vrijdag, mei 24, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Deloitte: State of the State: actuele inzichten over de stand van ons land
Deloitte: State of the State: actuele inzichten over de stand van ons land

Deloitte: State of the State: actuele inzichten over de stand van ons land

 • Nederland
 • Er is anno 2014 meer informatie beschikbaar dan ooit tevoren. En toch weten we daardoor niet altijd meer of begrijpen we zaken sneller en beter. Om toch snel en actueel inzicht te krijgen in de stand van een sector of de staat van een land, lanceert Deloitte een nieuwe, innovatieve manier van data-analyse: State of the State, een actueel inzicht in de stand van het land op basis van data-analyse. Deloitte combineert informatie uit openbare bronnen met nieuwe data analyse-technieken. Door wiskundige algoritmen op de data los te laten in combinatie met eigen expert-analyses ontstaan unieke, actuele inzichten over de stand van ons land op vijf verschillende thema’s: woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg, fraude en onderwijs.
 • Deloitte
 • https://www.deloitte.com
 • dttresponsecenter@deloitte.com
 • http://actueel.deloitte.nl/newsroom/persberichten/state-of-the-state-actuele-inzichten-over-de-stand-van-ons-land/?

Deloitte houdt de stand van ons land vanaf nu constant bij.
Meer weten? Ga naar: www.stateofthestate.nl

Woningmarkt

‘De scheefwoner van vandaag is de dakloze van morgen’
De overheid wil het scheefwonen aanpakken door extra huurverhoging toe te staan voor hogere inkomens. Maar voor deze groep mensen blijken er nauwelijks alternatieven op de woningmarkt te bestaan.

Arbeidsmarkt

‘Ambtenaren behoren tot de gelukkigste werknemers in Nederland’
Flexibel werken maakt werknemers gelukkiger in hun baan en zorgt ervoor dat ze zich beter ontwikkelen. Flexibele en betrokken werknemers zijn van meer toegevoegde waarde voor hun werkgever en versterken zo uiteindelijk ook de Nederlandse kenniseconomie.

Zorg

‘De meest efficiënte ziekenhuizen hebben de beste apparatuur en het mooiste gebouw’
Ziekenhuizen kunnen efficiënter werken door meer te investeren in kapitaal (gebouwen en apparaten) en minder in personeel en overige kosten.

Fraude

‘Zo lang de overheid geen goede cijfers heeft over fraude in Nederland, is fraudebestrijding niets anders dan dweilen met de kraan open’
Fraudebestrijding in Nederland is door gebrekkige registratie van overheidswege zeer inefficiënt.

Onderwijs

‘Op grote HBO-instellingen lopen minder tevreden en minder succesvolle studenten rond dan op minder grote instellingen’
Er bestaat een duidelijk verband tussen studietevredenheid en studiesucces en dit wordt mede bepaald door de omvang van een HBO-instelling. De tevredenheid onder studenten is het grootst bij middelgrote HBO-instellingen.

Inzichten per thema

Woningmarkt

 • De maatregelen van de overheid om het scheefwonen tegen te gaan hebben effect. De extra huurverhoging voor huurders met een inkomen tussen de 33 en 43k en boven de 43k zorgen ervoor dat deze inkomens op termijn de sociale huurwoningen niet meer kunnen betalen.
 • Zonder deze maatregel is er al een tekort aan woningen in de vrije huursector (huur tussen €700 – €1.000) en koopwoningen onder de €200.000.
 • Door de maatregel zal het tekort stijgen en zijn er na 10 jaar landelijk minimaal 100.000 alternatieve woningen nodig. Hierna verdubbelt dit aantal in 5 jaar nog eens tot bijna 200.000. Om hier tijdig op te anticiperen moeten er dus landelijk ruim 13.000 betaalbare woningen per jaar gebouwd moeten worden.
 • Sommige gebieden hebben meer last van deze problematiek dan andere. De regio’s rond Amsterdam zijn het slechtst af. Daar wordt het tekort naar betaalbare ‘overstap’ huizen tot 6 keer zo groot vergeleken met het scenario dat de scheefwoners gewoon kunnen blijven zitten.

