zondag, oktober 21, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / EP: fatsoenlijke baan voor 5,3 miljoen jonge mensen
EP: fatsoenlijke baan voor 5,3 miljoen jonge mensen

EP: fatsoenlijke baan voor 5,3 miljoen jonge mensen

  • Europa
  • Er zijn hardere maatregelen nodig om werkloosheid onder jonge mensen te bestrijden, stelde het Parlement op donderdag. In een resolutie - aangenomen met 502 stemmen voor, 112 tegen en 22 onthoudingen - wordt onder meer aangedrongen op minimumnormen voor stages en fatsoenlijk loon. Daarnaast moet in toekomstige EU-begrotingen meer financiering worden vrijgespeeld voor werkgelegenheid-gerelateerde programma’s.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjljg38zugyw/nieuws/ep_fatsoenlijke_baan_voor_5_3_miljoen?ctx=vhsih95vppua&tab=0

Duurzame economische groei is onmogelijk zonder ongelijkheid aan te pakken, stelt de tekst. De resolutie waarschuwt ervoor dat jeugdwerkloosheid een ongekende omvang heeft bereikt. Het EU-gemiddelde is 23%, met pieken van 50% in sommige lidstaten. In totaal zitten momenteel 5,3 miljoen Europeanen onder de 25 jaar zonder werk.

De Commissie moet de uitvoering van de vorig jaar geïntroduceerde jeugdgarantieregeling nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast wil het Parlement dat de Commissie minimumnormen voorstelt voor de kwaliteit van stages, niveau van lonen en toegang tot werkgelegenheidsdiensten. EU-financiering voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (momenteel €6 miljard) moet ook worden opgeschroefd.

Op nationaal niveau kunnen daarnaast aanvullende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door vroegtijdige schoolverlating van jongeren te ontmoedigen, training en stages te promoten, en brede strategieën te ontwikkelen voor diegenen die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben. Ook zouden lidstaten gebruik moeten maken van het Europees Sociaal Fonds of ERASMUS+ om projecten te financieren die ondernemerschap stimuleren en armoede en sociale uitsluiting helpen uitroeien, zeiden EP-leden.

Betere match educatie en arbeidsmarkt

De resolutie onderstreept het belang voor jonge mensen om transversale vaardigheden te vergaren, zoals kennis van informatietechnologie, leiderschapsvaardigheden, kritisch denken en talen. Dit kan onder meer door in het buitenland te studeren. Lidstaten die nadenken over de toekomstige structuur van hun economie zouden voorrang moeten geven aan wetenschap, technologie, ingenieurschap en wiskunde bij de ontwikkeling van hun onderwijsprogramma’s. Deze profielen zullen waarschijnlijk zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Ten slotte drongen EP-leden erop aan dat lidstaten ervoor zorgen dat jonge mensen toegang hebben tot kwaliteitsbanen die stabiliteit en veiligheid bieden, en voldoen aan fundamentele arbeidsnormen. Om banen te creëren, moeten nationale overheden administratieve rompslomp verminderen voor ZZP’ers, micro-ondernemingen en het MKB, gunstige belastingmaatregelen introduceren en een beter investeringsklimaat creëren voor particuliere investeringen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top