dinsdag, oktober 19, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Monetair beleid zet financiële markten op ander spoor
DNB: Monetair beleid zet financiële markten op ander spoor

DNB: Monetair beleid zet financiële markten op ander spoor

  • Internationale
  • Vóór de financiële crisis kon een belegger winst maken op obligaties of op aandelen, maar zelden op beiden tegelijk. Sinds enkele jaren is dit wel mogelijk: de negatieve correlatie van de rendementen op aandelen en obligaties lijkt opgehouden te bestaan in de VS, Japan en het eurogebied.
  • Grafiek-1_tcm46-321338
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb321343.jsp
  • Grafiek-2_tcm46-321339

Grafiek 1: Traditionele verhouding aandelen en staatsobligaties is wereldwijd gewijzigd
Genormaliseerd = 1 in januari 1998 (januari 1999 voor de ECB)

Bron: Bloomberg

Traditionele verhouding is wereldwijd gewijzigd

De rendementen van aandelen en obligaties bewegen traditioneel in tegenovergestelde richting. Een aandeel wordt interessant wanneer er wordt verwacht dat de economische risico’s laag en de potentiële winsten hoog zullen zijn. Terwijl een obligatie met name gekocht wordt als de economische risico’s hoog zijn en de belegger een voorkeur heeft voor vaste inkomsten. Deze fundamentele afwegingen vormden de conventie van beleggingsbeslissingen.

Sinds 2009 in de VS, 2010 in Japan en 2012 in het eurogebied worden aandelen en staatsobligaties tegelijkertijd gekocht (grafiek 1). De traditionele correlatie tussen de rente van staatsobligaties en aandelenprijzen is omgedraaid: voor het eerst gaan dalende obligatierentes gepaard met prijsstijging van aandelen. De ontwikkelingen van de eerstgenoemde zijn in lijn met de reële economische situatie. De mondiale groei is grillig en ligt onder het lange termijn gemiddelde. Bovendien dalen de prijzen van grondstoffen, die een sterk verband met de reële economie hebben, al sinds 2011. Aandelenbeurzen blijven stijgen, terwijl in de voorafgaande periodes ze meer synchroon liepen met economische groei ontwikkelingen en grondstoffenprijzen (grafiek 2). Ondanks deze koersstijgingen is de risicopremie op aandelen nog steeds hoog ten opzichte van die van andere activaklassen, waaronder obligaties. Hiermee blijven aandelen aantrekkelijk voor beleggers.

Mondiaal monetair beleid voedt onevenwichtige prijsvorming

De ruime mondiale liquiditeitscondities lijken aan de wijziging in de prijsverhouding van aandelen en staatsobligaties bij te dragen. De centrale bankbalansen in de VS, Japan en het eurogebied zijn meer dan verdubbeld sinds de crisis, gedreven door het onconventioneel monetair beleid. De VS en Japan voerden grootschalige aankoopprogramma’s in, terwijl het Eurosysteem voornamelijk door kredietverlening aan banken haar balans vergrootte, maar sinds kort ook via een aankoopprogramma.

Deze balansuitbreidingen vallen samen met de veranderde relatie tussen aandelen en obligaties in de drie grootste financiële markten (grafiek 2). Het effect lijkt het sterkste in de VS. Elke ronde van de Quantitative Easing ging gepaard met verdere waardestijging van aandelen en daling van obligatierentes. In Japan had de eerste ronde van aankoopprogramma’s weinig effect, maar sinds Quantitative Qualitative Easing (QQE) is de divergentie van aandelenprijzen en obligatierendementen ook hier zichtbaar geworden. In Europa bestaat er sinds 2012 een structurele breuk in de ontwikkelingen op de aandelen- en obligatiemarkt.

De aankoopprogramma’s zijn al jaren lang het belangrijkste thema voor de markt en beïnvloeden de beleggingsbeslissingen van marktpartijen. Dit is terug te zien in de veranderende verhoudingen van traditionele activacategorieën, waarbij de aandelenmarkt een onevenwichtige prijsontwikkeling laat zien.

(Bijlage) Grafiek 2: Onevenwichtige prijsontwikkeling van mondiale aandelen
Aandelen MSCI world, grondstofindex = januari 1991

Bron: Bloomberg, IMF

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top