zaterdag, september 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / EBN: Meer investeringen gasindustrie nodig om productieniveau op peil te houden
EBN: Meer investeringen gasindustrie nodig om productieniveau op peil te houden

EBN: Meer investeringen gasindustrie nodig om productieniveau op peil te houden

  • Nederland
  • Uit het rapport van EBN – dat als staatsdeelneming in vrijwel alle ‘kleine’ velden in Nederland participeert, zowel op land als op zee – blijkt dat zich in de Nederlandse ondergrond nog zo’n 600 miljard m3 aan winbaar gas bevindt (los van het grote veld bij Slochteren). Bij het huidige productieniveau van 30 miljard m3 per jaar, zou dat voldoende zijn voor nog twintig jaar aan productie (Eén miljard m3 is gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 700.000 huishoudens.)
  • 1305_FODOG_verwachte winbare volumes uit kleine velden
  • EBN B.V.
  • http://www.ebn.nl
  • ebn.mail@ebn.nl
  • http://www.ebn.nl/Actueel/Paginas/EBN-geeft-waarschuwingssignaal-af-in-Focus-on-Dutch-Oil-and-Gas-2013.aspx
  • 1305_FODOG_Scenario's productieverwachting uit kleine velden per categ...

Makkelijk winbaar gas

Focus on Dutch Oil & Gas 2013 laat zien dat het tijdperk van het ‘Makkelijk Winbare Gas’ voorbij is in Nederland. De opsporing en productie van gas uit kleine velden wordt steeds lastiger, zowel technologisch als economisch gezien. Dit betekent dat investeringen moeten worden opgekrikt om de huidige productieniveaus te kunnen handhaven.

EBN heeft uitgerekend dat onder een ‘business-as-usual’ scenario – dat wil zeggen, als booractiviteiten op het huidige niveau en volgens de huidige trend worden voortgezet en de bekende voorraden worden ontwikkeld – productie uit nieuwe velden zal dalen van 30 miljard m3 in 2012 naar slechts 10 miljard m3 in 2030. In de periode 2006-2010 lag de jaarlijkse productie uit kleine velden nog rond 40 miljard m3. (De kleine velden waren goed voor zo’n 36% van de Nederlandse gasproductie in 2012.)

EBN heeft de ambitie geformuleerd om de productie uit kleine velden in Nederland op of nabij het huidige niveau van 30 miljard m3 te handhaven tot tenminste 2030. Om dit doel te verwezenlijken, moet het jaarlijkse investeringsniveau in de industrie worden verhoogd van €1,1 miljard nu tot rond €1,4 miljard in 2020, zo blijkt uit het rapport. Dit betekent dat voor de periode tot 2030 ruim €20 miljard moet worden geïnvesteerd door de gasindustrie. Dit is het dubbele van wat je zou mogen verwachten onder een business-as-usual scenario (waarbij de investeringen geleidelijk zouden afnemen). EBN is er van overtuigd dat Nederland nog steeds een aantrekkelijk investeringsklimaat biedt voor activiteiten in de upstream gas- en oliesector.

Nieuwe voorraden

In Focus worden drie belangrijke activiteiten besproken die kunnen bijdragen aan een hogere productie: verlenging van de levensduur van velden; opsporing van nieuwe voorraden en de winning van moeilijk winbaar gas zoals uit tight reservoirs en kleisteen reservoirs (ook wel schalie genoemd).

Verlenging levensduur

Gasvelden worden nooit volledig leeggepompt – een deel van het gas blijft altijd in de grond omdat het op een bepaald moment niet meer rendabel is om het eruit te halen. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken weet de industrie echter deze ‘winbaarheidsfactor’ (het percentage gas dat daadwerkelijk kan worden geproduceerd) steeds verder te verhogen.

De afgelopen jaren hebben producenten de levensduur van de kleine velden in Nederland met drie tot vier jaar weten te verlengen, met name dankzij de hogere gasprijzen en nieuwe technologieën. Het is van cruciaal belang dat de bedrijven blijven investeren in dit soort technologieën, zo stelt EBN.

EBN heeft 30 kleine velden in Nederland geïdentificeerd die de grootste potentie bieden voor een verlenging van de levensduur. Samen zouden deze velden maar liefst 130 miljard m3 aan extra gas kunnen voortbrengen. Daarvoor moeten zogenaamde infill wells worden aangelegd, dit zijn extra putten tussen de bestaande productieputten, waarmee de winbaarheidsfactor kan worden vergroot. (Het getal van 130 miljard m3 is verwerkt onder ‘winbare volumes’ in de grafiek Verwachte winbare volumes uit kleine velden.)

