maandag, februari 17, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: nieuwe organisatiestructuur en benoemingen
DNB: nieuwe organisatiestructuur en benoemingen

DNB: nieuwe organisatiestructuur en benoemingen

  • Nederland
  • Per 1 november verandert DNB haar organisatie. De functie van secretaris-directeur wordt gecreëerd en de toezichtorganisatie wordt gespiegeld aan die van de ECB na de invoering van het Europees bankentoezicht. Femke de Vries wordt benoemd tot secretaris-directeur. Zij gaat het gehele interne bedrijf leiden, waaronder de kwaliteitsbewaking van het toezicht, Finance en ICT en de interne bedrijfsvoering, en zal waken over de effectieve besturing van DNB. Deze nieuwe positie is gecreëerd in verband met de nieuwe portefeuilleverdeling van de directie.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2014/dnb314013.jsp

Overzicht nieuwe divisies en managementfuncties

Femke de Vries secretaris-directeur

Mr. dr. F. de Vries (1972) krijgt in de nieuwe functie van secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB.

De Vries werd per 2011 benoemd tot divisiedirecteur Toezicht expertisecentra en werd daarmee verantwoordelijk voor onder andere de afdelingen markttoegang, interventie en handhaving, bestuurderstoetsingen, gedrag en cultuur- en integriteitstoezicht. Van 2009 – 2011 was zij divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen. In de jaren 2005 – 2009 vervulde De Vries diverse managementfuncties binnen de divisie Juridische zaken. De Vries is als toezichthouder in dienst getreden bij DNB in 2003. Daarvoor werkte ze bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie.

De Vries studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet.

De Vries doceert als gastdocent onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is lid van de Financial Stability Board Working Group on supervisory intensity and effectiveness.

Gisella van Vollenhoven Divisie On-site toezicht en bancaire expertise

Drs. G. van Vollenhoven Actuaris AG (1970) gaat de nieuwe divisie On-site toezicht en bancaire expertise leiden. Dit omvat het onderzoek bij banken op locatie naar specifieke risico’s.

In 2013 trad Van Vollenhoven in dienst bij DNB als afdelingshoofd Toezicht beleid pensioenfondsen en verzekeraars. Van Vollenhoven heeft een lange staat van dienst opgebouwd bij ING, waar zij verschillende managementfuncties vervulde. Van 2010 – 2013 gaf zij leiding aan de afdeling modelvalidatie corporate riskmanagement ING Group. Daarvoor (2006 – 2010) was zij directeur Credit Riskmanagement ING Retail Nederland. Direct na haar afstuderen in 1994 trad zij als trainee in dienst van ING.

Van Vollenhoven studeerde actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is Executive Fellow bij de Duisenberg School of Finance.

Maarten Gelderman Divisie Toezicht nationale instellingen

Dr. M. Gelderman (1971) gaat de nieuwe divisie Toezicht nationale instellingen leiden. Dit omvat het directe toezicht op alle banken, afgezien van de zeven banken die onder direct toezicht van de ECB vallen, en het toezicht op beleggingsondernemingen en -instellingen en op betaalinstellingen.

Gelderman werd per 1 september 2013 benoemd tot afdelingshoofd Nationale grootbanken. Van 2009 – 2013 gaf hij leiding aan de afdeling Macroprudentiële analyse van de divisie Financiële stabiliteit. In de jaren 2004 – 2009 was hij hoofd van de afdeling Kwantitatief risicobeheer. Als econoom begon hij zijn loopbaan bij DNB in 2000. Voordat hij in dienst trad bij DNB werkte hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als universitair (hoofd)docent (1995 – 2000), onderzoeksassistent en student-assistent.

Gelderman studeerde economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van het Senior Management Network van de ECB.

Willemieke van Gorkum Divisie Toezicht horizontale functies en integriteit

Mr. W.M.E. van Gorkum (1968) gaat de nieuwe divisie Toezicht horizontale functies en integriteit leiden. Dit behelst integriteit, interventie en handhaving, governance, gedrag en cultuur, toetsingen en markttoegang.

