vrijdag, november 15, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Debuut ING U.S. op NYSE is mijlpaal in herstructurering ING Groep
Debuut ING U.S. op NYSE is mijlpaal in herstructurering ING Groep

Debuut ING U.S. op NYSE is mijlpaal in herstructurering ING Groep

  • Internationale
  • Vandaag heeft ING bekendgemaakt dat het aandeel ING U.S., Inc., het Amerikaanse pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijf van ING, met ingang van heden wordt verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE), onder het beurssymbool ‘VOYA’. Dit marktdebuut volgt op de beursgang, die, zodra voltooid, het belang van ING Groep in het Amerikaanse dochterbedrijf zal terugbrengen tot 75%.
  • ING
  • http://www.ing.com
  • Victorina.de.Boer@ing.com

“De succesvolle beursnotering van ING U.S. is een zeer belangrijke mijlpaal in de herstructurering van ING”, zei Jan Hommen, CEO van ING Groep. “In de afgelopen vier jaar hebben we enorme stappen gezet in het terugbrengen van de omvang en complexiteit van onze onderneming, waarbij we tegelijkertijd onze financiële positie hebben versterkt en de focus op onze klanten hebben vergroot.”

“De medewerkers en het management van ING U.S. hebben enorme inspanningen verricht om hun bedrijf voor te bereiden op een zelfstandige toekomst als beursgenoteerd bedrijf. Ik vertrouw erop dat ING U.S. goed gepositioneerd zal blijven om de kansen in de markt te kunnen benutten, waarvan alle belanghebbenden de vruchten zullen plukken. Wat we tot nu toe bereikt hebben is weliswaar indrukwekkend, maar het proces bij ING Groep is nog lang niet afgerond. We gaan nu de finale fase in van onze herstructurering. We zullen onze inspanningen opvoeren om het momentum bij het desinvesteren van de resterende verzekerings- en vermogensbeheeronderdelen te bewaren, en zullen ons daarbij laten inspireren door de energie en dynamiek die het team van ING U.S. heeft getoond.”

ING heeft vooruitgang geboekt in zowel het nakomen van het herstructureringsprogramma, zoals aangekondigd in 2009, als het actief beheren van haar bedrijvenportefeuille in lijn met haar strategische doelstellingen. Reeds in 2009 verkocht ING haar 70%-belang in ING Canada, evenals haar 51%-belang in een joint venture voor levensverzekeringen en vermogensbeheer in Australië en Nieuw-Zeeland. In 2010 voltooide ING de operationele splitsing van haar bancaire en verzekerings-activiteiten. In 2011 verkocht ING haar verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten in Latijns-Amerika en realiseerde de verkoop van haar Real Estate Investment Management-activiteiten. In 2012 werd de verkoop van ING Direct USA en ING Direct Canada afgerond. Sinds eind december 2012 heeft ING ook de verkoop van ING Direct UK afgerond, evenals de desinvestering van belangrijke onderdelen van haar verzekerings- en vermogensbeheeronderdelen in Azië. Voorts wordt vanaf vandaag het aandeel ING U.S. verhandeld op de NYSE. Met de beursnotering van 25% van het aandelenpakket ING U.S. op de NYSE voldoet ING aan haar afspraak met de Europese Commissie om 25% van haar belang in ING U.S. vóór eind 2013 af te stoten. Conform het afgesproken tijdpad in het herstructureringsprogramma is ING voornemens om haar resterende belang in ING U.S. mettertijd te desinvesteren.

Met betrekking tot de beursgang van ING U.S. hebben de zogenoemde underwriters gedurende 30 dagen de tijd om een additionele 9,8 miljoen aandelen ING U.S. van ING Groep te kopen tegen de uitgifteprijs van USD 19,50 per aandeel. Dit komt overeen met maximaal 15% van het totale aantal aandelen dat bij de beursgang werd aangeboden. Het volledig uitoefenen van deze overtoewijzings-optie zou het resterende belang van ING Groep in ING U.S. terugbrengen tot zo’n 71%. De verkoop van enige resterende aandelen is onderworpen aan een wachtperiode van 180 dagen, die per 1 mei 2013 is ingegaan.

De inschrijvingsverklaring met betrekking tot deze effecten is door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurstoezichthouder, effectief verklaard. Een kopie van deze inschrijvingsverklaring is te verkrijgen via de website van de SEC, www.sec.gov.

In dit persbericht wordt geen aanbod gedaan om aandelen, in welke vorm dan ook, te kopen of een verzoek gedaan om aandelen te verkopen, noch is er sprake van aanbieding, uitnodiging daartoe of verkoop van effecten in enige jurisdictie waarin dergelijke aanbieding, werving of verkoop ongeoorloofd zou zijn voorafgaand aan registratie of erkenning onder toepasselijk effectenrecht.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top