dinsdag, oktober 19, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Risico’s van langdurig lage inflatie, overheden nu aan zet voor groei in Europa
DNB: Risico’s van langdurig lage inflatie, overheden nu aan zet voor groei in Europa

DNB: Risico’s van langdurig lage inflatie, overheden nu aan zet voor groei in Europa

  • Nederland
  • Er is een risico van langdurig lage inflatie in het eurogebied maar er is geen sprake van klassieke deflatie. Overheden zijn nu aan zet om met hervormingen de economische groei te bevorderen en daarmee ook de inflatie te verhogen. Dit lichtte Klaas Knot vandaag toe in de Tweede Kamer.
  • Grafiek-1_tcm46-315222
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb315223.jsp

Figuur 1: Inflatie Eurogebied in cijfers
Procentuele bijdragen aan HICP-infatie; maandcijfers

Langdurig lage inflatie mondiaal fenomeen

De inflatie in het eurogebied, en ook in Nederland, is laag en zal dat de komende tijd naar verwachting ook blijven. De lage inflatie zien we niet alleen in het eurogebied, maar ook in andere delen van de wereld, zoals de VS, het VK, Zweden, Zwitserland en Japan. Aan de lage inflatie liggen grotendeels mondiale factoren ten grondslag. De wereldprijzen voor voedsel en energie zijn de afgelopen maanden sterk gedaald. Als gevolg van de lagere prijzen was de bijdrage van voeding en energie aan de inflatie sinds medio 2013 slechts 0,1 procentpunt. Sinds de start van EMU in 1999 tot aan half 2013 was deze bijdrage gemiddeld 1,0 procentpunt.

Omdat de prijzen van voedsel en energie zeer volatiel zijn en nauwelijks door monetair beleid kunnen worden beïnvloed, kijken centrale banken ook vooral naar de inflatie exclusief energie en voedsel. Deze zogeheten kerninflatie is een betere indicator voor het beoordelen van het risico van langdurig lage inflatie en ligt in het eurogebied thans op 0,7% (gemiddeld sinds 1999 1,5%). Sinds oktober 2013 is de kerninflatie grofweg stabiel rond 0,8% (blauwe lijn in de grafiek). Een belangrijk onderdeel van de kerninflatie is de diensteninflatie. Deze hangt sterk samen met de loonontwikkeling en is relatief stabiel en geeft een zeker fundament onder de inflatiecijfers. De diensteninflatie ligt de laatste maanden tussen 1,1 en 1,3%. De prijsstijging van industriële goederen (ex energie), de andere belangrijke component van de kerninflatie, was ook voor de crisis laag (gemiddeld 0,8% van 1999 tot medio 2013). Dit is het gevolg van technologische ontwikkeling en globalisering, kortom een structurele oorzaak.

Geen sprake van klassieke deflatie

Op basis van deze cijfers en de inflatieverwachting van de ECB kan echter niet van klassieke deflatie worden gesproken. Klassieke deflatie wordt gekenmerkt door wijdverspreide, zichzelf versterkende prijsdalingen die gepaard gaan met een sterk krimpende economie en uitstel van bestedingen. Voor uitgestelde bestedingen zien we op dit moment geen aanwijzingen: zowel in Nederland, als in het eurogebied liggen consumentenvertrouwen en de koopbereidheid hoger dan toen de inflatie nog boven de 2% lag. De groei van de economie is matig maar positief en er zijn nu geen zichzelf versterkende prijsdalingen.

Risico’s langdurig lage inflatie

Van klassieke deflatie is dus geen sprake maar aan een langdurig lage inflatie is wel degelijk een aantal risico’s verbonden. Inflatie in landen met een tekort op de lopende rekening moet lager zijn dan in landen met een overschot om de concurrentiepositie van de tekortlanden te kunnen verbeteren. Dit is momenteel het geval. Maar bij langdurig lage inflatie verlopen relatieve prijsaanpassingen trager, waardoor de concurrentiepositie van tekortlanden slechts langzaam verbetert.

Daarnaast kunnen inflatieverwachtingen voor de lange termijn ontankerd raken als de inflatie langdurig ver onder de doelstelling blijft. Het risico hiervan is dat de geloofwaardigheid van het monetaire beleid vermindert.

Tenslotte bemoeilijkt de lage nominale groei, die gepaard gaat met een lage inflatie, het wegwerken van schulden. Veel huishoudens en overheden in het eurogebied hebben op dit moment te kampen met hoge schulden. Begrotingsdiscipline en hervormingen die de economische dynamiek bevorderen zijn noodzakelijk om uit de schulden te groeien.

Overheden nu aan zet om groei te stimuleren

Het monetaire beleid van de ECB is zeer ruim en blijft gericht op de doelstelling ten aanzien van prijsstabiliteit: inflatie beneden, maar dichtbij 2%. De ECB heeft recentelijk ook verschillende maatregelen aangekondigd om op het pad te blijven naar een inflatie dichtbij de 2% op de middellange termijn.

Om de economische problemen in het eurogebied als lage groei, weinig investeringen, hoge werkloosheid, hoge schulden op te lossen is echter meer nodig. Meer dynamiek in product- en arbeidsmarkten is nodig om investeringen te stimuleren en economische groei op lange termijn op een hoger niveau te krijgen. Ook kunnen overheden in landen waar binnen de Europese kaders nog budgettaire ruimte is meer doen om de vraag te stimuleren. Daarom zijn nu vooral de overheden aan zet om deze structurele hervormingen door te voeren. Zo kan de groei in de eurozone worden aangejaagd, met een positief effect op de lage inflatie in het eurogebied.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top