vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenland toegenomen
DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenland toegenomen

DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenland toegenomen

  • Internationale
  • De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector zijn gedurende het derde kwartaal van 2013 met EUR 21 miljard toegenomen. Deze toename is grotendeels gelokaliseerd bij pensioenfondsen. De buitenlandse uitzettingen van de financiële sector namen vooral toe bij tegenpartijen van buiten het eurogebied (EUR 16 miljard). Ook op tegenpartijen in het eurogebied deed zich een toename voor.
  • Exposures_nl_tcm46-301768
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuwsbericht/dnb301764.jsp
  • Foreign_Exposures_nl_tcm46-301767

De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector namen in het derde kwartaal van 2013 met EUR 21 miljard (+1,2%) toe. Dit in tegenstelling tot het tweede kwartaal van dit jaar toen de uitzettingen met EUR 29 miljard (-1,6%) afnamen. De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector bedragen eind derde kwartaal van 2013 EUR 1.771 miljard, waarbij de positie op de VS de grootste is.

De toename van de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector in het derde kwartaal van 2013 is voor twee derde opgetreden bij Nederlandse pensioenfondsen (bijna EUR 14 miljard), terwijl de rest zich voordeed bij de Nederlandse banken (EUR + 9 miljard); bij de verzekeraars trad een kleine daling op (EUR – 1 miljard). Per land lopen de ontwikkelingen zeer uiteen. De grootste toename vond plaats op Frankrijk (EUR +9 miljard), de uitzettingen op de VS namen met een even groot bedrag af.

Voor de Nederlandse financiële sector als geheel namen dit kwartaal de buitenlandse uitzettingen op alle drie de tegensectoren toe. Voor de helft ging het om een stijging van uitzettingen op buitenlandse banken. Deze stegen dit kwartaal met EUR 11 miljard (+3,9%). Zo zijn vooral de posities op Franse banken en in mindere mate Britse banken toegenomen; overigens kunnen dergelijke posten per kwartaal aanzienlijk fluctueren.

Ook de uitzettingen op buitenlandse overheden namen aanmerkelijk toe met een stijging van ruim EUR 8 miljard (+1,7%). Daarbij daalden echter de uitzettingen op overheden van landen in het eurogebied. Dit komt geheel door een afname van de positie op de Duitse overheid (EUR -5 miljard), zowel door koersverliezen als verkopen. Anderzijds is sprake van een toename in de portefeuille overheidsobligaties uitgegeven door de Franse en Spaanse overheid (tezamen bijna EUR + 4 miljard), vooral door aankopen. Een lagere spread op de Franse en Spaanse lange rente ten opzichte van Duitse rente heeft mogelijk aan deze per saldo portefeuilleverschuiving bijgedragen. Verder namen de posities op overheden buiten het eurogebied toe (VK en enkele Aziatische landen).

In tegenstelling tot de toename van de buitenlandse uitzettingen zijn de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op binnenlandse partijen in het derde kwartaal van 2013 afgenomen. De afname was met EUR 23 miljard (-2%) zelfs nog groter dan de toename op het buitenland. Dit trad voor het overgrote deel op bij de banken. De bancaire kredietverlening aan niet-financiële bedrijven is afgenomen, het uitstaand bedrag aan woninghypotheken is gedaald door securitisatie, terwijl ook het bezit aan Nederlandse staatsobligaties is verminderd, vooral door verkopen, maar ook vanwege koersverlies. Ook bij Nederlandse verzekeraars daalden de uitzettingen op het binnenland vooral in de vorm van een vermindering van deposito’s en korte leningen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top