maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / Economische winterprognoses: vooruitzichten zijn verbeterd, maar blijven met onzekerheid omgeven
Economische winterprognoses: vooruitzichten zijn verbeterd, maar blijven met onzekerheid omgeven

Economische winterprognoses: vooruitzichten zijn verbeterd, maar blijven met onzekerheid omgeven

  • Europa
  • Volgens de winterprognoses van de Europese Commissie zullen de economieën van alle lidstaten van de Europese Unie dit jaar voor het eerst sinds 2007 weer groeien. In de loop van dit jaar zal de bedrijvigheid in de EU en de eurozone naar verwachting nog in een gematigd tempo toenemen, om in 2016 verder aan te trekken. De groei zal dit jaar volgens de ramingen 1,7% voor de EU als geheel en 1,3% voor de eurozone bedragen. In 2016 zou de groei op jaarbasis dankzij een toename van de binnenlandse en de buitenlandse vraag en het zeer accommoderende monetaire beleid en bij een vrijwel neutraal begrotingsbeleid moeten uitkomen op respectievelijk 2,1% en 1,9%.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://ec.europa.eu
  • jaume.duch@europarl.europa.eu
  • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4085_nl.htm

Hoewel de groeivooruitzichten in heel Europa als gevolg van een zwak investeringsklimaat en een hoge werkloosheid nog te wensen overlaten, zijn deze op korte termijn dankzij een aantal belangrijke ontwikkelingen wel verbeterd. De olieprijzen zijn sneller gedaald dan voorheen, de euro is fors in waarde gedaald, de ECB heeft een kwantitatieve verruiming aangekondigd en de Europese Commissie is met haar investeringsplan voor Europa gekomen. Al deze factoren zouden een gunstig effect op de groei moeten sorteren.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog: Europa staat op dit moment op een kruispunt van wegen. De juiste economische voorwaarden voor een aanhoudende groei en nieuwe banen zijn inmiddels geschapen. Na de moeilijke beleidskeuzes die de regeringen als gevolg van de crisis hebben moeten maken, worden de effecten van de hervormingen zichtbaar. Er moet meer vaart worden gezet achter de hervormingen, zodat het herstel aan kracht kan winnen en de mensen dit in hun portemonnee terugzien. De Commissie komt haar toezeggingen op drie fronten na: investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheidszin. De lidstaten zijn nu aan zet. En daar zullen we worden afgerekend op hetgeen we bereiken.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: De economische vooruitzichten van Europa zijn sinds onze vorige prognoses iets verbeterd. De daling van de olieprijzen en de goedkopere euro geven de EU-economie een welkome impuls. Tegelijk zullen het investeringsplan voor Europa en de belangrijke besluiten die de ECB onlangs heeft genomen, leiden tot een gunstiger klimaat voor hervormingen en een verstandig begrotingsbeleid. Niettemin moet er nog veel werk worden verzet om de miljoenen Europeanen die nog zonder werk zitten, aan een baan te helpen.

Economische groei breed gedragen

Hoewel alle lidstaten dit jaar op een positieve groei kunnen rekenen en het herstel zich in de afgelopen kwartalen verder heeft verbreed, blijven de economische prestaties in de EU van lidstaat tot lidstaat vermoedelijk uiteenlopen. Dit komt deels doordat de ene lidstaat meer vooruitgang heeft geboekt bij de schuldafbouw in de publieke, de particuliere en de bankensector dan de andere. Ook varieert het positieve effect van de lage olieprijzen op de groei naargelang van de nationale energiemix. De accommoderende monetaire situatie zal gunstiger uitpakken in landen met krappe financieringsvoorwaarden. De mate waarin de uitvoer zal profiteren van de waardedaling van de euro, zal afhangen van de handelsoriëntatie en specialisatiepatronen van de verschillende landen. Al met al zullen de groeicijfers in 2015 volgens de ramingen per lidstaat nog sterk uiteenlopen, van 0,2% in Kroatië tot 3,5% in Ierland.

Inflatie daalt verder, maar loopt in 2016 weer op

De trend in de richting van een lage inflatie heeft zich voorgezet. Mede door de sterke daling van de energieprijzen is de inflatie in december in de meeste lidstaten zelfs tijdelijk omgeslagen in deflatie. Door het dempende effect van de lage grondstoffenprijzen blijft de nominale inflatie in 2015 naar verwachting gering. Vanaf medio 2015 en in 2016 zou de inflatie weer moeten aantrekken naarmate de bedrijvigheid aan kracht wint, de lonen stijgen en de onderbenutting in de economie afneemt. Voor de EU wordt gerekend op een inflatie van 0,2% in 2015 en 1,4% in 2016. Voor de eurozone zijn de ramingen -0,1% dit jaar en 1,3% in 2016.

Het aantal nieuwe banen neemt toe, maar de werkloosheid neemt slechts langzaam af

Met de economische opleving ontstaan per saldo weer nieuwe banen, in een tempo dat laag was maar in het afgelopen jaar is versneld. De arbeidsmarkten zouden naar het eind van de prognoseperiode toe moeten verbeteren, maar de economische groei is vermoedelijk niet voldoende voor een duidelijke verbetering van de situatie. In 2015 zal de werkloosheid volgens de prognoses teruglopen tot 9,8% in de EU en 11,2% in de eurozone. Verwacht wordt dat de positieve effecten van de arbeidsmarkthervormingen van de afgelopen jaren zullen aanhouden en dat de werkloosheid in 2016 nog verder afneemt.

Overheidstekorten lopen verder terug

De overheidstekorten worden verder teruggedrongen, terwijl inmiddels een neutraal begrotingsbeleid wordt gevoerd. Het tekort als percentage van het bbp blijft de komende twee jaar teruglopen. Voor de EU wordt gerekend op een daling van 3,0% in 2014 naar 2,6% dit jaar en 2,2% in 2016. Voor de eurozone zou het tekort moeten afnemen tot 2,2% in 2015 en 1,9% in 2016. Volgens de projecties heeft de schuldquote voor de EU als geheel in 2014 haar piek bereikt met 88,4%, terwijl voor de eurozone de piek (94,4%) in 2015 zou moeten liggen voordat ook daar een daling inzet.

Onzekerheid is toegenomen

Over het geheel genomen is de onzekerheid waarmee de bestaande economische vooruitzichten zijn omgeven, toegenomen. De neerwaartse risico’s zijn versterkt, maar er hebben zich ook nieuwe gunstige factoren aangediend. De neerwaartse risico’s houden verband met geopolitieke spanningen, met de terugkeer van de volatiliteit op de financiële markten terwijl de grote economieën divergeren op het vlak van monetair beleid, en met het niet volledig doorvoeren van structurele hervormingen. Een langdurige periode van zeer lage of negatieve inflatie zou ook schadelijk zijn voor de groeivooruitzichten. Daar staat tegenover dat de mondiale en de EU-groei dankzij de lage energieprijzen een krachtigere impuls zouden kunnen krijgen dan verwacht.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top