donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / De rol van de Compliance Officer (92-2013)
De rol van de Compliance Officer (92-2013)

De rol van de Compliance Officer (92-2013)

  • Nederland
  • Alle trustkantoren hebben dedicated één of meer personen die zich bezighouden met wat in de wandelgangen wordt genoemd “compliance activiteiten”. Dit kan een bestuurder zijn, een werknemer in loondienst, een ZZP’er of iemand in dienst bij een compliance dienstverlener. Het is van belang dit zowel intern als extern transparant te hebben.
  • Confiad B.V.
  • http://www.confiad.nl
  • info@confiad.nl
  • http://www.confiad.nl/de-rol-van-de-compliance-officer-92-2013/

Indien een trustkantoor gebruik maakt van de diensten van een externe Compliance Officer (ZZP’er of werknemer van een compliance dienstverlener) is zij verplicht de dienstverlening vast te leggen in een overeenkomst. Omdat de externe Compliance Officer betrokken is bij de bedrijfsvoering dient een kopie van de overeenkomst te worden gezonden aan DNB en zal de rol van de externe Compliance Officer net zoals de interne Compliance Officer terugkomen in het procedurehandboek. Het is van belang dat de activiteiten helder worden omschreven en DNB kan checken of en wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Indien een trustkantoor bij de vergunningverlening heeft gemeld dat zij van de diensten van een externe Compliance Officer gebruik maakt is daar bij de vergunningverlening vaak rekening mee gehouden. DNB gaat er dus vanuit dat het trustkantoor de externe Compliance Officer ook de werkzaamheden laat uitoefenen die aan haar zijn toebedeeld. Mocht de externe Compliance Officer zijn/haar taken niet kunnen verrichten betekent dit een imperfectie van de werking van de aan DNB voorgestelde bedrijfsvoering.

Dit geldt natuurlijk ook voor de situatie waarbij het trustkantoor een (dedicated) interne Compliance Officer heeft. Gezien het bovenstaande is het van belang dat een trustkantoor de afspraken met de externe Compliance Officer goed voor ogen heeft en hem/haar actief benadert ter uitvoering van zijn/haar taken. De activiteiten van de interne Compliance Officer zullen meestal zijn vastgelegd in het mede hiervoor bedoelde Compliance Charter of een gelijksoortig document en worden gecontroleerd aan de hand een dergelijk document.

Confiad heeft signalen ontvangen dat DNB en banken strenger gaat cq. gaan toezien op de (wijze van) uitvoering van de activiteiten van de Compliance Officer. Op het ISI-formulier dient de rol van en de activiteiten uitgevoerd door de Compliance Officer te worden weergegeven. Het is dus nu een goed moment om te checken of de interne Compliance Officer het Compliance Charter goed onder controle heeft en/of de externe Compliance Officer de werkzaamheden die contractueel zijn vastgelegd en/of middels het procedurehandboek zijn toegedeeld aan de externe Compliance Officer zijn uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn adviseert Confiad zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bestuur van het trustkantoor.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top