maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNBulletin: Maatschappij kan nog niet zonder contant geld
DNBulletin: Maatschappij kan nog niet zonder contant geld

DNBulletin: Maatschappij kan nog niet zonder contant geld

  • Nederland
  • Moeten we ons voorbereiden op een toekomst zonder cash? De Nederlandsche Bank (DNB) denkt van niet. Het gebruik van de pinpas blijft weliswaar groeien en geleidelijk wordt er aan de kassa minder contant betaald, maar cash blijft een kernrol vervullen. Meer pinnen past in het streven om het toonbankbetalingsverkeer veiliger en efficiënter te maken. Tegelijkertijd zet DNB zich ervoor in dat contant geld algemeen bruikbaar en beschikbaar blijft, en de cash-keten goed functioneert.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb292813.jsp

Gebruik pinpas blijft groeien

Aan de kassa wordt steeds meer gepind, terwijl het gebruik van contant geld geleidelijk afneemt. De zojuist door DNB gepubliceerde onderzoeksresultaten laten zien dat de pinomzet aan de Nederlandse toonbanken in de afgelopen drie jaar is gestegen van € 81 miljard (2010) naar € 84 miljard (2012). De cashopnamen bij de banken via geldautomaten (gea’s) liepen terug van € 52 miljard in 2010 tot € 49 miljard in 2012. Qua omzet heeft het pinnen cash dus ingehaald. In aantallen gerekend maakt cash nog steeds het grootste deel uit van de betaaltransacties. Zo lag het aantal contante toonbank transacties in 2012 op 3,8 miljard, tegen 2,5 miljard pintransacties. Cash vervult dus nog steeds een kernrol.

De groei van het gebruik van de pinpas past in het streven van het door DNB voorgezeten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer om het toonbankbetalingsverkeer veiliger en efficiënter te maken. Meer gebruik van de pinpas aan de kassa, ook voor kleinere bedragen, brengt immers maatschappelijke kostenvoordelen met zich mee. Toch heeft contant geld nog altijd een aantal belangrijke voordelen. Contant betalen vergt in doorsnee 20% minder tijd aan de kassa. Daarnaast is contant geld het enige toonbank-betaalmiddel dat vrijwel overal wordt geaccepteerd en is het ook het belangrijkste alternatief als de elektronische betaalketen om welke reden dan ook niet functioneert (bijv. technische storingen of cyberaanvallen).

Cash is voor de slinkende maar nog steeds aanwezige groep van mensen die (evt. tijdelijk) geen debit-/creditcard hebben het enige toonbankbetaalmiddel (financial inclusion). Het kan vanwege zijn overzichtelijkheid een belangrijk middel zijn om uitgaven te beheersen, en voor slechtzienden is pinnen vooralsnog niet altijd een bruikbaar alternatief.

Cash is anoniem waardoor het als betaalmiddel een mate van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt. Dat heeft als keerzijde dat cash gebruikt kan worden om belasting te ontduiken, waartegenover echter wettelijke maatregelen staan zoals een meldingsplicht bij verdachte transacties.

Contant geld moet algemeen bruikbaar en beschikbaar blijven

DNB verwacht dan ook dat contant geld voorlopig onmisbaar blijft. Daarom is van belang dat contant geld algemeen bruikbaar en beschikbaar blijft als betaalmiddel bij de kassa. Dat wil zeggen dat de consument makkelijk contant geld van zijn bankrekening moet kunnen opnemen of erop storten. En het betekent voor de winkeliers dat goede faciliteiten beschikbaar zijn om hun kassaopbrengst op hun bankrekening te storten.

Dat winkels contante bedragen afronden op 5 cent en de hoogste coupures niet accepteren maakt cash efficiënter en veiliger, en doet indien flexibel toegepast geen afbreuk aan de algemene bruikbaarheid van cash als zodanig. DNB staat in beginsel ook niet afwijzend tegenover experimenten met cashloze winkels, zoals die thans plaatsvinden, maar het op grotere schaal weigeren van contante betalingen is onwenselijk.

Cash-keten moet goed blijven functioneren

In Nederland brengt DNB eurobankbiljetten in omloop. Vanuit die bijzondere positie zet DNB zich in voor een goed functionerende cashketen, zoals die wordt verzorgd door de banken, waardetransporteurs, geldverwerkers en DNB. Een verdere rationalisatie van de infrastructuur voor contant geld kan wat haar betreft plaatsvinden zo lang dit geen afbreuk doet aan de veiligheid en betrouwbaarheid.

Zo moet het publiek er bijvoorbeeld op kunnen rekenen dat eurobankbiljetten uit geldautomaten echt zijn. Om winkeliers en publiek in staat te stellen de echtheid goed te kunnen controleren, mogen de door geldautomaten uitgegeven bankbiljetten niet versleten zijn. Hoewel in Nederland het aantal valse eurobankbiljetten de afgelopen jaren is afgenomen, blijft waakzaamheid ook op dat terrein geboden. DNB zal de komende jaren haar toezicht op marktpartijen die eurobankbiljetten via een geldautomaat recirculeren, versterken. Daarnaast is recent door DNB een app ontwikkeld waarmee een eurobiljet eenvoudig op echtheid kan worden gecontroleerd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top