dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: De dienstensector als exportmotor van Nederland
DNB: De dienstensector als exportmotor van Nederland

DNB: De dienstensector als exportmotor van Nederland

  • Nederland
  • Nederland exporteert voornamelijk goederen en in veel mindere mate diensten. Wanneer gekeken wordt naar de toegevoegde waarde in de uitvoer, en dus de daadwerkelijke bijdrage aan het Nederlandse bbp, blijkt de dienstensector met een aandeel van bijna 50% veruit de meeste waarde toe te voegen aan de binnenslands geproduceerde uitvoer, terwijl de verwerkende industrie een derde aan waarde toevoegt.
  • Figuur 1_tcm46-309402
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb309403.jsp

De binnenlandse dienstensector is veel afhankelijker van de uitvoer dan vaak wordt gedacht. De verwerkende industrie maakt namelijk intensief gebruik van Nederlandse diensten in haar productieproces. Hierdoor geeft de veelvuldig gebruikte scheiding van een economie in een verhandelbare verwerkende industriesector en een niet-verhandelbare dienstensector een misleidende weergave van ontwikkelde economieën.

Uitgevoerde goederen bestaan indirect uit veel diensten

Standaard uitvoercijfers geven weer hoeveel euro’s een sector uitvoert naar het buitenland, maar leveren geen informatie over hoeveel de Nederlandse economie verdient aan deze uitvoer. Door gebruik te maken van input-output tabellen wordt het productieproces opgesplitst en kan bepaald worden welke sectoren daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het Nederlandse bruto binnenlands product en indirect aan de werkgelegenheid.

Door de uitvoer te verminderen met de ingevoerde grondstoffen en halffabricaten die gebruikt zijn in het productieproces wordt bepaald hoeveel waarde in Nederland aan de uitvoer is toegevoegd. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse bandenfabrikant banden uitvoert naar Duitsland is de waarde van de banden niet gelijk aan de waarde die de Nederlandse economie heeft toegevoegd. Om banden te fabriceren moet namelijk rubber worden ingevoerd. Om de bijdrage van de uitgevoerde banden aan het bbp te berekenen moet het ingevoerde rubber van de uitvoerwaarde afgehaald worden.

Binnen een land zijn productieketens ook opgesplitst, waardoor niet alle door Nederland toegevoegde waarde toegekend moet worden aan de sector die daadwerkelijk uitvoert. Wanneer de bandenfabrikant bijvoorbeeld veel Nederlandse diensten afneemt om de banden te exporteren, bijvoorbeeld financiële, logistieke en marketing diensten, moet een deel van de gegenereerde toegevoegde waarde in de banden aan andere sectoren toegekend worden.

Gemeten in toegevoegde waarde zijn diensten de exportmotor van Nederland

Om de toegevoegde waarde in de uitvoer uit te splitsen naar sectoren wordt gebruik gemaakt van de OECD-WTO Trade in Value Added database (TiVA). Hier worden vier brede sectoren geanalyseerd: land- en mijnbouw, verwerkende industrie, diensten en overig. De categorie overig behelst de bouwsector en nutsbedrijven.

Figuur 1a laat zien dat de Nederlandse verwerkende industrie verantwoordelijk is voor ruim 63% van de binnenslands geproduceerde uitvoerwaarde [noot 1]. Diensten en land- en mijnbouw volgen op ruimeafstand met 24% en 11%, respectievelijk [noot 2]. Het meest recente jaar van de TiVA database, waarop deze cijfers zijn gebaseerd, is 2009. Het is echter van belang om te vermelden dat deze percentages niet snel veranderen jaar-op-jaar. Uit bovenstaande percentages zou geconcludeerd kunnen worden dat de verwerkende industrie het meest profiteert van de uitvoer van Nederlandse goederen en diensten. Wanneer echter gekeken wordt naar toegevoegde waarde en welke Nederlandse sector die toegevoegde waarde genereert, blijkt dat de dienstensector veruit de belangrijkste sector is met een aandeel van bijna 50% (Figuur 1b). De verwerkende industrie volgt op ruime afstand met 33% en land- en mijnbouw met 15%.

Binnen de dienstensector levert de sector zakelijke dienstverlening de belangrijkste bijdrage aan de toegevoegde waarde in de uitvoer (18%). De sector zakelijke dienstverlening is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle banen in de private sector (Eurostat gegevens, NACE sectoren M+N). Bij deze diensten moet gedacht worden aan onderzoek en ontwikkeling, juridische diensten, adverteren, administratie, intraconcerndiensten, ingenieursdiensten, etc. Daarnaast is het van belang dat de Nederlandse financiële sector in staat is om de benodigde financiële diensten aan de niet-financiële bedrijven te leveren. Het aandeel van financiële dienstverlening in de toegevoegde waarde van de uitvoer bedraagt bijna 6%. Een groot deel van deze toegevoegde waarde wordt indirect als input van andere sectoren in de economie uitgevoerd.

Een efficiënte en innovatieve dienstensector verbetert het Nederlandse vestigingsklimaat

De Nederlandse verwerkende industrie maakt intensief gebruik van Nederlandse diensten in haar productieproces. Voor het vestigingsklimaat is het daarom belangrijk dat hoogwaardige en efficiënte diensten aan het industriële productieproces geleverd kunnen worden. Zorgvuldigheid in beleidsdiscussies over verhandelbare en niet-verhandelbare sectoren is dus noodzakelijk. De exporterende sector is namelijk niet per definitie de sector die de meeste waarde toevoegt in het productieproces en waar de meeste werkgelegenheid wordt gecreëerd.

 

Noot 1: Wanneer wederuitvoer wordt meegenomen is het aandeel van goederen nog veel groter.
Noot 2: Het aandeel van land- en mijnbouw in de Nederlandse uitvoer is hoog in Europees perspectief. Dit hoge percentage wordt voor een belangrijk deel verklaard door de gasuitvoer.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top