Per 1 januari 2012 werd Van Gorkum benoemd tot divisiedirecteur Intern bedrijf. Daarvoor was zij afdelingshoofd Compliance en integriteit (2009 – 2012), afdelingshoofd van het Expertisecentrum markttoetreding (2006 – 2009) en afdelingshoofd Geldtransactie- en trustkantoren (2004 – 2006). Vanaf 2000 werkte zij als toezichthouder bij DNB. Voordat Van Gorkum in dienst kwam bij DNB (1998), werkte zij zes jaar lang als advocaat-belastingkundige bij advocaten- en notarissenkantoor Stibbe in Amsterdam.

Van Gorkum studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden.

Jos Heuvelman Divisie Toezicht Europese banken

Drs. J.R. Heuvelman (1962) gaat de nieuwe divisie Toezicht Europese banken leiden. Dit omvat het dagelijks toezicht op de zeven grote banken, die onder direct toezicht van de ECB vallen.

Heuvelman werd per 1 oktober 2012 benoemd tot divisiedirecteur Toezicht banken. In de jaren 2004 – 2012 gaf hij leiding aan de divisies Toezicht verzekeraars en Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen. Van 1989 tot 2004 werkte Heuvelman bij de divisie Financiële markten, waar hij na enkele jaren een leidinggevende functie vervulde. Als econoom begon hij zijn loopbaan bij DNB in 1985.

Heuvelman studeerde econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en economie de Universiteit van Amsterdam. Hij haalde een Master of science Risk Management aan de New York University in 2013. Bij afwezigheid van DNB-directeur Jan Sijbrand neemt Heuvelman deel aan de Supervisory Board van de ECB.

Toezicht beleid, Toezicht pensioenfondsen en Toezicht verzekeraars

Naast bovengenoemde veranderingen blijven onderstaande managementfuncties ongewijzigd. Een overzicht.

Paul Hilbers Divisie Toezicht beleid

Prof. dr. P.L.C. Hilbers (1956) blijft als divisiedirecteur verantwoordelijk voor de divisie Toezicht beleid. Hij heeft hier de leiding sinds 1 november 2009. Daarvoor werkte hij ruim 15 jaar bij het Internationaal Monetair Fonds te Washington, onder andere als regionaal manager in het Monetary and Capital Markets Department en als afdelingshoofd en delegatieleider in het European Department. Hij begon zijn loopbaan bij DNB als medewerker van de Studiedienst in 1985.

Hilbers heeft wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en econometrie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 promoveerde hij aan de VU.

Sinds 2010 is Hilbers tevens deeltijdhoogleraar toezicht financiële instellingen aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is lid van het Bazels Comité, plaatsvervangend lid van de EBA Board of Supervisors, en voorzitter van verscheidene internationale werkgroepen.

Olaf Sleijpen Divisie Toezicht pensioenfondsen

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen (1970) blijft als divisiedirecteur direct verantwoordelijk voor de divisie Toezicht pensioenfondsen. Tot 2011 werkte Sleijpen bij APG Groep N.V., waar hij sinds 2008 actief was als directeur Institutional Clients en lid van de directieraad Cordares Holding N.V. Van 2004 – 2008 was hij werkzaam in diverse directiefuncties bij Stichting Pensioenfonds ABP. Sleijpen heeft eerder bij DNB gewerkt. Hij kwam in 1993 in dienst bij DNB, waar hij verschillende managementfuncties vervulde. Van 2001 – 2004 was hij adviseur van de toenmalige ECB-president Duisenberg te Frankfurt.

Sleijpen studeerde economie aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2007 is Sleijpen bijzonder hoogleraar European Economic Policy aan de Universiteit van Maastricht. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting CentERdata.

Thijs van Woerden Divisie Toezicht verzekeraars

Drs. M.W. Van Woerden (1971) blijft als divisiedirecteur leiding geven aan de divisie Toezicht verzekeraars. Deze functie vervult hij sinds 1 oktober 2012. Daarvoor was hij afdelingshoofd Toezicht beleidsontwikkeling en Toezicht beleid verzekeraars en pensioenfondsen (2007 – 2010). Hier was hij onder meer betrokken bij de voorbereidingen van Solvency II. In 2005 kwam Van Woerden in dienst van DNB als beleidsmedewerker bij de divisie Betalingsverkeer. Hij begon zijn loopbaan bij adviesbureau Accenture in 1997, waar hij achtereenvolgens werkte als analist, consultant en manager. Hij haalde zijn doctoraal economie aan de Universiteit van Amsterdam in 1996.

Van Woerden is lid van de Board of Supervisors van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top