zondag, juni 7, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / EU geeft beleidsprioriteiten voor justitie en binnenlandse zaken tot en met 2020
EU geeft beleidsprioriteiten voor justitie en binnenlandse zaken tot en met 2020

EU geeft beleidsprioriteiten voor justitie en binnenlandse zaken tot en met 2020

 • Europa
 • De EU wil de komende jaren vooral werken aan de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://ec.europa.eu
 • jaume.duch@europarl.europa.eu
 • http://ec.europa.eu/news/justice/140314_nl.htm

De prioriteiten van de EU omvatten burgerrechten, asiel en veiligheid. Zo moet Europa een open, welvarende en veilige plek blijven om te wonen en werken.

Een gemeenschappelijke Europese rechtsruimte

De onderlinge afstemming van het justitiebeleid in de EU-landen is een belangrijke doelstelling van het Verdrag van Lissabon. Er is de afgelopen 5 jaar al veel gedaan om de vrije toegang tot de rechter en een eerlijk proces te bevorderen.

Om de grootste nog resterende problemen aan te pakken, zoals belemmeringen van het vrije verkeer, wil de EU zich op een paar zaken toeleggen:

 • elk land moet de nodige instrumenten hebben om de Europese rechten ook daadwerkelijk toe te passen
 • bestaande wetgeving moet worden gestroomlijnd, zodat burgers en bedrijven beter van hun rechten gebruik kunnen maken
 • het vertrouwen in het rechtstelsel van andere EU-landen moet worden vergroot

Migratie in goede banen leiden

Tegelijkertijd wil de EU nauwer samenwerken op het gebied van migratie, asiel en veiligheid.

Ze wil bijvoorbeeld:

 • de kansen benutten die migratie biedt, vooral gelet op de vergrijzing en de afnemende beroepsbevolking in Europa
 • illegale immigratie bestrijden, bijvoorbeeld door maatregelen tegen degenen die illegale werknemers in dienst hebben
 • de verantwoordelijkheid voor asielverzoeken over de EU-landen verdelen en landen helpen waar de druk het grootst is; een van de ideeën is om aanvragen in noodsituaties gezamenlijk te behandelen
 • Europa open en veilig houden door handhavingsinstanties samen te laten optreden tegen cybercriminaliteit, mensenhandel, terrorisme enz.; dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijke opleidingsprogramma’s en uitwisseling van informatie

Wat zijn de volgende stappen?

De prioriteiten die de Europese Commissie nu op papier heeft gezet, zullen worden besproken door het Europees Parlement en de Europese Raad in juni. De definitieve versie wordt dan van kracht in december.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top