dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / Eurobarometer: ruim de helft van de Europeanen tevreden over hun spoorwegnet, maar er blijft ruimte voor verbetering
Eurobarometer: ruim de helft van de Europeanen tevreden over hun spoorwegnet, maar er blijft ruimte voor verbetering

Eurobarometer: ruim de helft van de Europeanen tevreden over hun spoorwegnet, maar er blijft ruimte voor verbetering

  • Europa
  • Volgens een Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd, is 58% van de Europese burgers tevreden met de spoorwegen in hun land. In vergelijking zijn er echter weinig Europeanen die de trein nemen. In een aantal landen vinden zorgwekkend veel treingebruikers het kopen van een treinkaartje veel te ingewikkeld. Ongeveer 19% van de Europeanen gebruikt de trein niet door problemen met de toegankelijkheid. De klachten gingen meer bepaald over slechte toegankelijkheid van treinstellen en perrons en gebrek aan informatie over toegankelijkheid bij het plannen van een reis.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjfmguiz6eyf/nieuws/eurobarometer_ruim_de_helft_van_de?ctx=vha4ok8ysjvq&tab=0

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, belast met vervoersbeleid: “Slechts een kwart van de reizigers in de EU neemt regelmatig de trein. Dat is niet genoeg. Reizen met de trein moet aantrekkelijker worden gemaakt, en deze studie toont duidelijk aan waar het schoentje knelt. Het kan bijvoorbeeld niet dat het in sommige landen zo ingewikkeld is om een treinkaartje te kopen. Opteren voor de trein moet zo vlot en gemakkelijk gaan als de auto uit de garage rijden.”

Deze representatieve enquête onder 26.000 Europeanen onderzocht de mate van tevredenheid van de treinreizigers in de EU over het spoorwegaanbod in hun land, over de treinen zelf, de stations en de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit . Een vergelijkbare enquête was reeds in 2011 uitgevoerd (zie: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf ).

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er meer moet worden gedaan om reizen per spoor gebruiksvriendelijker te maken. In januari 2012 diende de Commissie het vierde spoorwegpakket in met verregaande voorstellen om het binnenlandse passagiersvervoer per spoor concurrentiëler te maken.

Kaartjesverkoop en informatie

De algemene graad van tevredenheid over het gemak om een treinkaartje te kopen, is sinds 2011 niet gestegen (78% tevreden heid). Er is weliswaar een grote verbetering in Oostenrijk en Griekenland (een stijging met respectievelijk 14 en 10 procentpunten), maar in Italië, Denemarken en Slovenië is de graad van tevredenheid zorgwekkend gedaald (allemaal met meer dan 10 procentpunten).

Ook de informatieverstrekking tijdens treinreizen, meer bepaald bij vertragingen, blijft sterk voor verbetering vatbaar (minder dan 50% tevredenheid). De grootste mate van tevredenheid bestond in het Verenigd Koninkrijk (70%), Finland en Ierland (68% en 62%). De grootste mate van ontevredenheid werd genoteerd in Frankrijk (47%) en Duitsland (42%). Het vierde spoorwegpakket bevat voorstellen om gezamenlijke informatiesystemen en geïntegreerde ticketverkoopsystemen op te zetten.

Betrouwbaarheid

De tevredenheid in verband met de stiptheid en betrouwbaarheid is het grootst in Ierland, Letland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk (meer dan 73%). De ontevredenheid is het grootst in Italië (44%), Duitsland (42%), Polen (40%) en Frankrijk (39%).

Een goede frequentie van de treinen is essentieel om reizigers aan te trekken. Tijd is een kritische factor die bepalend is voor de beslissingen die een treingebruiker neemt. Globaal genomen zijn 59% van de Europese respondenten tevreden met de frequentie. In Italië en Centraal- en Zuidoost-Europa zijn de gebruikers het minst tevreden.

De voorstellen van het vierde spoorwegpakket ter versterking van de infrastructuurbeheerders zullen ook het beheer van het spoorwegnet ten goede komen en de betrouwbaarheid verbeteren.

In het kader van het nieuwe infrastructuurbeleid van de EU worden 26 miljard euro geïnvesteerd in pan-Europese vervoersprojecten, meer bepaald voor de spoorwegen, met het oog op grensoverschrijdende verbindingen, het wegwerken van knelpunten en een soepel functionerend netwerk.

Toegankelijkheid

Slechts 37% van de Europeanen blijkt tevreden wat betreft de algemene toegankelijkheid van stations voor personen met beperkte mobiliteit. De tevredenheid is het grootst in het Verenigd Koninkrijk (61%), Ierland (56%) en Frankrijk (52%). De graad van tevredenheid ligt onder het gemiddelde in Duitsland, Zweden, Italië en Oost-Europa.

Slechts 46% is tevreden met de toegankelijkheid van de perrons (40% voor de treinstellen), en een nog lager percentage met de informatieverstrekking inzake toegankelijkheid vóór het vertrek (39%) of met bijstand aan personen met beperkte mobiliteit (37%). De percentages zijn nog lager als de respondenten zelf direct betrokken zijn (43% tevredenheid met de toegankelijkheid van de perrons en 37% met de toegankelijkheid van de treinstellen).

Toegankelijkheid is een essentieel punt om het aandeel van het vervoer per spoor te vergroten, meer bepaald in de context van een verouderende Europese bevolking. 34% van de respondenten die nooit de trein nemen, vermeldde ten minste één toegankelijkheidsprobleem als reden daartoe. Dit zou kunnen betekenen dat het spoor ongeveer 19% van de EU-bevolking niet bereikt vanwege toegankelijkheidsproblemen.

Behandeling van klachten

S inds 2011 is de tevredenheid over de behandeling van klachten toegenomen met een indrukwekkende 11 procentpunten. Dit is het eerste gevolg van de uitvoering van de verordening over de rechten van reizigers 1 . In vier lidstaten (Frankrijk, Letland, Finland en Spanje) is de tevredenheid zelfs toegenomen met meer dan 20 procentpunten.

Huidig treingebruik in de EU

  • Slechts 35% van de Europeanen maakt meerdere keren per jaar of vaker gebruik van intercity-treinen, hoewel 83% op 30 minuten afstand van een treinstation woont.
  • 32% van de Europese respondenten neemt nooit een intercity-trein.
  • 53% van de respondenten maakt nooit gebruik van forensentreinen, hoewel 31% op tien minuten afstand van een treinstation woont. Slechts 14% maakt meerdere keren per week gebruik van forensentreinen.
  • De auto is nog steeds het meest gebruikte transportmiddel in Europa, maar de tendens is aan het keren: de gemiddelde Europeaan reisde in 2010 bijna 9.500 km met de auto, dat is 100 km minder dan in 2004.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top