donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Banken kunnen kapitaalversterking combineren met kredietverlening
DNB: Banken kunnen kapitaalversterking combineren met kredietverlening

DNB: Banken kunnen kapitaalversterking combineren met kredietverlening

  • Nederland
  • Bij de huidige ramingen kunnen de Nederlandse banken de vereiste kapitaalversterkingen in de komende jaren bereiken zonder dat dit de groei van de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen in gevaar hoeft te brengen. Dat neemt niet weg dat het vooral voor kleinere bedrijven moeilijk is om aan krediet te komen, zeker als ze door de crisis zijn verzwakt. Dit blijkt uit een nieuwe Occasional Study van de Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag is gepubliceerd.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb306787.jsp

In de nieuwe studie wordt berekend welk bedrag de banken tot 2019 nog nodig hebben om aan de verschillende nieuwe kapitaalvereisten en heffingen te voldoen. Bij dit bedrag van in totaal circa EUR 26,7 miljard gaat het in de eerste plaats om de verdere kapitaalversterkingen die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van Bazel III. Daarnaast moeten banken bijdragen aan een depositogarantie- en resolutiefonds, en wordt de leverage ratio verhoogd naar 4%.

De mogelijkheden om in de benodigde EUR 26,7 miljard te voorzien hangen mede af van de toekomstige winstgevendheid en de toegang van banken tot de kapitaalmarkt. Omdat die twee factoren onzeker zijn en zich over een periode van vijf jaar moeilijk laten voorspellen, zijn scenario’s opgesteld. Met deze scenario’s kan worden verkend welke mogelijkheden banken hebben om in hun kapitaalbehoefte te voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen.

In een basisscenario, waarin de economie zich ontwikkelt volgens de recente ramingen van DNB en de banken geen belemmeringen ondervinden op de kapitaalmarkt, kunnen banken aan de kapitaaleisen voldoen en in de verwachte kredietvraag van bedrijven en gezinnen voorzien. In twee alternatieve scenario’s met minder mogelijkheden om bancair kapitaal aan te trekken, blijft het kredietaanbod wel achter bij de kredietvraag, hetgeen een rem vormt op de economische groei.

Het is daarnaast mogelijk dat de economie zich gunstiger ontwikkelt dan geraamd. In dit laatste scenario ontstaat meer kredietvraag, doordat de bedrijfsinvesteringen sterk toenemen. In dat geval groeit de vraag naar krediet sneller dan het aanbod, tenzij banken bereid en in staat zijn extra kapitaal aan te trekken.

Zelfs bij voldoende ruimte voor kredietgroei, zoals in het basisscenario, kunnen banken besluiten het kredietaanbod te beperken om hun kapitaalpositie sneller of verder te verbeteren. Ook kunnen banken de kredietverlening beperken om andere redenen dan de kapitaalpositie, bijvoorbeeld om hun concentratie in bepaalde activiteiten terug te brengen. Kijkend naar de periode na de financiële crisis, zijn er sterke aanwijzingen dat dergelijke aanbodeffecten de kredietverlening hebben beperkt, naast de sterk afgenomen behoefte aan nieuw krediet. Grote (beursgenoteerde) bedrijven hebben hier relatief weinig last van, doordat ze doorgaans flinke financiële buffers hebben, waarmee ze hun investeringsplannen met interne middelen kunnen financieren.

Dat ligt anders voor het midden- en kleinbedrijf, dat voor financiering veel meer is aangewezen op krediet van banken. Van de kredietaanvragen door het MKB wordt echter een relatief groot deel afgewezen. Vooral kleinere bedrijven waarvan de solvabiliteit en rentabiliteit door de crisis zijn uitgehold, kunnen moeilijk aan krediet komen. Dit komt deels door de afhankelijkheid van de binnenlandse economie, die vergeleken met de exportmarkt nog maar langzaam herstelt. Daarnaast is potentieel onderpand voor krediet sterk in waarde afgenomen, door de verslechterde onroerendgoedmarkt. Voor een deel van het MKB geldt in feite dat niet het bankkapitaal, maar het eigen vermogen van de bedrijven zelf de beperkende factor voor kredietverlening is.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top