaststelling en beoordeling van leerresultaten.

Via Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, zullen de lidstaten financiële steun krijgen voor de ontwikkeling van hun systemen voor kwaliteitsborging in het hoger en beroepsonderwijs, de identificatie van succesvolle praktijken en de ondersteuning van Europese samenwerking op dit gebied. Om de kwaliteitsborging te verbeteren, kunnen de lidstaten gebruik maken van middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Achtergrond

Hoger onderwijs
Het verslag van de Commissie over de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs maakt deel uit van de follow-up van de agenda voor de modernisering van het hoger onderwijs en van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad uit 2006. Het bouwt voort op een vorig, in 2009 gepubliceerd verslag.

Beroepsonderwijs en -opleiding

Het Eqavet-netwerk verenigt vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie, de werkgevers en de vakbonden met het oog op een betere samenwerking bij de ontwikkeling en de verbetering van kwaliteitsborging. Het vandaag gepubliceerde verslag is gebaseerd op de resultaten van de eerste evaluatie van Eqavet.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top