dinsdag, juni 22, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / EBA maakt resultaten van de Rabobank bij EU-brede stresstest 2016 bekend
EBA maakt resultaten van de Rabobank bij EU-brede stresstest 2016 bekend

EBA maakt resultaten van de Rabobank bij EU-brede stresstest 2016 bekend

  • Nederland
  • De Rabobank heeft deelgenomen aan de EU-brede stresstest van 2016, uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA), in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie (EC) en het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB).
  • Rabobank
  • pressoffice@rabobank.nl

De Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening.

Uitgangspunt van de test is de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van Rabobank op 31 december 2015 (13,5% op transitionele basis en 12,0% op fully loaded basis). In de stresstest is gebruik gemaakt van twee scenario’s. In het basisscenario wordt uitgegaan van de macro-economische voorspellingen die de Europese Commissie in het najaar van 2015 heeft opgesteld. In het stressscenario wordt uitgegaan van sterk verslechterende macro-economische omstandigheden. In het basisscenario houdt de Rabobank een sterke kapitaalbuffer van 13,3% en in het stressscenario loopt de CET1 ratio terug naar 8,1% in 2018. Bij het interpreteren van deze uitkomsten is het van belang om de onderliggende macro-economische scenario’s en methodologische aannames te duiden.

Het stresscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2016-2018). De veronderstelde stress in termen van druk op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is voor Nederland (Rabobanks thuismarkt) groter dan het gemiddelde van de gehele eurozone. Voorts wordt uitgegaan van een stijging van de rentestand.

De volgende elementen uit de methodologie zijn voor Rabobank het meest relevant. De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2015. Daarnaast kunnen de bedrijfskosten niet lager uitkomen dan op het niveau van 2015. Bovendien wordt er bij de stresstest vanuit gegaan dat banken hogere financieringskosten slechts in beperkte mate kunnen doorberekenen aan hun kredietklanten. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat de vergoeding op spaargeld sneller wordt verhoogd dan Rabobank in het verleden heeft ervaren, zelfs tijdens de financiële crisis. Een ander element uit de methodologie houdt verband met de boekhoudkundige verwerking van  hedges die zich vertalen in verliezen in het tradingboek. Hoewel economisch gezien de totale positie neutraal is, gebruikt de EBA de historische volatiliteit van de marktwaarde als een maatstaf voor de risicograad van het beperkte tradingboek van Rabobank.

Ten slotte zijn in de stresstest geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen meegenomen. De effecten van de strategische richting die de Rabobank eind 2015 heeft aangekondigd zijn nog niet zichtbaar in de resultaten van de test.

De bank heeft de uitvoering van haar Strategisch Kader 2016-2020 voortvarend ter hand genomen. Eén van de doelstellingen is het bereiken van een sterke CET1 ratio van ten minste 14%. Dit wordt bereikt door een balansreductie en een verbetering van de financiële performance. De balansverkorting zal resulteren in het vrijspelen van kapitaal en in een geringere behoefte aan geld- en kapitaalmarktfinanciering.

Sinds begin dit jaar heeft de Rabobank al diverse transacties uitgevoerd om de balans te verkorten en heeft de bank een personeelsreductie van circa 2.000 fte’s doorgevoerd. Deze initiatieven zullen de financiële positie van de Rabobank verder versterken en de bank weerbaarder maken in het geval dat de economische omstandigheden fors zouden verslechteren. Bij het jaarlijkse kapitaalbeoordelingsproces (SREP) zal de ECB hier rekening mee houden.

De EU-brede stresstest van 2016 kent geen minimumeis of drempel waaraan een financiële instelling moet voldoen. De test is bedoeld als cruciale input voor het toezichtproces in 2016. Aan de hand van de resultaten kunnen de bevoegde instanties op basis van een gemeenschappelijke methodiek en aannames beoordelen of de Rabobank ook in een stressscenario kan blijven voldoen aan haar kapitaalsvereisten.

De volledige resultaten van de Rabobank zijn beschikbaar op de website van de EBA (via onderstaande link).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top