maandag, oktober 18, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Europa moet productiesector uitbreiden om internationale concurrentiepositie te handhaven
Europa moet productiesector uitbreiden om internationale concurrentiepositie te handhaven

Europa moet productiesector uitbreiden om internationale concurrentiepositie te handhaven

  • Europa
  • Opleving productiesector vraagt van Europa leiderschap in energie-efficiëntie, technologische innovatie en het bereiken van de veranderende consument.
  • Accenture
  • http://www.accenture.com
  • info@accenture.com

BRUSSEL, 16 mei 2013 – De grote meerderheid van de Europese bedrijfsleiders en besluitvormers geeft aan dat Europa de omvang van zijn productiesector moet uitbreiden als het zijn concurrentiepositie wil handhaven, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Accenture in opdracht van BUSINESSEUROPE. Uit het onderzoek, onderdeel van het rapport Unlocking Industrial Opportunities, blijkt ook de bezorgdheid van bedrijfsleiders over de achterstand van Europa ten opzichte van de concurrentie als het gaat om technologische innovatie, (hoge) energiekosten en vaardigheden.

Het onderzoek, dat onder meer bestond uit een enquête onder ruim 500 topfunctionarissen binnen de EU, maakt duidelijk dat hoewel het ondernemersvertrouwen op de korte termijn zwak blijft, bedrijfsleiders optimistischer zijn over de langetermijnvooruitzichten voor Europa. 61% denkt dat de economische crisis zal aanhouden en dat het herstel van de Europese economie de komende drie jaar moeizaam verloopt. Niettemin verwacht 64% dat de Europese industrie internationaal concurrerend zal blijven, ondanks de huidige groeicijfers.

Uit het rapport, dat werd gepresenteerd aan beleidsmakers en bedrijfsleiders tijdens de European Business Summit in Brussel, blijkt dat 82% van de respondenten van mening is dat Europa om de economische concurrentiepositie op de lange termijn te bestendigen het BBP-aandeel van de productiesector in de EU met een kwart moet vergroten, van de huidige 16% tot 20%. Een kleine meerderheid (53%) heeft er evenwel geen vertrouwen in dat het huidige EU-beleid dit ondersteunt.

De uitkomsten laten uiteenlopende visies zien binnen Europa. Duitse respondenten hebben aanzienlijk meer vertrouwen in Europa’s vooruitzichten voor economisch herstel en de concurrentiepositie. Ze verwachten ook dat het EU-beleid kan bijdragen aan vergroting van het aandeel van de productiesector in de economie.

“Europa is niet homogeen en de crisis heeft laten zien dat niet alle landen een even sterke concurrentiepositie hebben”, aldus Mark Spelman, managing director bij Accenture. “Hoewel dat voor monetaire spanningen in de eurozone heeft gezorgd, is deze diversiteit een voordeel dat Europa moet benutten als het een industriële opleving wil bewerkstelligen en een scala aan concurrerende sectoren wil behouden. Maar diversiteit betekent ook dat het beleid en de richtlijnen steeds meer op de behoeften van de afzonderlijke economieën moeten worden afgestemd.”

Het rapport wijst op drie golven van verandering die een bedreiging vormen, maar die de Europese beleidsmakers in groeikansen kunnen omzetten.

Technologische innovatie
Hoewel de respondenten unaniem het belang erkennen van technologische innovatie voor het toekomstige concurrentievermogen van de Europese industrie, denkt meer dan twee derde (71%) dat China over tien jaar Europa zal hebben geëvenaard of zal zijn voorbijgestreefd als het gaat om technologische innovatie. 55% van de respondenten verwacht dat China Europa voorbijgestreefd zal zijn. De drie beleidsmaatregelen waar het meest om gevraagd wordt, zijn lagere belasting van R&D, hogere overheidsinvesteringen in R&D en technologie, en een beter klimaat binnen de financiële sector voor het ondersteunen van innovatie.

