donderdag, januari 24, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Versterking bankbalansen een missing link voor Europese groeiherstel
DNB: Versterking bankbalansen een missing link voor Europese groeiherstel

DNB: Versterking bankbalansen een missing link voor Europese groeiherstel

  • Europa
  • Versterking bankbalansen een missing link voor Europese groeiherstel In het actuele debat over de oorzaken van het trage groeiherstel van de ontwikkelde economieën betogen sommige academici en beleidsmakers dat de economische vraag een impuls nodig heeft. In het eurogebied wordt het groeiherstel mede belemmerd door knelpunten bij het kredietaanbod. Een gezonde bankensector is noodzakelijk om deze knelpunten te verminderen. De aanstaande beoordeling van de banken door de ECB draagt daaraan bij, door het bevorderen van de markttoegang en kapitaalversterking van de banken. Het kan zo bijdragen aan het economische herstel.
  • Grafiek-DB_tcm46-307699
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb307701.jsp

Tekortschietende vraag?

Met een verwachte groei tussen 1 en 2% in 2014-16 kent de economie van het eurogebied de komende jaren een traag groeiherstel. Ook de Amerikaanse economie herstelt in een trager dan gebruikelijk tempo. Sommige economen trekken hieruit de conclusie dat de economie op een structureel lager groeipad is beland. Een van de verklaringen daarvoor is gebaseerd op de hypothese van secular stagnation, die veronderstelt dat de rente gecorrigeerd voor inflatie (de reële rente) te hoog is waardoor er te weinig wordt geïnvesteerd. Om uit deze situatie te komen zou de overheid de vraag moeten stimuleren met expansief begrotingsbeleid en de centrale bank de inflatie en vermogensprijzen door aankopen van activa en uitbreiding van de geldhoeveelheid.

Anderen brengen hier tegenin dat uitbreiding van liquiditeit in de economie niet-rendabele projecten bevordert en zeepbellen op financiële markten in de hand werkt. Bovendien zou dit beleid door de ongelijke verdeling van vermogen tussen huishoudens niet de gewenste effecten op de economie hebben. Het is daarbij twijfelachtig of een lagere reële rente, door hogere inflatie, de vraag naar krediet en producten zal stimuleren als huishoudens en bedrijven moeilijk nieuw krediet kunnen krijgen en hoge schulden uit het verleden met zich meedragen.

Knelpunten aan de aanbodkant

In het eurogebied wordt het groeiherstel belemmerd door hoge schulden van huishoudens en bedrijven. De hoge schulden en – in sommige landen – hoog opgelopen wanbetalingen maken banken terughoudend om nieuw krediet te geven. Dit uit zich in het eurogebied in krimpende kredietvolumes en een hogere rente op krediet aan niet-financiële bedrijven ten opzichte van de rente op bedrijfsobligaties. Die rente is sinds 2011 sterker gedaald dan de bancaire leenrente (zie grafiek). Hiervan profiteren met name de grotere niet-financiële bedrijven met toegang tot de obligatiemarkt. Vooral kleinere bedrijven – zonder markttoegang – worden geconfronteerd met de hogere rente op bankkrediet.

Leenrentes bedrijven in het eurogebied

Het afgenomen aanbod van krediet door banken hangt mede samen met de onzekerheid over de financiële positie van bedrijven, met name het Europese midden- en kleinbedrijf, waar faillissementen de afgelopen jaren snel zijn gestegen door de achterblijvende economische groei. Een andere oorzaak voor het afgenomen kredietaanbod is de noodzaak bij banken om hun balansen te versterken. Dit doen ze door meer kapitaal aan te houden, maar ook door vermindering van risicovollere activa, zoals leningen aan bedrijven met een zwakke financiële positie.

Recept voor herstel

De onzekerheid over de kwaliteit van bedrijfsleningen werkt negatief door op de financieringsmogelijkheden van Europese banken. Het beperkt hen in het verstevigen van de kapitaalpositie, wat nodig is om meer nieuwe kredieten te verstrekken. Ook opschoning van de bankbalansen kan daaraan bijdragen. Het kan een prikkel geven aan zwakke bedrijven om hun financiële huishouding op orde te brengen, als banken onrendabele leningen niet langer herfinancieren. Dit kan gunstig doorwerken op de kwaliteit van de kredietportefeuilles van de banken.

De activabeoordeling en stresstest, die de ECB dit jaar bij Europese banken uitvoert, vormen een belangrijke bijdrage aan de vermindering van onzekerheid over de kwaliteit van de bankbalansen. Deze aanpak vergroot de transparantie over de financiële positie van de banken, zorgt voor eventueel noodzakelijke corrigerende maatregelen, zoals herkapitalisatie of herschikking van bankactiviteiten. Dit ondersteunt de financierings- en kapitalisatiemogelijkheden van de banken en hun ruimte voor nieuwe kredietverlening. De versterking van de aanbodkant van de bankensector kan daarmee bijdragen aan het economische herstel.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top