Arbeidsmarkt

 • Flexibiliteit is toegenomen in de jaren voor en tijdens de crisis, deels gedwongen en deels op eigen initiatief.
 • De reden voor zelfstandigheid verandert naar mate mensen ouder worden. 45-plussers worden overwegend gedwongen zelfstandig.
 • Zelfstandigen zijn duidelijk gelukkiger en participeren meer dan werknemers met een andere vorm van werk.
 • Mensen die werken in de sectoren zakelijke dienstverlening, overheid, zorg en onderwijs zijn duidelijk gelukkiger. Participatie is hier ook bij de zakelijke dienstverlening en overheid groot.
 • Perspectief, zelf het werk kunnen inrichten, vergoeding voor kinderopvang, feedback, goede ondersteuning en goed personeelsbeleid dragen significant bij aan het gelukkiger worden van medewerkers.
 • Perspectief, buiten werken, mogelijkheid tot thuiswerken en feedback dragen significant bij aan de toename van participatie.
 • Geluk draagt bij aan participatie en vice versa.

Zorg

 • Ziekenhuizen kunnen efficiënter werken door meer te investeren in kapitaal (gebouwen en apparaten) en minder in personeel en overige kosten.
 • Optimum zit in een besteding van tussen de 12,5% en 15% te besteden middelen aan kapitaal (gebouwen en apparaten).
 • Top klinische ziekenhuizen zijn niet meer of minder efficiënt dan gewone ziekenhuizen, dit in tegenstelling tot de verwachting. De verwachting was dat ze een stuk minder efficiënt (duur) zouden zijn, kennelijk leveren ze dus ook duidelijk meer omzet en kwaliteit.

Fraude

 • Verschillende onderzoeken naar fraude laten geen consistent beeld zien van de omvang van fraude in Nederland.
 • In de afgelopen jaren heeft de overheid in haar beleid begrippen als klantgerichtheid, gemak en snelheid voor burgers centraal gesteld. Of het nu ging om aanvragen in de zorgsector, voor subsidies of uitkeringen: het moest vooral snel en gemakkelijk. De in die tijd ook ontwikkelde reclameleus van de Belastingdienst is in dit verband illustratief: ‘Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.’ Dit heeft een hoop goeds gebracht maar ook een minder focus op rechtmatigheid.
 • Deloitte adviseerde de overheid centrale aanpak op fraude te organiseren, de nationale fraude coördinator. Hierdoor kunnen er stappen gezet worden om fraude beter te registreren, beter samen te werken en data te delen tussen overheden en kan er bij het opstellen van nieuw beleid meer aandacht komen voor fraudepreventie.

Onderwijs

 • Grotere HBO instellingen hebben een lager studierendement en een lagere studenttevredenheid dan kleinere instellingen. De echte kleine instellingen zijn over het algemeen instellingen met specialistische opleidingen.
 • De operationele kosten per student zijn beduidend lager voor grotere HBO instellingen.
 • Grotere tevredenheid lijkt ook een verband te hebben met een beter studierendement en vice versa.
 • Het studierendement is te verhogen door de tevredenheid van studenten op de volgende aspecten te verhogen;
 • De inhoudelijke deskundigheid van docenten
 • De kennis van de docenten over de beroepspraktijk
 • De digitale leeromgeving
 • De praktijkgerichtheid van je opleiding
 • Een hogere tevredenheid over het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) levert een negatieve bijdrage aan het studierendement.

Meer weten? Ga naar: www.stateofthestate.nl

- See more at: http://actueel.deloitte.nl/newsroom/persberichten/state-of-the-state-actuele-inzichten-over-de-stand-van-ons-land/?#sthash.0Lp8CYxc.dpuf

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top