dinsdag, september 25, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / Economische prognoses EU: bredere groei
Economische prognoses EU: bredere groei

Economische prognoses EU: bredere groei

  • Europa
  • De vooruitzichten voor de EU-economie worden beter. Niet alleen zijn er aanwijzingen dat de groei van het bbp op korte termijn aan vaart zal winnen, ook voor het herstel op de middellange termijn wordt de situatie gunstiger.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://ec.europa.eu
  • jaume.duch@europarl.europa.eu
  • http://ec.europa.eu/news/economy/140505_nl.htm

Alle belangrijke indicatoren wijzen op aanhoudend herstel

Sinds de laatste winterprognose van de Commissie blijft de economie zich zowel in de gehele EU als in de eurozone zich langzaam maar zeker herstellen. Na een reële groei van het bbp in 2014 (met 1,6% in de EU en 1,2% in de eurozone) zal de groei in 2015 naar verwachting nog meer aantrekken (met respectievelijk 2% en 1,7%). Hoewel het groeitempo blijft variëren, wordt de kloof tussen de snelste groeiers en de slechtst presterende landen kleiner. In 2015 zouden alle EU-economieën weer in de positieve groeicijfers moeten zitten.

Eurocommissaris Siim Kallas zei hierover: “Het herstel heeft zich bestendigd. De tekorten zijn afgenomen, de investeringen trekken aan en, heel belangrijk, de arbeidsmarkt begint zich te herstellen. De voortdurende hervormingen van de lidstaten en de EU beginnen te renderen. Deze aanhoudende structurele aanpassingen doen mij terugdenken aan de grondige hervormingen die de Midden- en Oost-Europese economieën sinds de jaren 90 hebben doorgevoerd, in de aanloop naar hun toetreding tot de EU precies 10 jaar geleden. Hun ervaringen laten zien hoe belangrijk het is om tijdig structurele hervormingen in te zetten en daarna door te gaan op de ingeslagen weg, wat er ook gebeurt. In die geest moeten we ons blijven inzetten om de Europeanen meer banen en extra groeipotentieel te geven.”

Werkloosheid

De situatie op de arbeidsmarkt begon in 2013 te verbeteren. Omdat de economische groei echter beperkt bleef en de werkgelegenheid zelfs bij herstel altijd wat achterop hinkt, valt er op de korte termijn maar een zeer geringe netto banengroei te verwachten.

De werkloosheid zal dit jaar in de eurozone en de EU naar verwachting lichtjes dalen. In 2015 komt het werkloosheidscijfer volgens de ramingen op zo’n 10,1% in de EU en 11,4% in de eurozone. In de prognoseperiode blijven er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de landen (variërend van 4,8% in Oostenrijk tot 26% in Griekenland dit jaar).

Inflatie

De inflatie zal nog enige tijd laag blijven, onder andere door: dalende grondstoffenprijzen, de gunstige koers van de euro, de nog steeds zwakke vraag en de beperkte toename van het concurrentievermogen in kwetsbare EU-landen.

Van een geringe 0,8% in de eurozone en 1% in de EU dit jaar, zal de inflatie in 2015 enigszins stijgen tot gemiddeld 1,2%, respectievelijk 1,5%.

Overheidsfinanciën

In de periode 2011-2013 hebben veel EU-landen drastisch gesnoeid in de overheidsuitgaven. Dankzij deze inspanningen en de betere omstandigheden, zijn de begrotingen inmiddels meer in evenwicht.

In 2014 zullen de begrotingstekorten waarschijnlijk beperkt blijven tot 2,5% van het bbp (zowel in de EU als in de eurozone). De schuldquote van de EU zal dit jaar vermoedelijk pieken rond 90% (96% in de eurozone) om vervolgens vanaf 2015 weer te gaan dalen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top