Energie-efficiëntie
58% van de besluitvormers die deelnamen aan de enquête verwacht niet dat de Europese industrie over drie jaar energie-efficiënt gaat zijn in vergelijking met andere belangrijke markten. Negen van de tien respondenten zegt dat het belangrijk of zelfs cruciaal is voor Europese industriële groei dat Europa minder afhankelijk wordt van geïmporteerde energie. De twee belangrijkste maatregelen die worden genoemd om de uitdagingen op energiegebied het hoofd te bieden zijn verbeterde energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame technologieën. Dit duidt erop dat besluitvormers geen tegenstrijdigheid zien in de noodzaak om concurrerend te blijven met andere landen op de korte termijn en tegelijkertijd te investeren in minder gebruik van fossiele brandstoffen op de langere termijn.

Veranderende consument
De ondervraagden geven aan dat veranderende consumptiepatronen de grootste verstorende invloed hebben op de Europese industrie (71% van de respondenten). Toch zijn ze optimistisch over het aangaan van deze uitdaging. De meerderheid (55%) denkt dat de Europese industrie klaar is om in te spelen op deze veranderingen in de Europese markt en bijna 60% meent dat de Europese industrie daar ook klaar voor is in opkomende markten.

“Energie, technologische innovatie en veranderende consumptiepatronen kunnen de Europese industrie verstoren, maar bieden ook enorme groei- en concurrentiekansen”, aldus Spelman. “Als Europese beleidsmakers en ondernemingen zich op deze drie veranderstromen richten, hebben ze de beste kans om het BBP-aandeel van de productiesector te vergroten. Dergelijke benaderingen op alle drie deze gebieden helpen de Amerikaanse economie om haar industriële concurrentievermogen terug te winnen. Dat is voor Europa ook mogelijk.”

Competenties en een betere financiële stimulans zijn nodig
Het Accenture-rapport geeft aan dat nieuwe competenties en nieuwe stimulans voor en van de financiële sector de twee belangrijkste factoren zijn om in te spelen op de drie golven van verandering. Maar hoewel twee derde van de Duitse respondenten hun beroepsbevolking als competitief beschouwen, is gemiddeld 53 % van de Europese beleidsmakers het daar niet mee eens. In Spanje is dat zelfs 78 %. Investeren in onderwijs en opleidingen voor ‘banen van de toekomst’ wordt als prioritair beschouwd. Hetzelfde geldt voor verbeterde talenkennis en het gebruik van technologie om levenslang leren mogelijk te maken.

Het rapport wijst uit dat investeringen van het bedrijfsleven in Europa achterblijven door onzekerheid over de vraag en in sommige gevallen door dalende winstgevendheid. Maar aanpassing van de regelgeving leidt niet tot herstel van het vertrouwen. 56% van de ondervraagde bedrijfsleiders heeft er geen vertrouwen in dat de nieuwe financiële regelgeving van de Europese Commissie de financiering van bedrijfsinvesteringen efficiënt zal ondersteunen. Respondenten wijzen vooral op betere toegang tot kapitaalmarkten (54%) en meer durfkapitaalfinanciering voor startende bedrijven als belangrijke maatregelen die nodig zijn om de huidige daling in bedrijfsinvesteringen om te keren.

“Ondernemingen in de eurozone houden ongeveer € 2 biljoen vast en de EU telt meer dan 25 miljoen werklozen op de arbeidsmarkt”, aldus Spelman. “Ontsluiting van dit enorme financiële en menselijke kapitaal is cruciaal ter ondersteuning van andere inspanningen om weer groei te creëren en de concurrentiepositie van Europa te verbeteren.”

“Europa heeft een sterke en concurrerende industrie nodig voor duurzame groei – en dat vereist een goed doordacht industrieel beleid om banen en groei te creëren”, zei Jürgen R. Thumann, voorzitter van BUSINESSEUROPE. “We moeten buiten de grenzen van ons normale politieke denken treden en moeten industriële concurrentie weer centraal stellen in de beleidsvorming van de EU. Dit rapport beschrijft veel mogelijke paden die genomen kunnen worden en geeft daarmee voldoende stof tot nadenken voor de deelnemers aan de European Business Summit van dit jaar. Het is tijd voor actie!”

Over Head Editor

Head Editor of PressCenter.com

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top