woensdag, december 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Vertrouwen in financiële instellingen licht toegenomen
DNB: Vertrouwen in financiële instellingen licht toegenomen

DNB: Vertrouwen in financiële instellingen licht toegenomen

  • Nederland
  • Het vertrouwen van het publiek in Nederlandse financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar weer licht toegenomen, na een afname het jaar daarvoor. Het vertrouwen blijft wel over de gehele linie onder pre-crisis-niveaus, zo blijkt uit een nieuwe peilingvan het DNB Household Survey (DHS) van april.
  • figuur-1_tcm46-310494
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb310579.jsp
  • Figuur-2_tcm46-310495

Figuur 1: Vertrouwen in eigen bank, levensverzekeraar en pensieonfonds

Vertrouwen van het publiek in financiële instellingen is een belangrijke voorwaarde voor een stabiel financieel stelsel. Daarom peilt DNB jaarlijks hoe het met dit vertrouwen gesteld is. De peiling wordt gehouden door middel van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.

Respondenten wordt onder andere gevraagd of zij er vertrouwen in hebben dat hun eigen bank, levensverzekeraar respectievelijk pensioenfonds aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Met name bij banken en verzekeraars blijkt het vertrouwen al sinds 2009 binnen een betrekkelijk smalle en stabiele marge te fluctueren.

Het aantal respondenten dat aangeeft een volledig of overwegend vertrouwen in de eigen bank te hebben steeg tussen april 2013 en april 2014 licht van 71% naar 73%. Dat niveau is evenwel nog altijd 17 procentpunt lager dan in 2007 (zie figuur 1).

Het vertrouwen in de eigen levensverzekeraar steeg substantieel, van 72% naar 76%. Wellicht houdt dit verband met de gestegen aandelenkoersen, waardoor bezitters van verzekeringsproducten die aan de beursontwikkelingen zijn gekoppeld, de waarde van hun polis zagen stijgen.

Het publieke vertrouwen in het eigen pensioenfonds nam licht toe van 55% in 2012 naar 57% dit jaar. Dit is nog altijd 28 procentpunt lager dan in 2007. Deze score ligt ook beduidend lager dan de scores voor banken en verzekeraars. Het relatief lage vertrouwen in de pensioensector houdt mogelijk verband met de kortingen op pensioenaanspraken, de aanhoudende discussie over de toekomst van het pensioenstelsel en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Verder werd gevraagd of banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen. Daarbij valt op dat respondenten structureel een sterker vertrouwen hebben in hun ‘eigen’ bank, verzekeraar of pensioenfonds dan in de banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Voor banken en verzekeraars is dit conform verwachting: immers, als het omgekeerde waar zou zijn zou men een motief hebben om van instelling te veranderen. Pensioendeelnemers kunnen echter niet kiezen bij welk pensioenfonds zij hun aanspraken onderbrengen. Bovengenoemde verklaring gaat daar dus niet op.

Het oordeel over de deskundigheid van bestuurders van financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar fors gestegen. Het oordeel ten aanzien van integriteit blijft overwegend negatief. Op de stelling dat bestuurders deskundig zijn reageert 41% positief (2013: 33%, zie figuur 2).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top