zondag, december 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB publiceert Good practices bestrijden corruptie
DNB publiceert Good practices bestrijden corruptie

DNB publiceert Good practices bestrijden corruptie

  • Nederland
  • DNB heeft good practices gepubliceerd die banken en verzekeraars zullen helpen om corruptie in de vorm van omkoping en belangenverstrengeling te bestrijden. Deze good practices volgen op onderzoek van DNB waaruit blijkt dat deze sectoren meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb308952.jsp

Ook in de Nederlandse financiële sector doen zich nog steeds met enige regelmaat incidenten voor die wijzen op een tekortschietende integriteit en die het vertrouwen van het publiek in de sector flink op de proef stellen. Het is dan ook van groot belang dat Nederlandse financiële ondernemingen maatregelen nemen om dit soort incidenten te voorkomen. Om banken en verzekeraars hierin te ondersteunen heeft DNB Good practicesbestrijden corruptie opgesteld. Onder corruptie wordt in dit kader zowel omkoping als belangenverstrengeling verstaan.

Onderzoek naar corruptierisico’s

Één van de aanleidingen voor het opstellen van deze good practices vormt recent DNB-onderzoek bij een groep van dertien banken en verzekeraars, waarbij aan het licht kwam dat het risico van corruptie wel wordt herkend maar toch onvoldoende wordt opgepakt. Zo wordt het corruptierisico niet consequent aangepakt, en wordt het vooral gezien als een risico dat is verbonden aan de cliënten van de onderneming. Hiermee wordt echter voorbijgegaan aan de corruptierisico’s die te maken hebben met de eigen organisatie, de bestuurders en de medewerkers. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met het risico dat gemoeid is met het zakendoen met (internationale) derde partijen, zoals tussenpersonen en agenten. Daarnaast is er vaak meer aandacht voor het risico van overtreding van de regels dan voor het risico dat samenhangt met de activiteiten van de onderneming en de landen waarin de onderneming actief is. Het hogere management is bovendien meestal wel gecommitteerd aan de bestrijding van corruptie en het uitdragen van deze boodschap binnen de organisatie, maar in de rest van de organisatie schiet het bewustzijn vaak tekort. En bij medewerkers leeft onvoldoende het besef dat het voorkomen van corruptie niet alleen belangrijk is omdat de regels dat nu eenmaal zeggen.

Consequentere aanpak corruptierisico’s

De nieuwe good practices bieden een aantal mogelijke oplossingen, maatregelen en ideeën om te komen tot een consequentere aanpak. Als rode draad geldt hierbij de risicobeheersingscyclus die DNB als standaard voorstelt. Deze is gebaseerd op een systematische analyse van corruptierisico’s door de onderneming.

Daarbij zouden allerlei aspecten aan bod moeten komen, zoals het geografische risico. Activiteiten in een corrupt land vergroten immers de kans om betrokken te raken bij omkoping en/of belangenverstrengeling. Elementen als lokale cultuur, (gebrek aan) wetgeving en politieke instabiliteit in een land waar de onderneming actief wil gaan worden of reeds actief is, vergroten het risico en moeten als zodanig meegenomen worden in de analyse. Ook moet expliciet aandacht worden gegeven aan risico’s die inherent zijn aan bepaalde sectoren, zoals defensie of de handel in grondstoffen, of aan bepaalde diensten, bijvoorbeeld projectfinanciering. Gekeken moet ook worden naar de risico’s die verbonden zijn aan de derde partijen waarmee zaken worden gedaan en aan de persoonlijke netwerken en belangen van individuele bestuurders en medewerkers. Financiële ondernemingen moeten (de schijn van) belangenverstrengeling van hun bestuurders en medewerkers voorkomen. Welke relaties bestaan er bijvoorbeeld tussen de lokale CEO en de bestuurders van een onderneming die voorwerp is van acquisitie en welk risico brengt dit met zich mee?

Passende beheersingsmaatregelen

Na identificatie en analyse van de risico’s die voor de onderneming van belang zijn, kunnen vervolgens passende maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. Deze kunnen zich richten op het opzetten van een adequate bedrijfsvoering alsook op het creëren van een bedrijfscultuur waarbinnen corruptie als onacceptabel worden gezien.

In concreto kan bij een financiële onderneming bijvoorbeeld elk jaar op een andere manier op prominente wijze aandacht worden gegeven aan de anti-corruptieboodschap, het ene jaar via e-learningmodules, het andere via groepsdiscussies of dilemmatrainingen. Ook kan er worden gewerkt met periodieke compliance rapportages aan de Raad van Commissarissen over de inspanningen ter voorkoming van corruptie.

Op een ander niveau kan een verzekeraar bijvoorbeeld maatregelen nemen om een verhoogd risico bij een derde partij tegemoet te treden. Zo kan in het contract met deze partij een clausule worden opgenomen die de verzekeraar de mogelijkheid geeft om te allen tijde een onderzoek uit te voeren naar de inspanningen die deze partij zich getroost om corruptie te voorkomen. En een internationaal actieve bank zou bijvoorbeeld een gerichte discussie kunnen voeren over de culturele aspecten van het accepteren en aanbieden van geschenken en vermaak. Dan kan ook worden ingegaan op de wenselijkheid of de noodzaak van expliciete keuzes om al dan niet mee te doen aan een bepaald cultureel gebruik dat als een vorm van corruptie gezien kan worden.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top