maandag, december 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Energie & Milieu / EU ziet oceaaninnovatie als bron van duurzame groei
EU ziet oceaaninnovatie als bron van duurzame groei

EU ziet oceaaninnovatie als bron van duurzame groei

 • Europa
 • Twee derde van onze planeet wordt bedekt door oceanen en zeeën. Als wij die op een verantwoordelijke manier beheren, kunnen zij voor ons een bron van voedsel, medicijnen en energie zijn, en beschermen wij tegelijk de ecosystemen voor de komende generaties. Maar om dit mogelijk te maken moeten we meer weten over onze zeeën en oceanen. Daarom heeft de Commissie vandaag een actieplan voor innovatie in de "blauwe economie" voorgelegd dat ertoe moet bijdragen de rijkdommen van de oceanen duurzaam te gebruiken en de groei en werkgelegenheid in Europa te stimuleren.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://www.europa-nu.nl
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjjlfcjhyjs1/nieuws/eu_ziet_oceaaninnovatie_als_bron_van?ctx=vhsih95vppua&tab=0

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, ziet het zo: ” Vandaag plaatsen wij de bouwstenen zodat de toekomstige generatie Europeanen over de kennis en vaardigheden zal beschikken om onze oceanen beter te beheren en alle voordelen die zij ons kunnen bieden, aan te wenden, rekening houdend met het evenwicht van het ecosysteem van de zee.” En zij gaat door: “Ons initiatief bijvoorbeeld om een digitale kaart van de volledige zeebodem van de Europese wateren op te stellen, zal leiden tot een grotere voorspelbaarheid voor de bedrijven die willen investeren, zal de kosten doen dalen en zal een stimulans zijn om verder te innoveren met het oog op duurzame blauwe groei.”

De Commissie ziet een aantal hindernissen die moeten worden overwonnen: onze kennis over de zee is nog steeds beperkt, de inspanningen van de lidstaten op het gebied van maritiem onderzoek zijn versnipperd en de Europese arbeidsmarkt van morgen zal meer ingenieurs en wetenschappers nodig hebben om de nieuwe technologieën in het mariene milieu toe te passen.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek en Innovatie, zegt hierover: “Wij weten wellicht meer over het oppervlak van de maan of zelfs van Mars dan over de diepzeebodem. Maritieme innovatie heeft een enorm potentieel voor onze economie en zal ons helpen om de uitdagingen waarvoor de klimaatverandering en de voedselzekerheid ons plaatsen, het hoofd te bieden. Blauwe groei is dan ook een aandachtsgebied voor Horizon 2020, ons nieuwe programma voor onderzoek en innovatie.”

In het actieplan dat de Commissie vandaag presenteert, stelt zij het volgende voor:

 • de opstelling, uiterlijk in 2020, van een digitale kaart van de volledige zeebodem van de Europese wateren;
 • het creëren van een online-informatieplatform dat vóór eind 2015 operationeel moet zijn en betrekking heeft op zowel de mariene onderzoeksprojecten in het kader van het programma Horizon 2020 als op marien onderzoek dat nationaal wordt gefinancierd, en uitwisseling van de resultaten van voltooide projecten;
 • het opzetten van een bedrijven- en wetenschapsforum voor de blauwe economie, waarbij de particuliere sector, wetenschappers en ngo’s worden betrokken, om de blauwe economie van de toekomst vorm te helpen geven en ideeën en resultaten uit te wisselen. Een eerste vergadering zal plaatsvinden in de marge van de maritieme dag die in 2015 in Piraeus (Griekenland) wordt georganiseerd;
 • het stimuleren van de actoren van de onderzoeks-, bedrijfs- en onderwijswereld opdat deze uiterlijk in 2016 de behoeften en vaardigheden van de arbeidskrachten van morgen in de maritieme sector in kaart brengen;
 • nagaan in hoeverre grote spelers uit de onderzoeks-, bedrijfs- en onderwijswereld een kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) voor de blauwe economie na 2020 kunnen vormen. KIG’s, die deel uitmaken van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), kunnen op tal van manieren innovatie stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van opleidings- en onderwijsprogramma’s, het versterken van het traject van onderzoek tot de markt en het opzetten van innovatieve projecten en starterscentra.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top