vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Deloitte: Gemeenten nemen deel aan 6.500 samenwerkingen (verbonden partijen)
Deloitte: Gemeenten nemen deel aan 6.500 samenwerkingen (verbonden partijen)

Deloitte: Gemeenten nemen deel aan 6.500 samenwerkingen (verbonden partijen)

  • Nederland
  • In de ‘Monitor gemeentefinanciën 2014 – Special: verbonden partijen’ publiceert Deloitte vandaag haar analyse van de verbonden partijen (gemeentelijke samenwerkingen en deelnemingen). Het rapport is gebaseerd op de door Deloitte verzamelde openbare gegevens uit de jaarstukken van alle Nederlandse gemeenten. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de verslaglegging met betrekking tot de financiële exposure en risico’s van de verbonden partijen nog te wensen over laat.
  • Deloitte
  • Deloitte
  • dttresponsecenter@deloitte.com
  • http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/about-deloitte/articles/gemeenten-nemen-deel-6500-samenwerkingen-verbonden-partijen.html

Op basis van deze informatie is het voor gemeentebesturen moeilijk goed zicht te krijgen op financiële posities en risico’s, reden ook waarom de regelgever (Commissie BBV) hieraan reeds nadere voorwaarden heeft gesteld. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het additionele risico van gebiedsontwikkeling onder samenwerkingsconstructies door een beperkt aantal gemeenten gedragen wordt met risico op planconcurrentie en tegenstrijdige belangen (tussen ‘eigen plannen’ en ontwikkelingen vanuit het samenwerkingsverband).

Op basis van de jaarstukken 2013 blijkt dat de Nederlandse gemeente aan gemiddeld 16 organisaties verbonden is. In totaal zijn er 6.500 samenwerkingen waarin gemeenten deelnemen en waaraan ze jaarlijks circa € 2,5 miljard bijdragen (5% van alle gemeentelijke uitgaven). “Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren stijgen door de decentralisatie in het sociale domein”, meent Frank ten Have partner bij Deloitte. Naast de jaarlijkse bijdragen hebben gemeenten ook zo’n € 2,2 miljard eigen vermogen verstrekt. “Door deze omvang en verwachte groei is het van belang dat gemeentebesturen goed zicht hebben op hun financiële posities en risico’s”, vervolgt Ten Have.

De belangen, financiële positie en risico’s van verbonden partijen worden door slechts een deel van de gemeenten consequent gerapporteerd. Mede hierdoor is nieuwe regelgeving in het BBV van kracht geworden om de transparantie hierover te vergroten. Dit zal moeten blijken uit de jaarstukken 2014.

Uit analyse van de gemeentelijke jaarstukken 2013 blijken zo’n 130 gemeenten ook te participeren in 189 gebiedsontwikkelingen.” Op basis van de beperkte beschikbare informatie zou de totale balanswaarde hierin circa € 3,6 miljard kunnen bedragen”, zegt Ten Have. Bij deze 130 gemeenten is daarnaast sprake van zo’n € 5,4 miljard aan eigen grondposities. “Daarmee bestaat het risico op planconcurrentie en mogelijk tegenstrijdige belangen van deze gemeenten.” Of en in hoeverre er in deze samenwerkingen reeds, daar waar noodzakelijk, is afgeboekt op grondposities is uit het onderzoek en de beschikbare informatie niet op te maken.

Over de monitor

De ‘Monitor gemeentefinanciën 2014 – Special: verbonden partijen’ is een onderzoek van Deloitte uitgevoerd onder 408 gemeenten op basis van de gemeentelijke jaarstukken 2013. Het onderzoek is onderdeel van een reeks van rapportages over de financiële posities van gemeenten. De rapportage is niet uitgevoerd in opdracht van (o.a.) het ministerie van BZK.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top