maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Direct incassokosten na 14 dagen brief
Direct incassokosten na 14 dagen brief

Direct incassokosten na 14 dagen brief

  • Nederland
  • Door de uitspraak van de Hoge Raad hoeft alleen de 14 dagen brief verzonden te worden alvorens aanspraak te kunnen maken op de incassokosten.
  • OmniCas B.V.
  • www.omnicas.net
  • info@omnicas.net

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad antwoord gemaakt op een prejudiciële vraag van de Rechtbank Gelderland. De vraag is gesteld om een einde te maken aan de discussie in incassoland of er buiten de 14 dagen brief bij vorderingen op particulieren nog een incassohandeling dient te worden verricht alvorens aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe zat het ook alweer?

De Nieuwe Wet Incassokosten (WIK)

Sinds 1 juli 2012 is de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten wettelijk gereguleerd middels de WIK. In de WIK is opgenomen dat er minimaal één kosteloze aanmaning moet worden verzonden om aanspraak te kunnen maken op de genormeerde incassokosten.  In de wet is geregeld dat incassokosten nu bij wet afgedwongen kunnen worden en regulerend is op ondernemingen indien er onderling niets geregeld is. De wet is bedoeld om een eenduidige regeling te maken die voor alle partijen duidelijk is en tevens om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten.

De genormeerde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend via onderstaande wettelijk vastgestelde staffel:

Hoofdsom                               Incassokosten             Opmerking

Over de eerste € 2.500                         15%                 met een minimum van € 40

Over de volgende € 2.500                     10%

Over de volgende € 5.000                       5%

Over de volgende € 190.000                   1%

Boven de € 200.000                              0,5%                met een maximum van € 6.775

Één van de hoofdpunten van de wet incassokosten is dat er eerst een kosteloze 14 dagen brief verzonden moet zijn alvorens de schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen bij debiteur. Deze 14 dagen brief dient aan enkele vastgestelde eisen / voorwaarden te voldoen, zoals een termijn van 14 dagen, de hoogte van de incassokosten en of er wel of geen btw gerekend gaat worden over de incassokosten. Nadere incassohandelingen buiten de 14 dagen brief zouden niet nodig zijn.

In januari 2014 heb ik de invoering van de WIK uitgebreid geëvalueerd in een artikel. Buiten de vraag of de nieuwe regeling wel zo positief uitpakt voor schuldenaren, bleek met name dat de WIK door de verdeeldheid bij de rechters nog geen eenduidige en duidelijk regeling is. Veel kantonrechters interpreteerde de WIK immer op een dusdanige manier dat de veertien dagen alleen niet afdoende was om buitengerechtelijke incassokosten te kunnen vorderen. Ondanks hetgeen volgens de wet bepaald is, zouden er toch nog meer incassohandelingen benodigd zijn.

De prejudiciële vraag

De kantonrechter in Arnhem wilde aan de onduidelijkheid een einde maken en heeft een prejudiciële vraag voorgelegd aan de Hoge Raad:

“Dient artikel 6:96 aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertien dagen brief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertien dagen) brief nog een andere incassohandeling verricht?”

Bij arrest van vrijdag 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vraag. Volgens de Hoge Raad is het versturen van de veertien dagen brief wel degelijk voldoende om incassokosten te kunnen vorderen en zijn er geen verdere incassohandelingen vereist.

In de praktijk

Dat de Hoge Raad tot dit oordeel is gekomen is puur op basis van de tekst van artikel 6:96 mijns inziens niet vreemd, aangezien in de tekst niet gesproken wordt over nadere incassohandelingen. Het is nu te hopen dat de kantonrechters de uitspraak van de Hoge Raad volgen en er niet wederom een ‘eigen draai’ aan geven door bijvoorbeeld een matiging via de proceskosten. Het is immers een goede zaak voor alle betrokken partijen dat er helderheid is over de toepassing van de wet incassokosten, zodat er daadwerkelijk sprake is van een eenduidige regeling.

Dit artikel is geschreven door J. Jochems van OmniCas no cure no pay incassobureau. OmniCas biedt verschillende diensten aan op het gebied van no cure no pay incasso en debiteurenbeheer.

Over Joris Jochems

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top