Opsporing

Hoewel zoals gezegd de grootste en makkelijkst vindbare velden ongetwijfeld al zijn ontdekt, is het nog steeds mogelijk om aanzienlijke nieuwe gasvoorraden te vinden in Nederland. EBN voert op dit moment twee exploratie-onderzoeken uit om nieuwe voorraden in kaart te brengen. De eerste, de DEFAB studie (die betrekking heeft op de A, B, D, E en F blokken op zee), gestart in 2012, toont mogelijke voorraden van enkele honderden miljarden m3. De tweede studie, over de aardlaag die het Dinantien carbonaat wordt genoemd, laat potentieel zien maar is nog niet afgerond. (Ze zijn niet verwerkt onder ‘winbare volumes’ in de grafiek Verwachte winbare volumes uit kleine velden.)

EBN tekent hierbij aan dat het van cruciaal belang is dat de infrastructuur op zee aanwezig blijft als we willen dat deze nieuwe voorraden ooit worden gewonnen. De meeste voorraden bevinden zich in de nabijheid van bestaande boorplatforms en pijpleidingen. Als deze infrastructuur wordt ontmanteld, wordt het veel duurder om nieuwe productie te realiseren.

Moeilijk winbaar gas

Nederland beschikt over grote voorraden in tight reservoirs, dat wil zeggen, gas dat wordt gewonnen uit minder goed doorlaatbare reservoirs. Deze voorraden kunnen worden ontsloten met behulp van diverse stimulatietechnieken. Een veel toegepaste techniek is hydraulic fracturing, een technologie waarbij gesteente wordt gespleten door een vloeistof onder hoge druk in te brengen.

Gas uit kleisteen (ook wel schalie genoemd) valt ook onder de categorie moeilijk winbaar gas en wordt gewonnen met dezelfde techniek hydraulic fracturing. Het rapport maakt duidelijk dat het voor de toekomst van de Nederlandse gasproductie belangrijk is dat het potentieel aanwezig gas in schalie reservoirs wordt onderzocht. Uiteraard moet het eerst absoluut zeker zijn dat dit gas veilig en verantwoord kan worden gewonnen. Vandaar ook dat het ministerie van Economische Zaken onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar deze kwestie. De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar bekendgemaakt.

Olieproductie

Tot slot besteedt Focus on Dutch Oil & Gas 2013 ook aandacht aan de vooruitzichten van de Nederlandse olieproductie. Nederland staat misschien niet bekend als een groot olieproducerend land, maar toch zijn er interessante mogelijkheden voor olieproductie, mede ook dankzij de permanent hogere olieprijzen van de laatste jaren.

Vorig jaar is op 24 januari het beroemde Schoonebeek olieveld, het grootste olieveld op land in West-Europa, weer in gebruik genomen door NAM, na 15 jaar te hebben stilgelegen. Vorig jaar produceerde Schoonebeek 1,8 miljoen vaten olie (6.040 per dag). Die productie zal naar verwachting hoger worden zodra de techniek van lagedruk-stoominjectie volledig operationeel is. Over de komende 25 jaar zal Schoonebeek naar verwachting zo’n 100 tot 120 miljoen vaten olie opleveren, ongeveer 12.000 per dag. Een ander kortgeleden opnieuw opgestart olieveld, P15-Rijn, dat eind 2010 opnieuw in gebruik werd genomen door Taqa, produceert zo’n 1.200 vaten per dag.

Samen waren Schoonebeek en P15-Rijn goed voor ongeveer 0,01% van de wereldolieproductie in 2012, dus daarmee is Nederland mondiaal geen grote olieproducent. Toch leveren ze een niet te verwaarlozen inkomstenbron op voor zowel de producenten als de Nederlandse Staat. Dat niet alleen: er zijn ook goede mogelijkheden om de Nederlandse olieproductie verder uit te breiden.

EBN heeft met name onderzoek gedaan naar een veelbelovend gebied op zee dat F17 wordt genoemd (ongeveer 100 km ten noordwesten van Friesland). Hier liggen vier bekende velden met een behoorlijk ontwikkelingspotentieel en een nieuw veld, waaruit in totaal zo’n 100 miljoen vaten olie zouden kunnen worden gewonnen. De totale investering voor deze activiteit (voor een productieplatform, onderzeese constructies en speciale pijpleidingen) zou rond €2,3 miljard bedragen. Na aftrek van operationele kosten en ontmantelingskosten, zou er een winst overblijven van €1,5 miljard – dit na aftrek van belastingen en andere bijdragen aan de staatskas, die eveneens ‘substantieel’ zouden zijn, aldus Focus.

F17 is slechts één voorbeeld. Volgens Focus zijn er zo’n 90 andere velden op zee die samen zo’n 500 miljoen vaten aan voorraden bevatten, waarvan op zijn minst een deel winbaar is. Kortom, voor Nederland is het moment van ‘piekolie’ wellicht nog niet aangebroken: in de komende tien jaar zou de olieproductie misschien zelfs een historisch hoogtepunt kunnen bereiken.

Over Focus on Dutch Oil & Gas

EBN geeft sinds 2009 ieder jaar Focus on Dutch Oil & Gas uit. Dit rapport biedt een uniek overzicht van de actuele toestand van de Nederlandse gas- en oliesector en de kansen en bedreigingen die EBN ziet voor de gas- en olieproductie in Nederland.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top