dinsdag, december 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNBulletin: Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn
DNBulletin: Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn

DNBulletin: Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn

  • Nederland
  • In de maatschappelijke discussie over zorgkosten en -premies wordt regelmatig bepleit dat zorgverzekeraars lagere kapitaalbuffers kunnen aanhouden, waardoor zorgpremies kunnen worden verlaagd. Behalve bij scherpe premies, zijn zorgverzekerden echter ook gebaat bij verzekeraars die in hun buffers rekening houden met alle toekomstige ontwikkelingen en risico’s.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb297492.jsp

Lagere zorgpremies?

Net als in andere jaren is er in het najaar veel maatschappelijke discussie over de vaststelling van de premies voor de basiszorgverzekering. Dit jaar krijgt deze discussie extra aandacht vanwege de lastenverzwaringen en aanvullende bezuinigingen die zijn aangekondigd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Lagere zorgpremies zouden immers een meer dan welkom effect op de koopkracht bieden. De gunstige winstontwikkeling en de omvang van de buffers van zorgverzekeraars in 2012 voeden de gedachte dat er ruimte is voor verlaging van die buffers. Als de financiële positie van de zorgverzekeraars wordt bekeken aan de hand van de toekomstige ontwikkelingen in de sector en in het verzekeringstoezicht, kan die conclusie echter niet voor de hele sector worden getrokken.

Ontwikkeling winst en kapitaalbuffers

Door de winst van de sector in 2012, 1,4 miljard euro, kan het beeld ontstaan dat zorgverzekeraars voortdurend hoge winsten maken. Het bedrijfsresultaat van zorgverzekeraars fluctueert over de jaren echter aanzienlijk. Voor individuele zorgverzekeraars is deze schommeling des te sterker omdat de zorguitgaven en -inkomstenraming van tal van factoren afhankelijk is, en schadejaren en boekjaren bij zorgverzekeraars niet goed aansluiten. Tegen die achtergrond maakt de ene zorgverzekeraar een andere financiële afweging dan de andere. Bijvoorbeeld vanwege andere verwachtingen over de toekomst van het zorgstelsel en verschillen in capaciteit om de zorguitgaven bij te sturen.

De aanwezige kapitaalbuffers bij zorgverzekeraars zijn meegegroeid met de kapitaaleis die de Nederlandsche Bank (DNB) oplegt. Ook nadat in 2010 en 2012 de kapitaaleis voor de basisverzekering is verhoogd in reactie op de toegenomen risico’s, bleef de verhouding tussen de aanwezige buffers en de kapitaaleis vrij constant.

Komend jaar blijft de hoogte van de kapitaaleis voor basiszorgverzekeraars ongewijzigd op 11% van de bruto schadelast. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel kapitaal zij boven deze harde ondergrens aanhouden. Een veiligheidsmarge ten opzichte van de ondergrens wordt ook vanuit toezichtperspectief verstandig geacht. DNB stelt hieromtrent echter geen algemene voorschriften. De ‘interne streefnorm’ verschilt per zorgverzekeraar, en ligt tot dusver doorgaans beduidend boven de wettelijke kapitaaleis.

Kapitaaleis en buffers

Om de aanwezige marge te verklaren, verwijst de sector vaak naar de toezichteisen van DNB en de veranderingen in de zorgsystematiek. De harde ondergrens voor de buffers wordt komende jaren op een andere leest geschoeid door aanpassingen in het verzekeringstoezicht. Nieuwe Europese toezichtregels vragen dat verzekeraars op een risico-gebaseerde manier naar hun bedrijf gaan kijken. Hierdoor geeft het benodigd kapitaal een betere afspiegeling van alle risico’s, en zal er naar verwachting ook een duidelijker verband zijn tussen de kapitaaleis en de initerne streefnormen.

De aankomende periode vormt een tussenfase, waarin verzekeraars alvast belangrijke stappen in de richting van het nieuwe raamwerk maken. DNB vraagt verzekeraars in dit kader om al komend jaar een integrale analyse op te stellen over hun benodigd kapitaal, risico’s en strategische koers. Door de nieuwe regels kunnen zorgverzekeraars beter anticiperen op de middellange termijn trends en de risico’s die daarmee samenhangen. De inhoud en voorspelbaarheid van deze trends wordt daardoor belangrijker.

Toenemende risico’s zorgverzekering

Zorgverzekeraars zullen met name rekening willen houden met toenemende risico’s en aanhoudende onzekerheid. Zo blijft de geraamde schadelast – de grondslag voor de risico’s – op termijn toenemen. En de systeemonzekerheid houdt aan: het stelsel blijft in ontwikkeling waardoor nieuwe risico’s kunnen ontstaan en de datakwaliteit bij zorgverzekeraars nog niet stabiel is.

Zo gaan basiszorgverzekeraars steeds meer risico zelf dragen. Dit volgt uit kabinetsbeleid waarbij het systeem van onderlinge verrekeningen achteraf, in stappen wordt afgebouwd. Omdat de kans op financiële uitschieters bij een zorgverzekeraar hierdoor toeneemt, zal de kapitaaleis mogelijk verder stijgen.

Voor de hele sector onderstrepen deze ontwikkelingen de noodzaak om bij de bepaling van de hoogte van de kapitaalbuffers in te spelen op de toekomst. Een betere analyse van de risico’s helpt de omvang van de aanwezige buffers te onderbouwen. De afweging of de huidige kapitaalbuffers vanuit dit perspectief voldoende zijn, zal daarbij per zorgverzekeraar uiteen lopen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top