zaterdag, februari 22, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / EU helpt bedrijven het hoofd boven water te houden
EU helpt bedrijven het hoofd boven water te houden

EU helpt bedrijven het hoofd boven water te houden

  • Europa
  • De EU komt met een nieuwe aanpak om bedrijven in financiële moeilijkheden te helpen en startende ondernemers een tweede kans te geven.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://ec.europa.eu
  • jaume.duch@europarl.europa.eu
  • http://ec.europa.eu/news/business/140317_nl.htm

Elk jaar gaan in de EU zo’n 200.000 bedrijven failliet, waardoor 1,7 miljoen mensen hun baan bestaan verliezen. Bedrijven die op de rand van de afgrond balanceren, moeten zo vroeg mogelijk gereorganiseerd worden om te voorkomen dat ze failliet gaan.

Een hervorming van de nationale insolventieregels is in ieders belang. Daardoor kunnen niet alleen levensvatbare bedrijven en arbeidsplaatsen worden gered, maar ook de risico’s voor beleggers worden verminderd. Bovendien zien schuldeisers dan een groter deel van hun geld terug en wordt investeren over de grens aantrekkelijker.

De EU-landen moeten maatregelen treffen die bedrijven helpen in een vroeg stadium te reorganiseren zodat het niet op een faillissement uitdraait, zoals nu nog vaak het geval is. Ze moeten bijvoorbeeld:

  • bedrijven al helpen met herstructureren vóór een eventuele faillissementsprocedure
  • bedrijven in moeilijkheden een adempauze van maximaal vier maanden geven om te herstructureren voeren voordat schuldeisers het faillissement kunnen aanvragen
  • de schulden van ondernemers binnen 3 jaar na een faillissement kwijtschelden

Zo’n vroegtijdige herstructurering is op dit moment nog niet overal mogelijk. En waar het wel kan, is deze niet altijd doeltreffend of valt die te duur uit, waardoor het soms aantrekkelijker is om maar failliet te gaan.

De verschillen tussen EU-landen zijn van invloed op het deel van het geld dat buitenlandse schuldeisers terugzien, op investeringsbeslissingen en op de herstructurering van groepen bedrijven.

Bij een meer uniforme aanpak in de EU zijn de risico’s om in een ander land te investeren geringer en zien schuldeisers bij een faillissement een groter deel van hun geld terug. En als er ook op meer uniforme wijze met schulden wordt omgegaan, zouden ondernemers een tweede kans kunnen krijgen. Gebleken is dat zij bij een tweede poging een grotere kans van slagen hebben.

Volgende stappen

De EU vraagt de nationale regeringen om binnen één jaar de nodige maatregelen te nemen. De Commissie zal dan bekijken hoeveel vooruit er is geboekt en of er nog meer moet gebeuren. Een nieuw pakket maatregelen ter modernisering van internationale insolventieregels is al door het Europees Parlement goedgekeurd. Nu moeten alleen nog de ministers van de EU-landen er in de EU-Raad mee instemmen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top