dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: “TLAC” vermindert risico’s mondiale systeembanken
DNB: “TLAC” vermindert risico’s mondiale systeembanken

DNB: “TLAC” vermindert risico’s mondiale systeembanken

  • Nederland
  • De Financial Stability Board (FSB) heeft voorstellen gelanceerd voor de afronding van een raamwerk dat grote systeembanken in staat moet stellen om zelfstandig verliezen op te kunnen vangen en deze ordelijk te kunnen afwikkelen. De afronding van dit raamwerk, de zogenoemde Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) standaard, betekent een cruciale stap voorwaarts in het verminderen van de risico's die deze banken kunnen opleveren voor de financiële stabiliteit en belastingbetaler.
  • TLAC_tcm46-315048
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb315049.jsp

Aanpak ‘Too-Big-To-Fail’-banken

Grote stappen zijn in de afgelopen jaren al gezet met de verhoogde eisen voor kapitaalbuffers volgens het nieuwe Bazel-III raamwerk, waaronder de nieuwe conservation buffer, de contracyclische buffer en de kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken. Terwijl deze eisen nadrukkelijk gericht zijn op de opbouw van kapitaalbuffers van de hoogste kwaliteit zoals aandelenkapitaal en reserves, voorzien de meest recente voorstellen in extra ruimte die ook met bepaalde vormen van schuldpapier kan worden opgevuld.

Het doel van het nieuwe raamwerk is de kans op en de impact van het falen van de zogenoemde ‘Too-Big-To-Fail’-banken te verminderen. Zo zijn met Bazel-III de kapitaalseisen in volume en kwaliteit opgeschroefd met als doel de kans op faillissement verder te beperken. Daarnaast worden resolutieplannen opgesteld en krijgen autoriteiten de beschikking over nieuwe instrumenten om banken af te kunnen wikkelen, zoals het bail-in instrument.

Naar geloofwaardige afwikkeling

De nieuwe TLAC-standaard is niettemin nodig om ervoor te zorgen dat voldoende middelen aanwezig zijn om verliezen te kunnen absorberen wanneer systeembanken onverhoopt toch in financiële problemen komen. Het gebrek aan deze capaciteit kwam pijnlijk aan het licht tijdens de financiële crisis, toen overheden moesten bijspringen.

De laatste voorstellen voorzien in een expliciet gereserveerde verliesabsorptiecapaciteit voor de afwikkeling van falende banken. Dat draagt er aan bij dat straks de kosten van een eventueel falen geloofwaardig kunnen worden afgewenteld op aandeelhouders en crediteuren, bijvoorbeeld met het bail-in instrument. De TLAC-eisen bevorderen bovendien dat in resolutie de kernactiviteiten van de bank over afdoende kapitaal beschikken om een doorstart te kunnen maken.

Consequentie is verder dat mondiale systeembanken het financieringsvoordeel zullen kwijtraken dat zij genieten door het impliciete overheidsvangnet. Dit zorgt voor een gelijker speelveld tussen systeembanken en niet-systeembanken. Ook neemt de disciplinerende werking van crediteuren toe door het verlies van het impliciete overheidsvangnet. Hierdoor zullen banken minder geneigd zijn om grote risico’s te nemen.

Naast kapitaal ook bepaalde schuldinstrumenten

In vergelijking met Bazel III kan voor het voldoen aan de TLAC-standaard een breder palet aan instrumenten voor de aanvullende verliesabsorptiecapaciteit worden gebruikt. Naast kapitaalinstrumenten zoals aandelen en hybride kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld converteerbare obligaties) kunnen banken ook schuldinstrumenten gebruiken om aan de nieuwe eis te voldoen.

Deze instrumenten moeten achtergesteld zijn aan verplichtingen die minder makkelijk en geloofwaardig verliezen kunnen dragen zoals deposito’s en derivaten. Hierdoor hoeft bij resolutie en bail-in geen onderscheid te worden gemaakt tussen crediteuren van gelijke rangorde in faillissement. Dit vermindert de kans op juridische problemen en schadeclaims, omdat crediteuren van gelijke rangorde niet ongelijk worden behandeld. Verder moeten TLAC-instrumenten een resterende looptijd tot aflossing hebben van minimaal één jaar om te borgen dat de capaciteit beschikbaar is bij resolutie.

De FSB-voorstellen vullen de huidige Bazel III minimum kapitaalvereiste van 8% aan naar 16 tot 20% van de risicogewogen activa. De definitieve eis wordt volgend jaar vastgesteld na de publieke consultatie en impactanalyse In lijn met de kapitaaleisen heeft de nieuwe standaard ook een ongewogen eis. Deze is tenminste 6% van de ongewogen activa of het dubbele van de minimale leverage ratio.

Impactanalyse

De TLAC-voorstellen liggen momenteel ter publieke consultatie voor. Tevens voert de FSB een impactanalyse uit om de kosten, baten en de economische effecten van de nieuwe standaard nader in kaart te brengen. Daarbij is het onderzoek naar historische verliezen van belang. Dit moet waarborgen dat de hoogte van de TLAC-eis voldoende is. De uitkomsten van de consultatie en impactanalyse worden gebruikt om de standaard in de loop van 2015 af te ronden.

De TLAC-voorstellen, waar ook DNB een bijdrage aan heeft geleverd, sluiten aan bij de nieuwe Europese regels. De Europese richtlijn over herstel en resolutie van banken (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) voorziet in een soortgelijke eis voor in beginsel alle banken; de zogenaamde Minimum Requirement on own funds and Eligible Liabilities (MREL).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top