dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties / Discussie brom- en snorfiets ontbeert iedere nuance
Discussie brom- en snorfiets ontbeert iedere nuance

Discussie brom- en snorfiets ontbeert iedere nuance

  • Europa
  • De recent losgebarsten discussie over de uitstoot van brom- en snorfietsen ontbeert iedere nuance, aldus brom- en snorfietsfabrikanten- en –importeurs koepel RAI Vereniging.
  • RAI Vereniging
  • http://www.raivereniging.nl
  • info@raivereniging.nl

Zij vindt dat een door fiets- en milieuorganisaties vervuilde discussie niet bijdraagt aan betere mobiliteit, schonere lucht of grotere verkeersveiligheid.

Vorige week pleitte een aantal maatschappelijke organisaties voor een verbod op verkoop van snorfietsen. Zij verwees hierbij naar een recent TNO-onderzoek naar de praktijkemissies van een zestal brom- en snorfietsen. Ook verwezen zij naar vermeende verkeersonveiligheid veroorzaakt door brom- en snorfietsen. Deze beweringen verdienen een stevige nuancering, aldus RAI Vereniging.

De resultaten van het TNO-onderzoek baren ook de branche zorgen. Ondanks het feit dat in Nederland alleen brom- en snorfietsen met een (bij wet verplichte) Europese typegoedkeuring op de markt gebracht worden, kan bij het gebruik in de praktijk afwijking van de bij wet beoogde emissies en snelheden plaatsvinden. Dit kan het gevolg zijn van aanpassingen aan het voertuig, maar is dit niet altijd. Mede daarom is de branche altijd pleitbezorger geweest van intensievere controles tijdens het productieproces en bij de afgifte van de typegoedkeuring, strengere controle op voertuigstaat en een Europees geharmoniseerde APK. Vooralsnog zijn deze suggesties niet allemaal overgenomen. Wel is de branche tevreden over de door haar gesteunde nieuwe emissienormen die in respectievelijk 2014, 2017 en 2020 zullen ingaan.

Tegelijkertijd moet wel in ogenschouw worden genomen, dat de uitstoot zoals gemeten groter is dan bij wet beoogd, maar in de landelijke systematiek van meting van luchtkwaliteit relatief klein is. De snorfiets is dan ook, anders dan sommige media lijken te willen suggereren, zeker niet de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Dit neemt niet weg dat de branche hard werkt aan reduceren en zelfs uitbannen van uitstoot, bijvoorbeeld door elektrische snorfietsen op de markt te brengen en door de genoemde nieuwe emissienormen te verwelkomen.

Wat betreft vermeende verkeersonveiligheid herkent RAI Vereniging zich absoluut niet in gedane beweringen. Het is helaas niet te ontkennen dat het aantal fietsongevallen niet daalt terwijl dit bij andere weggebruikers wel gebeurt. Dit kent echter aantoonbare andere oorzaken (infrastructureel, demografisch) dan het gebruik van het fietspad door de snorfiets. Daarnaast is gedrag een belangrijke component. In dat opzicht zouden wat RAI Vereniging betreft fietsersorganisaties een grote rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door te wijzen op de gevaren van fietsen door rood licht of zonder verlichting.

“Wij doen er alles aan om het brom- en snorfietspark schoner te maken en kijken uit naar de nieuwe emissie-eisen waardoor het park verder verschoont. We denken daarnaast graag mee over aanvullende oplossingen. We moeten de discussie echter wel genuanceerd voeren”, aldus Gemma Warmerdam, secretaris van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging. “Meer dan een miljoen mensen rijdt op een brom- of snorfiets. Die voertuigen bieden een overduidelijke oplossing voor een mobiliteitsbehoefte die we echt niet zomaar, zonder effecten op verkeersveiligheid of milieu, op een andere manier kunnen opvangen. Laten we de discussie richten op het verder verschonen van het park, het stimuleren van elektrische brom- en snorfietsen en het daadwerkelijk vergroten van de verkeersveiligheid, in plaats van discussies te vervuilen met ongenuanceerde stokpaardjes.”

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top