dinsdag, september 25, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / De VS en de gehele EU zouden enorm profiteren van een transatlantische vrijhandelsovereenkomst
De VS en de gehele EU zouden enorm profiteren van een transatlantische vrijhandelsovereenkomst

De VS en de gehele EU zouden enorm profiteren van een transatlantische vrijhandelsovereenkomst

  • Europa
  • Bertelsmann Stichting onderzoekt de gevolgen voor 126 landen: de mogelijke verliezers zijn de traditionele handelspartners en de ontwikkelingslanden.
  • Bertelsmann Foundation
  • http://www.bertelsmann-stiftung.de
  • ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

De VS en alle EU-lidstaten zouden aanzienlijk profiteren van een uitgebreid transatlantisch handels- en investeringsakkoord (TTIP). Als het mogelijk is om niet alleen de tarieven, maar ook non-tarifaire handelsbelemmeringen grotendeels te elimineren, zou het reële bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking aanzienlijk stijgen en kunnen nieuwe banen worden gecreëerd. Echter, de winst in maatschappelijk welzijn in deze grootste vrijhandelszone, met meer dan 800 miljoen inwoners, zou in schril contrast staan ​​met het verlies aan reëel inkomen en werkgelegenheid in de rest van de wereld. Dit zijn de resultaten van een lopende studie van het IFO Institute in opdracht van de Bertelsmann Stichting en gepubliceerd voorafgaand aan het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Berlijn.

De studie laat zien hoe het reële inkomen per hoofd van de bevolking voor een totaal van 126 landen op de lange termijn zou veranderen als gevolg van een transatlantische vrijhandelsovereenkomst. Volgens de berekeningen zou de VS de grootste groei realiseren. Daar zou het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking met 13,4 procent groeien. Winst op gebied van maatschappelijk welzijn zou ook in de gehele EU-regio worden gerealiseerd. In alle 27 lidstaten zou het reële inkomen per hoofd van de bevolking gemiddeld bijna vijf procent hoger komen te liggen. Groot-Brittannië zou de grootste inkomensgroei laten zien, met een reële inkomensverhoging van bijna 10 procent per hoofd van de bevolking.

Onder de EU-lidstaten die bovengemiddeld van een verregaande liberalisering van de handel zouden profiteren bevinden zich onder meer kleine op export georiënteerde economieën zoals de Baltische Staten en ook de onder de crisis gebukt gaande zuidelijke Europese landen, voor wie import vanuit de VS goedkoper zou worden. In vergelijking met de rest van Europa, zouden de grote economieën van Duitsland (4,7 procent) en Frankrijk (2,6 procent) minder dan gemiddeld profiteren van een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst.

De intensivering van de handelsrelaties tussen de VS en de EU zou er echter toe leiden dat deze economieën minder goederen en diensten uit de rest van de wereld importeren. Dergelijke partners zouden dus met een daling in reëel inkomen per hoofd van de bevolking te maken krijgen. Traditionele handelspartners van de VS, zoals Canada (daling 9,5 procent) en Mexico (daling 7,2 procent) zouden in het bijzonder getroffen worden. Ook in Japan zou het inkomen per hoofd van de bevolking op lange termijn verminderen met bijna 6 procent. Andere verliezers zouden onder meer ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Afrika en Centraal Azië, zijn.

De TTIP is echter geen neutrale optelsom, maar in plaats daarvan genereert het echte winst in het algemeen welzijn als gevolg van de vermindering van handelsprijzen; in principe kunnen dus alle landen profiteren van deze vermindering. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking zou over de hele wereld gemiddeld met 3,3 procent stijgen.
Voor de EU zou een verregaande vrijhandelsovereenkomst resulteren in een belangrijke verhoging van de werkgelegenheid in de deelnemende economieën. Volgens de berekeningen zullen de VS en Groot-Brittannië meer dan gemiddeld profiteren, met respectievelijk bijna 1,1 miljoen en 400.000 extra banen. Er zou ook een bovengemiddelde impact zijn op de werkgelegenheid in de zuidelijke Europese landen die nog onder de crisis gebukt gaan. Terwijl werkloosheid in de OECD zou afnemen met een gemiddelde van 0,45 procent, zou deze in de vier crisislanden afnemen van 0,57 procent in Italië tot 0,76 procent in Portugal.

“Een transatlantische vrijhandelsovereenkomst zou een belangrijke tool zijn voor verhoogde groei en werkgelegenheid in Europa,” zei Aart De Geus, CEO van de Bertelsmann Stichting, in zijn presentatie van het onderzoek. “Zeker de Zuid-Europese landen, die zwaar zijn getroffen door crises, zouden hiervan meer dan gemiddeld profiteren. Toch moet de winst in maatschappelijk welzijn die ontstaat ​voor de EU en de VS ook een stimulans zijn tot meer bereidheid in toekomstige multilaterale onderhandelingen compromissen te sluiten in de richting van de verliezers van de overeenkomst. Op deze manier zou de transatlantische vrijhandelsovereenkomst ook een frisse impuls kunnen geven aan de Doha-ontwikkelingsronde, die in het slop is geraakt.”

In hun simulatieberekeningen hebben de analisten naar twee scenario’s gekeken. Afschaffing van tarieven alleen (scenario 1) zou nauwelijks zorgen voor positieve effecten op de groei. In het andere geval, als handelsbelemmeringen volledig zouden worden afgeschaft (scenario 2), zouden de hierboven berekende effecten optreden. Deze handelsbelemmeringen zijn onder meer niet-tarief gebonden maatregelen zoals kwaliteitsnormen, eisen voor verpakking en etikettering en informatie over de herkomst, zowel als technische en wettelijke eisen ten aanzien van geïmporteerde producten. Non-tarifaire handelsbelemmeringen zijn bijvoorbeeld ook subsidies van de eigen export door belastingvoordelen of financiële bijstand.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top